Upprop för biståndet
Vi, de undertecknade, motsätter oss de stora nedskärningarna i biståndet som regeringen planerar. Tala om för Finlands regering att de mest utsatta i världen behöver vårt
stöd. #eiköyhimmiltä
Nedskärningarna har direkta följder på miljoner människors liv. Samarbetet med en del av
de länderna som nu är mottagare av finländskt bistånd hotar slutas helt. I sviktande stater
är nedskärningarnas följder speciellt allvarliga. Det är ett dåligt val att inte hjälpa de som är
i störst nöd i världen.
Utvecklingspolitik är en del av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Regeringsprogrammet
säger uttryckligen att Finland bär sitt globala ansvar och stärker säkerhet, hållbar utveckling,
kvinnors och flickors ställning och fred samt kämpar emot klimatförändringen. Dessa målsättningar kan inte nås utan bistånd och humanitär hjälp. Finland är internationellt känt
som en långsiktig partner som håller fast vid avtalade principer. Stora och snabba nedskärningar tär på vårt internationella anseende. Samtidigt visar Finland dåligt exempel åt andra
EU-länder.
Vi, de undertecknade, representerar vanliga finländare som vill delta i arbetet för en
rättvisare värld. Många av oss deltar i biståndsarbete genom att donera pengar eller
genom frivilligarbete. Vi önskar att också landets regering ger sitt stöd till biståndsamarbete genom att garantera dess forsättning.
Vi kräver att regeringen gör nedskärningarna skäligare. De planerade nedskärningarna på
43 procent är oacceptabelt hårda och hotar att förlama biståndsamarbetet och den humanitära hjälpen. De för Finland mycket långt från den internationellt avtalade målsättningen
att garantera en budget på 0,7 % av BNP:n till biståndsarbete. Om nedskärningarna är
oundvikliga, bör det göras ansvarsfullt. Nedskärningarna bör förverkligas så att deras följder
inte skadar de allra fattigaste. Med måttliga nedskärningar kan skador minimeras och
nådda resultat och effektivitet maximeras.
Skriv under petitionen.
Uppropet överlåts åt regeringen innan höstens budgetförhandlingar.
Namn
Ort
E-post