Kunskapskrav i geografi på enkel svenska

advertisement
Kunskapskrav i ämnet geografi
E
C
A
Du har goda kunskaper om hur
människa, samhälle och natur
påverkar varandra. Du diskuterar på
ett utvecklat sätt vad som påverkar
var människor bor, in- och
utvandring, vegetation i klimat och
klimatförändringar och vilka följder
det får i världen.
Du har mycket goda kunskaper
om hur människa, samhälle och
natur påverkar varandra. Du
diskuterar på ett välutvecklat sätt
vad som påverkar var människor
bor, in- och utvandring, vegetation i
klimat och klimatförändringar och
vilka följder det får i världen.
Du kan använda geografiska
begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska
begrepp på ett mycket bra sätt.
Samspel människa, samhälle och natur
Du har baskunskaper om hur
människa, samhälle och natur
påverkar varandra. Du diskuterar på
ett enkelt sätt vad som påverkar var
människor bor, in- och utvandring,
vegetation
i
klimat
och
klimatförändringar och vilka följder
det får i världen.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska
begrepp på ett ganska bra sätt.
Geografiska mönster av handel och kommunikation
Du kan undersöka var olika varor
och tjänster tillverkas och används.
Du beskriver hur det hänger ihop på
ett enkelt sätt med hur olika platser
och länder handlar med varandra.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur
och varför det har förändrats och
vilka följder det fått.
Du kan undersöka var olika varor
och tjänster tillverkas och används.
Du beskriver hur det hänger ihop på
ett utvecklat sätt med hur olika
platser och länder handlar med
varandra. Du diskuterar på ett
utvecklat sätt hur och varför det
har förändrats och vilka följder det
fått.
Du kan undersöka var olika varor
och tjänster tillverkas och används.
Du beskriver hur det hänger ihop på
ett välutvecklat sätt med hur olika
platser och länder handlar med
varandra. Du diskuterar på ett
välutvecklat sätt hur och varför det
har förändrats och vilka följder det
fått.
Du kan diskutera på ett utvecklat
sätt
varför
det
blir
klimatförändringar och hur det
påverkar människan, samhället och
miljön i världen.
Du
kan
diskutera
på
välutvecklat sätt varför det
klimatförändringar och hur
påverkar människan, samhället
miljön i världen.
Klimatförändringar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt
varför det blir klimatförändringar
och hur det påverkar människan,
samhället och miljön i världen.
ett
blir
det
och
Användande av geografiska källor
Du kan använda teorier, kartor och
andra källor på ett ganska bra sätt
för att undersöka omvärlden. Du
diskuterar på ett enkelt sätt om
informationen och källorna är
pålitliga och viktiga.
Fältstudier
Du kan använda kartor och andra
verktyg på ett ganska bra sätt när
du gör fältstudier.
Du kan använda teorier, kartor och
andra källor på ett bra sätt för att
undersöka omvärlden. Du diskuterar
på ett utvecklat sätt om
informationen och källorna är
pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och
andra källor på ett mycket bra sätt
för att undersöka omvärlden. Du
diskuterar på ett välutvecklat sätt
om informationen och källorna är
pålitliga och viktiga.
Du kan använda kartor och andra
verktyg på ett bra sätt när du gör
fältstudier.
Du kan använda kartor och andra
verktyg på ett mycket bra sätt när
du gör fältstudier.
Du har goda kunskaper om
geografiska namn i världsdelarna.
Du beskriver och jämför på ett bra
sätt var saker ligger och hur stora de
är.
Du har mycket goda kunskaper
om
geografiska
namn
i
världsdelarna. Du beskriver och
jämför på ett mycket bra sätt var
saker ligger och hur stora de är.
Du kan diskutera ekologiska,
ekonomiska och sociala frågor om
hållbar
utveckling.
Du
ger
utvecklade förslag på vad vi kan
göra bättre och hur det kan påverka
människan, samhället och naturen.
Du kan diskutera ekologiska,
ekonomiska, sociala frågor om
hållbar
utveckling.
Du
ger
välutvecklade förslag på vad vi kan
göra bättre och hur det kan påverka
människan, samhället och naturen.
Namngeografi
Du
har
baskunskaper
om
geografiska namn i världsdelarna.
Du beskriver och jämför på ett
ganska bra sätt var saker ligger och
hur stora de är.
Hållbarhetsfrågor
Du kan diskutera ekologiska,
ekonomiska och sociala frågor om
hållbar utveckling. Du ger enkla
förslag på vad vi kan göra bättre och
hur det kan påverka människan,
samhället och naturen.
Download