HEJA Tapet
HEJA Tapet kan bestä as samt ga ämnen och finns både en var ant med kunskapskraven (med HEJA-vers onen på enk are svenska) samt en
var ant med grafiska e ement Tapeten är 900 mm bred och 2650 mm hö d Pr set är 1 135 kr/st exk moms (motsvarar 490 kr/kvm) Fraktfr tt
Leveranst den är ungefär 1 vecka Läs mer och beställ på www.infomentor.se/hejatapet
Ma ema k kunskapsk av
Ma ema k des gn
-
-
A
-
BILD
BIOLOGI
E N G E LS K A
FYSI K
GEOGRAFI
Undervisningen i bild ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:
Undervisningen i biologi ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:
Undervisningen i engelska ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:
Undervisningen i fysik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:
Undervisningen i geografi ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:
• uttrycka budskap med bilder
• använda dina kunskaper i biologi för att granska information och uttrycka vad du tycker
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter
• använda dina kunskaper i fysik för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor om
• skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
• uttrycka dig när du pratar och skriver
i frågor om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
• göra undersökningar i biologi
• välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd
• göra undersökningar i fysik
• analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, metoder, tekniker, kartor och andra källor
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop
• anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen och samhället
• värdera olika sätt att förbättra miljön och utvecklingen med hänsyn till etik och hållbar utveckling
• reflektera över kultur och frågor om livet och samhället i länder där man pratar engelska
Detta är förmågor och kunskapskrav från HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. © InfoMentor
i människokroppen, naturen och samhället
Detta är förmågor och kunskapskrav från HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. © InfoMentor
Detta är förmågor och kunskapskrav från HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. © InfoMentor
ÅK 9
C
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar
vad någon varit med om och vad någon tycker.
Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett
ganska bra sätt.
C
Du kan redovisa dina bilder och anpassa
redovisningen till budskap och situation på
ett ganska bra sätt.
6
1
Du kan ge enkla omdömen om hur du har
arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll,
funktion och kvalitet hänger ihop med varandra
på ett enkelt sätt i ditt bildarbete.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och
material på ett ganska bra sätt. Du prövar på ett
ganska bra sätt hur de kan användas tillsammans
för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan förstå bilder och andra verk från förr
och nu. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de
hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk
och händelser i omvärlden.
3
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika
områden. Du återanvänder bilder från förr och
nu och omarbetar andra idéer och material
som finns för att inspirera till skapande.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar
och visar vad någon varit med om och vad någon
tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på
ett bra sätt.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion
i bilder och andra verk på ett enkelt sätt. Du
använder ord som hör till ämnet på ett ganska
bra sätt.
4
3
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med
att komma på inom olika områden. Du återanvänder
bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och
material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och
nu. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de
hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk
och händelser i omvärlden.
5
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar
och visar vad någon varit med om och vad någon
tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett
mycket bra sätt.
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett mycket bra sätt i dina bilder.
8
E
Du kan redovisa dina bilder och anpassa
redovisningen till budskap och situation på
ett mycket bra sätt.
6
1
Du kan använda olika tekniker, verktyg och
material på ett varierat och mycket bra sätt och
med många idéer. Du prövar på ett mycket bra
sätt hur de kan användas tillsammans för att
skapa olika uttryck i dina bilder.
2
3
9
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu
och omarbetar andra idéer och material som
finns för att inspirera till skapande.
5
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar
och visar vad någon varit med om och vad någon
tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett
mycket bra sätt.
1
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion
i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du
använder ord som hör till ämnet på ett bra sätt.
4
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som
efter någon förbättring gör att ditt arbete med
att skapa bilder går framåt.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och
välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att
skapa bilder går framåt.
7
Du kan förstå bilder och andra verk från förr och
nu. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de
hänger ihop med dina erfarenheter, andra verk och
händelser i omvärlden.
8
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion
i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du
använder ord som hör till ämnet på ett mycket
bra sätt.
4
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina
resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag
som kan göra undersökningen bättre.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har
kommit fram till i undersökningar med hjälp
av tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter på ett enkelt sätt.
Du har baskunskaper om evolutionsteorin och
om hur andra saker hänger ihop i biologin. Du
ger exempel och beskriver hur saker hänger
ihop i biologin. Du använder biologins begrepp,
modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och
material på ett ganska bra sätt för att skapa
olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och
material på ett varierat och bra sätt för att skapa
olika uttryck i dina bilder.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa
redovisningen till budskap och situation på
ett ganska bra sätt.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har
arbetat och hur ditt bildarbete blev.
4
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck,
innehåll och funktion i bilder från förr och nu
och från olika kulturer. Du beskriver hur de
hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder
och händelser i omvärlden.
8
6
2
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har
arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
7
3
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika
områden. Du återanvänder bilder från förr och
nu och omarbetar andra idéer och material som
finns för att inspirera till skapande.
4
Du kan använda olika tekniker, verktyg och
material. Du använder dem på ett varierat och
mycket bra sätt och med många idéer för att
skapa olika uttryck i dina bilder.
2
Du kan redovisa dina bilder och anpassa
redovisningen till budskap och situation på
ett mycket bra sätt.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du
har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
7
3
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp
med att komma på inom olika områden.
Du återanvänder bilder från förr och nu och
omarbetar andra idéer och material som finns
för att inspirera till skapande.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck,
innehåll och funktion i bilder från förr och nu och
från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger
ihop med dina erfarenheter, andra bilder och
händelser i omvärlden.
4
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck,
innehåll och funktion i bilder från förr och nu och
från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger
ihop med dina erfarenheter, andra bilder och
händelser i omvärlden.
ÅK 6
E
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur
informationen och källorna kan användas.
2
Du kan använda naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att
redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt
till situationen.
Du kan skapa bilder som berättar något.
1
Du kan använda några enkla tekniker, verktyg och material.
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt
hur informationen och källorna kan användas.
9
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar
naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med
organismers liv och med hur ekologin fungerar.
4
3
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som
fungerar ganska bra i undersökningar.
4
5
Skolverket har inte gjort kunskapskrav för åk 3 i detta ämne. Vi har
därför utgått från kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6 när
vi har skapat kunskapskraven för åk 3.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit
fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett
enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du hjälper till att ge förslag som kan göra
undersökningen bättre.
2
3
4
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som
fungerar bra i undersökningar.
5
11
Du kan jämföra vad du och andra har kommit
fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett
utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan
bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
12
6
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på
ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad
engelska. Du följer budskap och instruktioner
på ett mycket bra sätt.
3
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina
muntliga redovisningar och av dina texter så att
de blir tydligare och mer varierade.
11
Du kan beskriva, diskutera och kommentera
på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i
texter. Du följer budskap och instruktioner
på ett bra sätt.
4
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du
pratar med andra i olika situationer. Du anpassar
dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till
budskapet och till situationen.
12
Du kan beskriva, diskutera och kommentera
på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i
texter. Du följer budskap och instruktioner
på ett mycket bra sätt.
4
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du pratar med andra i olika situationer. Du
anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar,
till budskapet och till situationen.
12
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt
när du skriver till andra i olika situationer. Du
anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som
läser, till budskapet och till situationen.
13
Du kan välja och använda några metoder för
att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver
till andra i olika situationer. Du anpassar dig på
ett bra sätt till de som läser, till budskapet och
till situationen.
13
Du kan välja och använda några metoder för att
lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du skriver till andra i olika situationer. Du
anpassar dig på ett bra sätt till de som läser,
till budskapet och till situationen.
13
Du kan göra enkla förbättringar av dina
muntliga redovisningar och av dina texter så
att de blir tydligare och mer varierade.
5
Du kan välja och använda några metoder för
att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder
som gör att du förstår och blir förstådd på ett
ganska bra sätt när du pratar med andra.
14
Du kan välja och använda några metoder
som gör att du förstår och bli förstådd på ett
ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt
hur informationen och källorna kan användas.
2
9
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur
människor påverkar naturen. Du beskriver hur
det hänger ihop med organismers liv och med hur
ekologin fungerar.
10
Du kan använda naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att
redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt
till situationen.
ÅK 6
14
Du kan välja och använda några metoder som
gör att du förstår och bli förstådd på ett mycket
bra sätt när du skriver till andra.
7
15
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man
lever och vad man gör i länder där man pratar
engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt
med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan välja engelska som du hör från olika
medier och använda den på ett mycket bra sätt
när du skriver och pratar.
8
16
16
5
9
6
7
8
ÅK 3
Du kan välja och använda någon metod som
gör att du lättare förstår och blir förstådd när
du pratar.
Du kan välja och använda någon metod som
gör att du förstår och bli förstådd när skriver
till andra.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man
lever och vad man gör i länder där man pratar
engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med
vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du
skriver till andra.
6
Du kan välja enkla texter från olika medier och
använda dem på ett bra sätt när du skriver och
pratar.
7
Du kan välja enkel engelska som du hör från
olika medier och använda den på ett bra sätt
när du skriver och pratar.
16
8
Du kan beskriva och kommentera innehållet i
texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap
och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan välja och använda några metoder
som gör att du lättare förstår och blir förstådd
när du pratar.
11
4
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du pratar med andra. Du anpassar dig på något
sätt till de som lyssnar, till budskapet och till
situationen.
12
5
Du kan välja och använda några metoder för att
lättare förstå innehållet när du läser.
14
6
Du kan välja och använda några metoder som
gör att du förstår och bli förstådd när du skriver
till andra.
Du kan välja enkla texter från olika medier och
använda dem på ett mycket bra sätt när du
skriver och pratar.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man
lever och vad man gör i länder där man pratar
engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med
vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan välja enkel engelska som du hör från
olika medier och använda den på ett mycket bra
sätt när du skriver och pratar.
15
16
10
Du kan göra enkla förbättringar av dina
muntliga redovisningar och av dina texter så
att de blir tydligare och mer varierade.
3
Du kan välja och använda några metoder för att
lättare förstå innehållet när du lyssnar.
13
5
Du kan välja och använda några metoder för att
lättare förstå innehållet när du läser.
14
15
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du skriver olika texter.
2
Du kan beskriva och kommentera innehållet
i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer
budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
12
4
13
5
Du kan välja enkla texter från olika medier och
använda dem på ett ganska bra sätt när du
skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika
medier och använda den på ett ganska bra sätt
när du skriver och pratar.
9
1
Du kan förstå innehållet i enkla texter om
saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer
i texterna.
11
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du
pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder för att
lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när
du skriver till andra.
Du kan välja och använda någon metod för att
lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda någon metod för att
lättare förstå innehållet när du läser.
12
2
9
3
Du har baskunskaper om energi, materia,
universums uppbyggnad och utveckling och
om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du
ger exempel och beskriver hur saker hänger
ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp,
modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
10
Du kan söka naturvetenskaplig information
från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt
sätt om informationen och källorna är
pålitliga och viktiga.
7
8
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar
dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver
några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du skriver till andra. Du anpassar dig på något
sätt till de som läser, till budskapet och till
situationen.
13
Du kan välja och använda flera metoder som
gör att du lättare förstår och blir förstådd när
du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som
gör att du förstår och bli förstådd när du skriver
till andra.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur
man lever och vad man gör i länder där man
pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt
med vad du själv varit med om och vad du kan.
14
A
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina
resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon
förbättring kan göra undersökningen bättre.
8
1
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort
och vad du har kommit fram till i undersökningar
med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och
lyssna på vad andra tycker om energi, teknik,
miljö och samhälle så att diskussionerna går
framåt på ett bra sätt.
2
9
3
Du har goda kunskaper om energi, materia,
universums uppbyggnad och utveckling och om
hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger
exempel och förklarar hur saker hänger ihop i
fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt. 10
Du kan söka naturvetenskaplig information
från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat
sätt om informationen och källorna är pålitliga
och viktiga.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar
dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver
några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om
dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan
göra undersökningen bättre.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du
har gjort och vad du har kommit fram till i
undersökningar med hjälp av tabeller, diagram,
bilder och skriftliga rapporter.
2
9
3
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia,
universums uppbyggnad och utveckling och om hur
andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel
och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett
välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp,
modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
10
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat
sätt om informationen och källorna är pålitliga
och viktiga.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner,
enkla texter och i andra sätt att redovisa.
Du anpassar den på ett ganska bra sätt till
budskap och mottagare.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur krafter,
rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger
ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på
ett enkelt sätt med andra saker i fysiken.
11
Du kan använda naturvetenskaplig information
på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter
och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den
på ett bra sätt till budskap och mottagare.
4
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur krafter,
rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger
ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på
ett utvecklat sätt med andra saker i fysiken.
11
Du kan använda naturvetenskaplig information på
ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade
texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den
på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
4
5
Du kan använda modeller från fysiken på ett
ganska bra sätt för att ge exempel på och
beskriva partiklar och strålning.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
5
Du kan använda modeller från fysiken på ett bra
sätt för att förklara partiklar och strålning på ett
utvecklat sätt.
12
Du kan göra undersökningar med hjälp av
planeringar. Du kommer på enkla frågor och
planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt
som fungerar bra i undersökningar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på
vad man kan göra för att få en hållbar utveckling
och vilka fördelar och nackdelar det finns med
dina exempel.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt
som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan ge exempel och förklara hur några
naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och
på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan jämföra frågor med resultat i en
undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser
som hänger ihop med modeller och teorier inom
fysiken på ett mycket bra sätt.
12
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur
människa och teknik påverkar miljön. Du ger
exempel på vad man kan göra för att få en
hållbar utveckling.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt
som fungerar ganska bra i undersökningar.
6
6
13
Du kan ge exempel och beskriva några
naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt
de är viktiga för hur människor lever.
Du kan jämföra frågor med resultat i en
undersökning. Du drar enkla slutsatser som
hänger ihop med modeller och teorier inom
fysiken på ett ganska bra sätt.
7
14
Du kan jämföra frågor med resultat i en
undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och
teorier inom fysiken på ett bra sätt.
13
7
8
1
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och
lyssna på vad andra tycker om energi, teknik,
miljö och samhälle så att diskussionerna går
framåt på ett mycket bra sätt.
Du kan göra undersökningar med hjälp av
planeringar. Du hjälper till att komma på
enkla frågor och planeringar som fungerar.
14
4
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur
krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet
hänger ihop med saker som händer i vardagen och
i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop
på ett välutvecklat sätt med andra saker i fysiken. 11
5
Du kan använda modeller från fysiken på ett
mycket bra sätt för att förklara partiklar och
strålning på ett välutvecklat sätt.
12
6
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur
människa och teknik påverkar miljön. Du ger
exempel från olika perspektiv på vad man kan
göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
13
Du kan förklara och komma fram till allmänna
slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för
hur människor lever.
7
E
14
Kunskapskraven i slutet av åk 6 på enklare svenska
E
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som
talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
9
10
Du kan göra enkla förbättringar av dina
muntliga redovisningar och av dina texter så
att de blir tydligare och mer varierade.
3
Du kan beskriva och kommentera innehållet i
texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och
instruktioner på ett bra sätt.
12
4
9
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar
på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar
sig till de miljöer de lever i.
11
Du kan berätta om några naturvetenskapliga
upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för
människan.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör
olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du
skriver olika texter.
2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i
talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap
och instruktioner på ett bra sätt.
11
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när
du pratar med andra.
8
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort
och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder
och skriftliga rapporter.
A
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel
engelska som talas lugnt och tydligt om saker
du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det
som sägs.
1
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla
texter som handlar om saker du känner till.
Du förstår tydliga detaljer i texterna.
10
Du kan göra några enkla förbättringar av dina
muntliga redovisningar och av dina texter så att
de blir tydligare och mer varierade.
3
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och
hur människor påverkar naturen. Du beskriver
hur det hänger ihop med organismers liv och
med hur ekologin fungerar.
10
6
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när
du skriver olika texter.
2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad
engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och
instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i
texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och
instruktioner på ett ganska bra sätt.
Yes
ÅK 6
C
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när
du gör olika enkla muntliga redovisningar.
1
7
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du
ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop
i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder
biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
8
3
4
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som
fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit
fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett
utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan
bero på. Du ger förslag som kan göra
undersökningen bättre.
12
11
Du kan välja och använda några metoder som
gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket
bra sätt när du pratar med andra.
6
Du kan välja texter från olika medier och
använda dem på ett mycket bra sätt när du
skriver och pratar.
15
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man
lever och vad man gör i länder där man pratar
engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt
med vad du själv varit med om och vad du kan.
8
Kunskapskraven i slutet av åk 6 på enklare svenska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel
engelska som talas lugnt och tydligt om saker du
känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla
texter som handlar om saker du känner till.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du
har gjort och vad du kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om
hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det
hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer
på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan berätta om livets utveckling. Du
förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer
anpassar sig till de miljöer de lever i.
11
Du kan berätta om några naturvetenskapliga
upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för
människan.
5
14
Du kan välja och använda några metoder som
gör att du förstår och bli förstådd på ett bra sätt
när du skriver till andra.
7
Du kan välja engelska som du hör från olika
medier och använda den på ett bra sätt när
du skriver och pratar.
16
Du kan välja och använda några metoder för att
lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder som
gör att du förstår och blir förstådd på ett bra
sätt när du pratar med andra.
6
Du kan välja texter från olika medier och
använda dem på ett bra sätt när du skriver
och pratar.
15
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man
lever och vad man gör i länder där man pratar
engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med
vad du själv varit med om och vad du kan.
C
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina
resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag
som kan göra undersökningen bättre.
1
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och
lyssna på vad andra tycker om energi, teknik,
miljö och samhälle så att diskussionerna går
framåt på ett ganska bra sätt.
10
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på
ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad
engelska. Du följer budskap och instruktioner
på ett bra sätt.
3
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina
muntliga redovisningar och av dina texter så att
de blir tydligare och mer varierade.
11
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när
du pratar med andra i olika situationer. Du
anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som
lyssnar, till budskapet och till situationen.
12
7
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver
några följder som dina åsikter kan leda till.
9
5
8
14
7
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och
lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk
och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna
går framåt på ett mycket bra sätt.
1
8
2
10
E
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar
din redovisning på ett mycket bra sätt till de som
lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när
du skriver olika slags texter. Du anpassar dina
texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar,
till budskapet och till situationen.
3
Du kan välja engelska som du hör från olika
medier och använda den på ett ganska bra sätt
när du skriver och pratar.
E
7
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger
exempel och förklarar hur saker hänger ihop
i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder
biologins begrepp på ett bra sätt.
1
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika
typer av texter.
4
Du kan välja och använda någon metod för att
lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja texter från olika medier och
använda dem på ett ganska bra sätt när du
skriver och pratar.
A
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har
gjort och vad du kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om
hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur
det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på
enkla frågor och planeringar som efter någon
förbättring fungerar.
10
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger
exempel på hur organismer anpassar sig till
de miljöer de lever i.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga
upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för
människan.
6
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna
på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går
framåt på ett bra sätt.
1
Du kan använda naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att
redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till
situationen.
3
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till
att komma på enkla frågor och planeringar som
fungerar.
2
Du kan på ett enkelt sätt berätta om bilder från förr och nu.
7
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel
och beskriver hur saker hänger ihop i biologin.
Du använder biologins begrepp på ett ganska
bra sätt.
8
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om
hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur
det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
2
10
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska
som talas lagom fort.
9
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur
några naturvetenskapliga upptäckter hänger
ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur
människor lever.
C
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort
och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Detta är förmågor och kunskapskrav från HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. © InfoMentor
Kunskapskraven i slutet av åk 9 på enklare svenska
A
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör
olika muntliga redovisningar. Du anpassar din
redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar,
till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du
skriver olika slags texter. Du anpassar dina
texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till
budskapet och till situationen.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera
på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad
engelska. Du följer budskap och instruktioner
på ett ganska bra sätt.
6
12
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur
människan påverkar naturen. Du ger exempel
från olika perspektiv på vad man kan göra för
att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka
fördelar och nackdelar det finns med dina
exempel.
13
1
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika
typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i
texterna.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera
på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter.
Du följer budskap och instruktioner på ett
ganska bra sätt.
Du kan välja och använda någon metod för att
lättare förstå innehållet när du lyssnar.
11
Du kan undersöka hur olika saker påverkar
ekosystem och populationer. Du beskriver hur
saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt inom
ekologin. Du förklarar på ett välutvecklat sätt
om energiflöden och kretslopp.
6
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som
hänger ihop med modeller och teorier inom
biologin på ett mycket bra sätt.
14
2
10
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt
om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Du beskriver hur det hänger ihop på ett
välutvecklat sätt med hur kroppen fungerar.
5
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som
fungerar mycket bra i undersökningar.
13
7
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och om hur andra saker hänger ihop i
biologin. Du ger exempel och förklarar hur
saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat
sätt. Du använder biologins begrepp, modeller
och teorier på ett mycket bra sätt.
4
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på
enkla frågor och planeringar som fungerar.
12
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur några
naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och
på vilka sätt de är viktiga för hur människor
lever.
Kunskapskraven i slutet av åk 6 på enklare svenska
8
Förslag till kunskapskrav i slutet av åk 3 på enklare svenska
Du kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor,
förgrunder eller bakgrunder.
14
7
3
Du kan använda naturvetenskaplig information
på ett mycket bra sätt i diskussioner, i välutvecklade
texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den
på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
11
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker
hänger ihop på ett utvecklat sätt inom ekologin.
Du förklarar på ett utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på
vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar
utveckling och vilka fördelar och nackdelar det
finns med dina exempel.
9
2
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt
om informationen och källorna är pålitliga
och viktiga.
10
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa,
sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver
hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med
hur kroppen fungerar.
6
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska
som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer
i det som sägs.
9
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när
du skriver olika texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika
typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i
texterna.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har
kommit fram till i undersökningar med hjälp av
tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
på ett välutvecklat sätt.
6
7
3
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden.
Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att
inspirera till skapande.
8
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna
på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och
ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går
framåt på ett ganska bra sätt.
1
ÅK 3
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin
och om hur andra saker hänger ihop i biologin.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger
ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier
på ett bra sätt.
5
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger
ihop med modeller och teorier inom biologin på
ett bra sätt.
C
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när
du gör olika muntliga redovisningar.
1
8
1
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och
lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk
och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna
går framåt på ett mycket bra sätt.
9
2
3
4
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som
fungerar bra i undersökningar.
13
Du kan ge exempel på och beskriva några
naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt
de är viktiga för hur människor lever.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger
ihop med modeller och teorier inom biologin
på ett ganska bra sätt.
5
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på
enkla frågor och planeringar som efter någon
förbättring fungerar.
12
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på
vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar
utveckling.
6
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör
att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan använda naturvetenskaplig information på
ett bra sätt i diskussioner, i utvecklade texter och i
andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra
sätt till budskap och mottagare.
11
Du kan undersöka hur olika saker påverkar
ekosystem och populationer. Du beskriver
hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt inom
ekologin. Du ger exempel på energiflöden och
kretslopp.
5
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt
som fungerar ganska bra i undersökningar.
A
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som
efter någon förbättring gör att ditt arbete med
att skapa bilder går framåt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
6
2
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och
visar vad någon varit med om och vad någon tycker.
Du gör budskapet i dina bilder tydligt på
ett bra sätt.
1
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om
informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
10
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa,
sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver
hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur
kroppen fungerar.
4
Du kan göra fältstudier och andra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till
att komma på enkla frågor och planeringar som
fungerar.
5
E
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska
som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer
i det som sägs.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om
dina resultat är rimliga. Du ger förslag som
kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och
motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du
beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
8
Du kan visa hur du har gjort och vad du har
kommit fram till i undersökningar med hjälp
av tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter på ett utvecklat sätt.
ÅK 9
Kunskapskraven i slutet av åk 9 på enklare svenska
A
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina
resultat är rimliga. Du ger förslag som efter
någon förbättring kan göra undersökningen
bättre.
1
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och
lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk
och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna
går framåt på ett bra sätt.
9
2
3
Du kan använda naturvetenskaplig information
på ett ganska bra sätt i diskussioner, i enkla
texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar
den på ett ganska bra sätt till budskap och
mottagare.
5
C
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och
välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att
skapa bilder går framåt.
Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och
motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
8
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om
informationen och källorna är pålitliga och
viktiga.
9
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt
som gör att ditt arbete med att skapa bilder
går framåt.
5
E
ÅK 9
C
Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter
och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt.
Du beskriver några följder som dina åsikter
kan leda till.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och
lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk
och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna
går framåt på ett ganska bra sätt.
1
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du
har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i ditt bildarbete.
Kunskapskraven i slutet av åk 6 på enklare svenska
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar
vad någon varit med om och vad någon tycker.
Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett
ganska bra sätt.
1
M AT E M AT I K
7
2
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett bra sätt i dina bilder.
8
9
6
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har
arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll,
funktion och kvalitet hänger ihop med varandra
på ett utvecklat sätt i ditt bildarbete.
Detta är förmågor och kunskapskrav från HEJA – Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. © InfoMentor
Kunskapskraven i slutet av åk 9 på enklare svenska
A
Du kan redovisa dina bilder och anpassa
redovisningen till budskap och situation
på ett bra sätt.
1
Du kan använda olika tekniker, verktyg och
material på ett varierat och bra sätt. Du prövar
på ett bra sätt hur de kan användas tillsammans
för att skapa olika uttryck i dina bilder.
7
2
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett ganska bra sätt i dina bilder.
ÅK 6
ÅK 9
Kunskapskraven i slutet av åk 9 på enklare svenska
E
B
• analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av världen
• undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra i olika delar av världen
energi, teknik, miljö och samhälle
• undersöka och visa olika ämnesområden med bilder
• analysera uttryck, innehåll och funktioner i bilder från förr och nu
C
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna
på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och
samhälle så att diskussionerna går framåt på ett
ganska bra sätt.
1
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har
gjort och vad du kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur
informationen och källorna kan användas.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel
och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken.
Du använder fysikens begrepp på ett ganska
bra sätt.
8
2
Du kan använda naturvetenskaplig information
i diskussioner, egna texter och i andra sätt att
redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt
till situationen.
7
3
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om
elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud
och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med
andra saker i fysiken.
4
Du kan ge exempel och beskriva hur
energikällor, energianvändning och isolering.
Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det
hänger ihop med energins flöde och att energi
är oförstörbar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp
av planeringar. Du hjälper till att komma på
enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt
som fungerar ganska bra i undersökningar.
5
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram
till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt
sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du
hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt
varför det blir dag och natt, månader och årstider.
9
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har
gjort och vad du kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av text och bild.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens
begrepp på ett bra sätt.
8
2
Du kan använda naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter och andra sätt att
redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till
situationen.
10
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus.
Du jämför hur de hänger ihop med andra saker
i fysiken.
4
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger
ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett
utvecklat sätt hur det hänger ihop med
energins flöde och att energi är oförstörbar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt
som fungerar bra i undersökningar.
11
12
7
3
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp
av planeringar. Du kommer på enkla frågor
och planeringar som efter någon förbättring
fungerar.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga
upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur
människor lever.
6
A
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna
på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och
samhälle så att diskussionerna går framåt på ett
bra sätt.
1
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt
hur informationen och källorna kan användas.
5
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram
till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt
sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger
förslag som efter någon förbättring kan göra
undersökningen bättre.
6
9
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna
på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och
samhälle så att diskussionerna går framåt på ett
mycket bra sätt.
1
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du
har gjort och vad du kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan söka naturvetenskaplig information från
olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat
sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger
exempel och förklarar hur saker hänger ihop
i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder
fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
8
2
Du kan använda naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att
redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra
sätt till situationen.
10
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat
sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir
dag och natt, månader och årstider.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt
som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga
upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för
hur människor lever.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit
fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett
enkelt sätt vad likheter och skillnader kan
bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
11
12
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om
elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och
ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra
saker i fysiken.
4
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger
ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett
välutvecklat sätt hur det hänger ihop med
energins flöde och att energi är oförstörbar.
5
A
Du har baskunskaper om naturlandskap och
kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt
vad som förändrar jordens yta och hur det kan
påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och
kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt
vad som förändrar jordens yta och hur det kan
påverka människor och natur.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt
sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat
sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg
på ett bra sätt när du g
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett
välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta
och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat
sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan använda geografiska begrepp på ett
ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett
bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett
mycket bra sätt.
Du kan använda kartor och andra källor på ett
ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor
kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra
sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på
ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett
mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika
källor kan användas.
7
3
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp
av planeringar. Du kommer på enkla frågor och
planeringar som fungerar.
9
10
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat
sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir
dag och natt, månader och årstider.
11
Du kan berätta om några naturvetenskapliga
upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för
hur människor lever.
6
12
15
16
Förslag till kunskapskrav i slutet av åk 3 på enklare svenska
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt
och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om
saker du känner till.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Du kan följa enkla instruktioner som du läser.
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Du kan ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.
Du kan skriva enkla ord och meningar.
Du kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder
där man pratar engelska.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skolverket har inte gjort kunskapskrav för åk 3 i detta ämne. Vi har
därför utgått från kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6 när
vi har skapat kunskapskraven för åk 3.
Yes
B d
B o og
Enge ska
Fys k
Geog afi
Hem & konsumen kunskap
He j
He
Hs o a
d o & Hä sa
Kem
Mode na sp åk
Aa
Mode små
Mus k
Aa
m
A
%
B
C
900 mm uppde a på vå våde
Alla elever ska nå målen! | www.infomentor.se
Re g onskunskap
@
Samhä skunskap
Bb
Söd
Svenska
Bb
Svenska som and asp åk
Tekn k