R 55 - Studentportalen

advertisement
R 55.
dobs (Å) Qobs (Å-2)
hkl Qcalc (Å-2)
Q/Qmin n
3.88
0.06643
0.999
3
111
2.373
0.17758
2.67
8
220
2.024
0.24411
3.67
11 311
1.678
0.35515
5.34
16 400
1.540
0.42166
6.34
19 331
1.370
0.53279
8.01
24 422
1.292
0.59907
9.01
27 333
1.187
0.70974
10.67
32 440
1.135
0.77626
11.67
35 531
Upprätta en tabell med Qobs ur dobs!
Granska Q-värdena: Qmin= 0.0665
Dividera alla Q-värden med detta tal; ifall Qmin= A bildas då hela tal
som alla kan skrivas som n= h2 + k2 + l2, annars inte.
De flesta av kvoterna Q/Qmin är inte hela tal, dvs. hypotesen att
Qmin= A är falsk.
Undersök kvoterna: 2.67= 2 2/3, 3.67= 3 2/3, 5.34= 5 1/3 etc.
Kvoterna skiljer sig således från hela tal med en faktor 3!
Ny hypotes: Qmin= 3A, dvs. A= 0.0665/3. Att dividera med detta tal i
stället innebär att alla Q/Qmin skall multipliceras med 3 — det
kommer att ge heltalskvoter. Dessa heltal (n) kan alla skrivas på den
begärda formen, en summa av tre heltalskvadrater.
a) Utifrån de funna indices syns att cellen är ytcentrerad (F-gitter).
Bästa A-värde=Q/n: 3.88279/175= 0.02219; a= 6.714Å;
V=302.58 Å3.
b) Detta innebär att Z= multipel av 4, dvs. 4 eller 8 eller…
Utnyttja sambandet mellan densitet, molmassa och cellvolym!
Ur tabell fås (Cd)= 8.65 g/cm3 och (Li)= 0.53 g/cm3. Legeringen
bör ha en densitet nära det vägda medelvärdet 4.6 g/cm3.
M(CdLi)= 123.93 g/mol.
Z=4:
= (4·123.93)/(6.023·1023·302.58·10-24)= 2.72 g/cm3.
Z= 8:
= 5.44 g/cm3.
Z= 8 ger ett bättre värde än Z=4 jämfört med förväntningarna.
Download