Slutuppgift Comedia infantil la07a HT2016

Slutuppgift Comedia infantil la07a HT2016
Varför heter berättelsen Comedia infantil?
Din uppgift är att skriva en resonerande text på minst 500 ord eller enskilt skapa
en ljudfil på minst tre minuter (det blir ju en minipod!) där du ska besvara
frågan: Varför heter berättelsen Comedia infantil?
Här är frågeställningar som du kan välja att ta med i ditt resonemang. Kom ihåg
att ge tydliga exempel från boken.











Vad händer med Alfredo Bomba?
José blir Vindarnas krönikör – vad menas med det?
Ön där rädslan lämnar människan – vilken ö är det i berättelsen?
Brukar barn spela teater?
Vad är meningen med barnens teater i berättelsen?
Hade du hjälpt ett gatubarn?
Om du fick träffa ett av barnen i boken – vem hade du valt att träffa?
Varför?
Om du hade chans att ställa en fråga till författaren – vad hade du ställt för
fråga?
Vad är viktigast i livet? Pengar? Vänskap? Kärlek?
Skillnader bok och film
Varför tror du att författaren väljer att skriva just den här berättelsen?
Bra fraser att använda i texten
Jag anser att…
Jag hade önskat….
Om jag jämför med….
Det påminner mig om…
Jag kan se likheter med….
Jag skulle aldrig….
Bedömningsmatris
Läsa och analysera
skönlitteratur och andra
texter för olika syften
Du kan förstå och
diskutera tydliga
budskap i olika verk på
ett enkelt sätt. Du gör
det med hjälp av vad du
själv varit med
om och med hjälp av
frågor om livet och
omvärlden.
Du kan förstå och
diskutera budskap som
kan läsas mellan
raderna i olika verk på
ett utvecklat sätt. Du gör
det med hjälp av vad
du själv varit med om
och med hjälp av frågor
om livet och omvärlden
Du kan förstå och
diskutera dolda budskap
i olika verk på ett
välutvecklat sätt. Du gör
det med hjälp av vad du
själv varit med om och
med hjälp av frågor om
livet och omvärlden.
Läsa och analysera
skönlitteratur och andra
texter för olika syften
Du kan diskutera på ett
enkelt sätt om olika
verk och om personerna
som skapat dem.
Du kan diskutera på ett
utvecklat sätt om olika
verk och om personerna
som skapat dem.
Du kan diskutera på ett
välutvecklat sätt om
olika verk och om
personerna som skapa
Läsa och analysera
skönlitteratur och andra
texter för olika syften
Du kan dra ganska bra
slutsatser om hur
olika verk har påverkats
av den tid och kultur som
de skapats i.
Du kan dra bra slutsatser
om hur olika verk
har påverkats av den tid
och kultur som de
skapats i.
Du kan dra mycket bra
slutsatser om hur
olika verk har påverkats
av den tid och kultur
som de skapats i.
Formulera sig och
kommunicera i tal och
skrift + Anpassa språket
efter olika syften,
mottagare och
sammanhang + Urskilja
språkliga strukturer och
följa språkliga normer
Du kan skriva olika typer
av texter med ett ganska
varierat språk och du
binder ihop texten på ett
enkelt sätt. Du anpassar
språket till den typ av
text du skriver och
använder regler för hur
man skriver på ett
ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer
av texter med ett
varierat språk och du
binder ihop texten
på ett utvecklat sätt. Du
anpassar språket
till den typ av text du
skriver och använder
regler för hur man
skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer
av texter med ett
mycket varierat språk
och du binder ihop
texten på ett
välutvecklat sätt. Du
anpassar språket till den
typ av text du skriver och
använder regler för hur
man skriver på ett
mycket bra sätt.
Anpassa språket efter
olika syften, mottagare
och sammanhang +
Formulera sig och
kommunicera i tal och
skrift
Du kan förbereda och
hålla en enkel
muntlig redovisning med
början, innehåll
och slut som fungerar
ganska bra. Du
anpassar din redovisning
till de som
lyssnar, till budskapet
och till situationen
på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och
hålla en utvecklad
muntlig redovisning med
början, innehåll
och slut som fungerar
bra. Du anpassar din
redovisning till de som
lyssnar, till budskapet
och till situationen på ett
bra sätt.
Du kan förbereda och
hålla en välutvecklad
muntlig redovisning med
början, innehåll
och slut som fungerar
mycket bra. Du
anpassar din redovisning
till de som
lyssnar, till budskapet
och till situationen
på ett mycket bra sätt.