Kunskapskrav i samhällskunskap på enkel svenska

Kunskapskrav i ämnet samhällskunskap
E
C
A
Du har baskunskaper om olika
samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika
samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper
om olika samhällsstrukturer.
Du kan undersöka och beskriva hur
sociala,
mediala,
rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer
i samhället är uppbyggda och
fungerar.
Du
beskriver
hur
samhällsstrukturerna hänger ihop
med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur
sociala,
mediala,
rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer
i samhället är uppbyggda och
fungerar.
Du
beskriver
hur
samhällsstrukturerna hänger ihop
med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur
sociala,
mediala,
rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer
i samhället är uppbyggda och
fungerar.
Du
beskriver
hur
samhällsstrukturerna hänger ihop
med varandra på ett välutvecklat
sätt.
Du kan använda begrepp på ett
ganska bra sätt när du beskriver
hur olika samhällsstrukturer hänger
ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra
sätt när du beskriver hur olika
samhällsstrukturer hänger ihop med
varandra.
Du kan använda begrepp på ett
mycket bra sätt när du beskriver
hur olika samhällsstrukturer hänger
ihop med varandra.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt
hur människor och samhällen
påverkar varandra. Du beskriver
saker som har betydelse för
människors möjlighet att påverka
sitt och andras liv. Du beskriver hur
de sakerna hänger ihop med
varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat
sätt hur människor och samhällen
påverkar varandra. Du beskriver
saker som har betydelse för
människors möjlighet att påverka
sitt och andras liv. Du beskriver hur
de sakerna hänger ihop med
varandra på ett utvecklat sätt.
Du
kan
diskutera
på
ett
välutvecklat sätt hur människor och
samhällen påverkar varandra. Du
beskriver saker som har betydelse
för människors möjlighet att påverka
sitt och andras liv. Du beskriver hur
de sakerna hänger ihop med
varandra på ett välutvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor om
samhället ur olika perspektiv. Du
diskuterar på ett enkelt sätt hur de
hänger ihop med varandra på ett
enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor om
samhället ur olika perspektiv. Du
diskuterar på ett utvecklat sätt hur
de hänger ihop med varandra på ett
utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor om
samhället ur olika perspektiv. Du
diskuterar på ett välutvecklat sätt
hur de hänger ihop med varandra på
ett välutvecklat sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett
enkelt sätt vad olika människor
tycker om samhället. Du byter
mellan olika perspektiv på ett enkelt
sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett
utvecklat sätt vad olika människor
tycker om samhället. Du byter
mellan olika perspektiv på ett
utvecklat sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett
välutvecklat
sätt
vad
olika
människor tycker om samhället. Du
byter mellan olika perspektiv på ett
välutvecklat sätt.
Du har baskunskaper om vad
demokrati är och hur den fungerar.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om
demokratiska
rättigheter
och
skyldigheter. Du diskuterar på ett
enkelt sätt om vilka för- och
nackdelar det finns med olika sätt att
fatta beslut.
Du har goda kunskaper om vad
demokrati är och hur den fungerar.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt
om demokratiska rättigheter och
skyldigheter. Du diskuterar på ett
utvecklat sätt om vilka för- och
nackdelar det finns med olika sätt att
fatta beslut.
Du har mycket goda kunskaper
om vad demokrati är och hur den
fungerar. Du diskuterar på ett
välutvecklat sätt om demokratiska
rättigheter och skyldigheter. Du
diskuterar på ett välutvecklat sätt
om vilka för- och nackdelar det
finns med olika sätt att fatta beslut.
Du kan använda olika källor på ett
ganska bra sätt för att söka
information. Du diskuterar på ett
enkelt sätt om informationen och
källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett
bra sätt för att söka information. Du
diskuterar på ett utvecklat sätt om
informationen och källorna är
pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett
mycket bra sätt för att söka
information. Du diskuterar på ett
välutvecklat sätt om informationen
och källorna är pålitliga och viktiga.