Stockholm 2011-02-25
Uteslut Libyen och Bahrain ur FN:s råd för mänskliga
rättigheter!
Diakonia kräver i ett gemensamt uttalande med 31 andra
internationella bistånds- och människorättsorganisationer att Libyen
och Bahrain omedelbart utesluts ur FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Den stora andelen stater som själva begår brott mot de mänskliga
rättigheterna, men samtidigt sitter med i människorättsrådet har länge varit
en källa till kritik från olika organisationer som vill värna de mänskliga
rättigheterna.
- Det är obegripligt att dessa länder överhuvudtaget accepterats tidigare,
men när de nu helt öppet mördar medborgare som kräver sina rättigheter
trotsar det all logik om de inte omedelbart utesluts ur rådet, säger Diakonias
generalsekreterare Bo Forsberg.
Diakonia och de andra organisationerna kräver dessutom att FN:s råd för
mänskliga rättigheter fördömer allt våld mot demonstranterna samt vidtar
omedelbara åtgärder för att stoppa våldet och straffa de ansvariga för
övergreppen mot befolkningen. Samt lyssnar på befolkningens krav på att
slippa leva under förtryck.
För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Wohlfeil, policyrådgivare konflikt och rättvisa, tel: 070-515 61 45
Det internationella pressmeddelandet:
http://www.hrw.org/en/news/2011/02/23/silence-not-option-human-rightscouncil-must-use-its-voice
”Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med
lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta
människorna i världen”
ADRESS
BESÖK
TEL
FAX
PG
172 99 Sundbyberg
Starrbäcksgatan 11
+46 (0)8 453 69 00
+46 (0)8 453 69 29
90 33 04-4
diakonia.se