Åkerfräken – Equisetum arvense Skogsfräken – Equisetum

Åkerfräken – Equisetum arvense
Skogsfräken – Equisetum sylvaticum
Ängsfräken – Equisetum pratense
Familjen Fräkenväxter
 Sommarskott
av åkerfräken.
Här syns stjälkslidans svarta
taggar och de
långa grenslidorna, som
slutar vid
bildens kanter.
 Vårskott av
skogsfräken
med sporax
Sommarskott av
skogsfräken
Åkerfräken, skogsfräken och ängsfräken tillhör fräkenväxterna. De sprider sig till skillnad från
fröväxterna med sporer som sitter samlade i sporax. En del av fräkenväxterna, däribland de tre arterna i
rubriken, har sina sporax på särskilda vårskott. Dessa saknar klorofyll och är därför blekbrunt färgade.
Hos åkerfräken vissnar vårskottet ner efter spormognaden, medan vårskotten hos de andra två arterna senare
blir grönare och utvecklar små grenar. Sommarskotten, som visar sig senare på säsongen, är alltid gröna.
Sommarskotten hos åkerfräken har fyrkantiga, utstående eller snett uppåtriktade grenar. Stjälkslidan
är kortare än närmaste grenslida och har svarta tänder. Åkerfräken är vanlig i fuktiga skogar, vid kärr
och stränder, men den växer också på kulturpräglade platser som vid åkrar och diken.
Åkerfräken har inom folkmedicinen haft många olika användningsområden. Den har till exempel
använts som urindrivande medel och vid inre blödningar, lungtuberkulos, leversjukdomar och ödem
(vätskeansamling i vävnader), ofta drucken som te. Ett avkok kunde också användas som omslag på
svårläkta sår. Vårskotten hos åkerfräken har tidigare ätits som grönsak och artens sommarskott kan
användas för att färga ylle gult.
Skogsfräken skiljs från andra fräkenarter genom att sommarskottens grenar i sin tur har egna grenar.
Arten hittas på fuktig skogsmark, men också vid till exempel kärr, fuktiga ängar och hedar och vid
vägkanter och diken. Ängsfräken har utstående, bågnande grenar på sommarskotten. Stjälkslidan är
ungefär lika lång som närmaste grenslida och har vita tänder. Ängsfräken hittas på frisk-fuktig,
näringsrik mark, till exempel vid mullrika ädellövskogar.
Lästips
Här hittar du fräkenväxterna
Den nya nordiska floran - s. 40-41
Hallands flora - s. 223-224
Smålands flora - s. 24, 26
Flora Femsionensis - s. 8
Människan och floran - s. 229, 371
Läkeväxter - s. 80
Örtmedicin och växtmagi - s. 291
Nyttans växter - s. 467-468
Åkerfräken, och skogsfräken är båda ganska
vanliga i Femsjö medan ängsfräken är mer
sällsynt. I Bökeberg, omkring 6310925 N,
1352349 Ö växer alla tre arterna.