V8H8
NP-diskussion 20/11 2008
Text: ”Om skrattandets faror” (s.6-8)
Vad är textens budskap? Vad säger texten till dig?
Om man har en vän, som är arg, så ska man inte skratta åt den här personen. Man ska ha respekt för den
här personen.
Man ska inte ta allt på allvar. Man ska veta vad som är skoj och vad som är allvar.
Om man har dåligt samvete, tror man att allting skrattar åt en själv.
Om man själv är orolig, ska man inte oroa andra.
Man ska inte bedöma alla situationer utifrån sina fördomar.
Om man samarbetar med någon, ska man inte bråka.
Man ska skilja mellan dröm och verklighet.
Hur är huvudpersonerna i texten?
HAN
JAG
den som kör bil
den som köper ödlan
arg
tycker inte om ödlan
rädd att ödlan ska berätta
har dåligt samvete
vill döda ödlan
skojar
har mycket fantasi
är positiv
bestämmer att han själv ska döda ödlan
- skjuter och dödar ödlan
- låtsas att döda ödlan för sin väns skull
Text: ”Utvandringen till Amerika” (s.10-11)
Ordförklaring:
utvandra: flytta från sitt land
invandra: komma till ett annat land
immigration = invandring
emigration = utvandring
migration = att flytta till ett nytt land
Amerikafeber: alla vill flytta till Amerika, för det hade varit missväxt (dåliga skördar) här i Sverige
(jämför med guldfeber: alla vill ha guld)
I Sverige hade man politiska, religiösa och ekonomiska problem, i Amerika växte ekonomin. Man ville
förbättra sitt liv.
utvandrings-toppen: när man utvandrade som mest
gynnsam: fördelaktig, som har många fördelar
1
©écile
V8H8
NP-diskussion 20/11 2008
lockade: blev attraktiv
hygglig kontantlön: rätt bra lön
utbud: det som erbjuds (det fanns många jobb som hembiträde i amerikanska städer)
sysslingar: barn till kusiner
bryllingar: person vars far eller mor är syssling med den givna personens far eller mor
Far
Far
Mor
Mor
Far
Mor
syskon
barn
barn
kusiner
barn
barn
sysslingar
barn
barn
bryllingar
Hur kan man koppla ihop texten med häftets rubrik ”Vidgade vyer”?
Det blev nytt för dem, nya utsikter, när de flyttade till Amerika. De lärde sig ett nytt språk.
De lärde sig nya reglar. Träffade på en ny kultur…
Diagram: ”Sverige: utvandrare och invandrare 1850-1990” (s.10)
När var invandring från Europa störst?
1951-70
2
©écile