Etik och moral
Vad innebär det?
Etik och moral
 Moral handlar om vad
vi bör och inte bör
göra. Vad är rätt och
orätt, gott eller ont.
 Etik är studiet av hur
våra moraliska val
motiveras och vilka
alternativ det finns att
välja på.
Sinnelagsetik
ETIK & MORAL
Konsekvensetik
Pliktetik
SINNELAGS ETIK
 Bortser man från alla överväganden om plikter
och konsekvenser och i stället menar att det är
ens attityd, inställning till medmänniskan som
avgör den moraliska handlingen. Då använder
man sinnelags etik
 Dvs: Handlingen blir moraliskt rätt om den utförs
med gott sinnelag.
PLIKT ETIK
 Om man anser att en handling är rätt om den
tillhör den sorts handlig som det är ens plikt att
utföra.
 Tex: Att alltid försöka rädda liv eller att aldrig
överge någon i nöd.
 Gyllene regeln: ”Allt vad vi vill att människan skall
göra för er det skall vi också göra för dem”.
KONSEKVENS ETIK
 Man anser att en handling är rätt om den leder till
de bästa konsekvenser.
 Tex: Så mycket lycka som möjligt.
 Utilitarismen står för detta. ”Största möjliga lycka
för största möjliga antal”.
ETIK OCH MORAL
I dag finns det stor frihet för varje individ att själv
fatta beslut i moralfrågor. Vi måste själva ta
ansvar för vår egen moral.
ETIK OCH MORAL
Förr avgjorde samhället
vad som var moraliskt
riktigt. Det har till
exempel varit straffbart
att INTE gå i kyrkan på
söndagar och det var
hårda straff för
sexuella förhållanden
utanför äktenskapet.
VART GÅR GRÄNSEN FÖR VÅRT
MORALISKA ANSVAR?
 Måste vi ta ställning för
eller emot abort?
 Kärnkraft?
 Miljöförstöring?
 Djurförsök?
ETIK OCH MORAL
När vi får ökad insikt om vår frihet att
själva bestämma över vårt liv ökar
även vår känsla av moraliskt ansvar.
ETISKT PROBLEM
”När Scotts berömda expedition till Sydpolen råkade ut för en olycka,
fanns det bara en chans för de överlevande och det var att
omedelbart nå kusten. Men på vägen dit blev en av dem skadad och
måste bäras på bår. Fastän detta dröjesmål allvarligt äventyrade
deras sista chans att överleva beslöt befälhavaren att man inte skulle
lämna mannen att dö.
Resultatet blev att alla dog