Programblad Februari - april 2016

advertisement
Programblad
Februari - april 2016
Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna
Några ord från Pastorn
Bibeln är vår främsta källa till kunskap om Guds vilja för våra liv. Enligt Paulus
(2Tim 3:16) är Bibeln ”Gudsandad” (grek. Theupneustos) – utandad av Honom
själv, inandad i författarna. Den svenska översättningen blir lite fattigare –
”Inspirerad” (av lat. In spirita, I anden), men anger samma process. Det är Guds
eget ord som kommer oss till mötes från Bibelns blad.
Men Bibeln är inte bara en text – den är ett Levande Ord. Vi tror att Den Helige
Ande verkar i oss under läsningen – samma Ande som inspirerade/andades in i
Bibelns författare – andas in i våra liv när vi läser Ordet.
Gud menar allvar med detta – Han VILL tala till oss. När vi ger Honom den
möjligheten så försitter Han inte chansen. Därför kan du med frimodighet öppna
din Bibel och läsa, i vilken situation som helst i livet – och Gud kommer att tala
till dig genom sitt Ord. Samma sak gäller de gånger du lyssnar till någon som
talar utifrån Guds Ord – Gud försitter inte en möjlighet att tala in i ditt liv! Ofta till
uppmuntran, men också ofta till förmaning och tillrättavisning. En ”fostran till
ett rättfärdigt liv” innebär ju också att Ordet ibland har synpunkter på hur jag
lever.
Men förutsättningen är att vi är beredda att lyssna! Vi lever i en kultur som
avfärdar auktoriteter och då också ser det som märkligt att låta en bok, som i
sina äldsta passager är 5000 år gammal, få påverka mitt liv. Vi hyllar det ”sunda
förnuftet”, trots att historien visar att människan, när hon är utlämnad åt sig
själv, varken är sund eller förnuftig. Vi påverkas av vår kultur och ibland smittar
det också vår läsning. När skriften bränner till i mig tänker jag ”jag håller inte
med”, eller rationaliserar en ursäkt till varför det inte skulle gälla mig. Andra
gånger låter vi vår uppfattning om vad Ordet säger skymma vad det egentligen
säger.
Men skriftens syfte att lysa på våra otillräckligheter är ju inte att få oss att
skämmas! Anden belyser våra brister för att visa på möjligheten att bli fri från
dem! Bibeln använder ständigt ord om att vi kan få bli ”fullvuxna”, ”mogna”,
”rättfärdiga”. Det är ju vad vi vill!
Därför behöver vi bli läsare igen! Också på det sättet att jag inte bara läser
Skriften, utan också att jag låter Skriften läsa mig. Gud VILL tala till
dig, och Han kommer att göra det! Bibeln är en av Guds vackraste
gåvor till sina barn. Ett kärleksbrev som fostrar, vägleder, uppmuntrar
och välsignar. Använd den gåvan!
Emil Gillsberg
Pastor
Vecka 6
8 februari - 14 februari
10
11
12
ons
tor
fre
10.00
14
sön
11.00
18.00
19.00
Bibelläsning och Bön
Hemgrupper
Frattjo
UDS - Ungdomssamling
Gudstjänst
Predikan: Emil Gillsberg
Söndagsskola
Fika
Vecka 7
15 februari - 21 februari
16
17
18
19
tis
ons
tor
fre
18.30
10.00
21
sön
11.00
18.00
19.00
Församlingstjänarråd
Bibelläsning och Bön
Hemgrupper
Frattjo
UDS - Ungdomssamling
Gudstjänst
Predikan: Nathanim Hailu
Söndagsskola
Fika
Vecka 8
22 februari - 28 februari
24
ons
25
tor
28
sön
10.00
Bibelläsning och Bön
- Hemma hos Emil
Hemgrupper
11.00
Ekumenisk gudstjänst i Andreasgården
Medverkan av Präster och Pastorer
Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:
Vecka 9
29 februari - 6 mars
Vasaloppsveckan - Kyrkan uthyrd
Vecka 10
7 mars - 13 mars
8
tis
18.30
9
ons
10.00
18.00
10
11
tor
fre
12
lör
18.00
13
sön
11.00
18.00
19.00
Församlingstjänarråd
Hemma hos Emil
Bibelläsning och Bön
Styrelsemöte
Hemgrupper
Frattjo
UDS - Ungdomssamling
Konsert
Little Old Hometown Band
Covers på Elivs och Johnny Cash
Gudstjänst och Administrationsmöte
Predikan: Emil Gillsberg
Söndagsskola
Fika
Efter gudstjänsten: Administrationsmöte
Vecka 11
14 mars - 20 mars
16
17
18
ons
tor
fre
10.00
20
sön
11.00
18.00
19.00
Bibelläsning och Bön
Hemgrupper
Frattjo
UDS -Ungdomssamling
Gudstjänst
Besök av Josua Rehab fr. Gamleby
Söndagskola
Fika
Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:
Vecka 12
21 mars - 27 mars
23
ons
10.00
Bibelläsning och Bön
24
tor
18.00
25
fre
11.00
27
sön
11.00
Ekumenisk Skärtorsdagsmässa i Mora Kyrka
Gemensam för alla kyrkor i Mora
Långfredagsgudstjänst
Predikan: AnnaMaria Bergkvist
Påskdagsgudstjänst
Predikan: AnnaMaria Bergkvist
Fika
Vecka 13
28 mars - 3 april
30
31
1
ons
tor
fre
10.00
3
sön
11.00
Missionsgudstjänst
Besök av Tord Johansson, Mission Barnabas
Fika
Bibelläsning och Bön
Hemgrupper
Frattjo
UDS - Ungdomssamling
18.00
19.00
Bibelläsning och Bön
Hemgrupper
Frattjo
UDS - Ungdomssamling
Vecka 14
4 april - 10 april
6
7
8
ons
tor
fre
10.00
9
lör
18.00
10
sön
11.00
18.00
19.00
Missionskväll
AnnaSara Lama berättar om arbetet i Indien
Missionsgudstjänst
Predikan: AnnaSara Lama
Söndagsskola
Fika
Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:
Vecka 15
11 april - 17 april
13
14
15
ons
tor
fre
16
lör
17
sön
10.00
18.00
19.00
Bibelläsning och Bön
Hemgrupper
Frattjo
UDS - Ungdomssamling
Ledardag i Falun
Centrumkyrkan i Falun inbjuder ledare
i Dalarnas frikyrkoförsamlingar
Talare: Daniel Alm, Västerås
Anmälan till [email protected] senast 10 april
11.00
Gudstjänst
Predikan: Emil Gillsberg
Söndagsskola
Fika
Församlingstjänarråd
Hemma hos Emil
Bibelläsning och bön
Hemgrupper
Frattjo
UDS - Ungdomssamling
Vecka 16
18 april - 24 april
19
tis
18.30
20
21
22
ons
tor
fre
10.00
23
lör
18.00
Cafékväll/Konsert
Elin Gårdestig
24
sön
11.00
Festgudstjänst
En festlig gudstjänst som alla åldrar firar tillsammans
Festfika
18.00
19.00
Kurser och kulturarrangemang i samarbete med:
Konsert/Cafékväll med Elin Gårdestig
Lördag 23 april
Kl 18.00
Fri Entré
Kontaktuppgifter
Emil Gillsberg
Pastor/föreståndare
mob: 0733-423334
mail: [email protected]
Daniel Tornell
Musikledare
mob: 0763-10 09 94
mail: [email protected]
Adresser
Vasagatan 24
792 32 Mora
Bankkonto
6467 598 589 392
www.centrumkyrkanmora.se
[email protected]
0250-13965
Bankgiro
5926-0877
Swish
1230974188
Konton för gåvor till Missionen
Arbetet i Argentina (Annica och Daniel Cisneros)
Bankgiro:
Bankkonto (Handelsbanken):
5513-9349
6467 598 589 392
Arbetet i Norra Indien (AnnaSara och Diwas Lama)
Bankkonto (Handelsbanken):
6467 294 637 028
Download