Hur har galaxer uppstått och vad består den av? Galaxer är enorma

advertisement
Hur har galaxer uppstått och vad består den av?
Galaxer är enorma samlingar av stjärnor, och en enda galax kan innehålla flera hundra miljarder
stjärnor. Forskare är inte helt säkra på hur galaxer faktiskt skapas och teorin de utgår ifrån är ”The big
bang” som inträffade för ca 14 miljarder år sedan. När universum började svalna på grund av
gravitation så bildades det ansamlingar av gas, och detta kom att bli stjärnor. Fler och fler stjärnor
bildades och koncentrerades till stora svärmar vilket blev bildandet av galaxer.
En förutsättning för att galaxer ska kunna bildas är att i ett tidigt stadium vid universums utveckling
så uppstår det ojämnheter i urplasmat. Huruvida dessa ojämnheter växer beror på vilken sorts
materia universum innehåller. Het, mörk materia bidrar till bildningen av stora strukturer som
galaxhopar först och därefter bildas galaxer medan kall mörk materia underlättar bildningen av
mindre strukturer som byggs upp till större strukturer som galaxer.
Galaxer förekommer i olika storlekar och former. Galaxer indelas efter sin storlek och ljusstyrka i
normala galaxer och dvärggalaxer. De vanligaste är elliptiska och spiralformade galaxer. Elliptiska
galaxer är klotrunda eller lite avlånga, och innehåller mest gamla stjärnor medan spiralgalaxer är
platta skivor formade som en spiral, så kallade spiralarmar och de innehåller både gamla och unga
stjärnor, samt gas och damm. För att kunna förstå galaxers uppkomst så måste forskare studera de
olika gaserna som existerar. Stjärnor bildas ur stora gasmoln och eftersom galaxer är uppbyggda av
miljarder stjärnor är det väldigt viktigt att studera gasers egenskaper i olika typer av galaxer så att
forskare kan förstå, när var och hur stjärnor bildas. Genom att jämföra skillnader i grundämneshalter,
gas och stoftinnehåll mellan olika delar av samma galax och mellan olika galaxer kan forskare få mer
kunskap om galaxers bildande.
Download