Svenska snorungar, skolan och barnuppfostran

advertisement
Svenska snorungar, skolan och
barnuppfostran
[email protected]
www.davideberhard.se
Twitter: @eberharddavid
Arv och miljö som hund och katt?
Snarare som Gin & tonic!
Om vi bara lever skyddat från
början till slut…
…så kan vi nog leva hur länge
som helst
Vad är farligt?
●  Bestiga
berg?
●  Tävla?
●  Dyka?
●  Motion?
●  Terrorister?
●  Arbeta?
●  Äta
●  Förlora
chips?
●  Bada?
●  Röka?
●  Mobiltelefoner?
jobbet?
●  Äta paté?
●  Mata fåglar?
●  Gå över gatan?
Moderna faror
●  Trafiken
●  Infektioner
●  Vaccination
●  All
mat
●  Dataspel
●  Auktoritär uppfostran
Pedofiler?
Men är inte livet otryggt?
Vad säger fakta?
●  Antalet
mord de senaste hundra åren är
oförändrat
●  Antalet rapporterade misshandelsfall ökar, men
grova fall är oförändrat
●  Äldre är den grupp som är minst utsatt för våld
En händelsestyrd verklighet
Trygghetsnarkomani är ett av de mest
globaliserade fenomenen i världen för
rädsla färdas snabbare än förnuft
Det ömtåliga barnet
Du bör fråga en ”expert”
“Experter” motsäger varandra
●  Jesper
Juul/Walter Kempler
●  Bent Hougaard
●  Dr Benjamin Spock
●  Penelope Leach
●  John Bowlby/Mary Ainsworth
●  Amy Chua
●  Judith Rich Harris
Psykologi och biologi
●  Hur
utvecklas hjärnan?
Psykologi och biologi
●  Hur
skapas personlighet?
●  Hur får man en psykisk sjukdom?
●  Hur skapas grupper?
• Hur skapas grupper?
Psykologi och biologi
●  Hur
skapas personlighet?
●  Hur får man en psykisk sjukdom?
●  Hur skapas grupper?
●  Hur blir barn utan sociala normer?
• Hur skapas grupper utan normer?
• Muzafer Sherif 1954
Psykologi och biologi
●  Hur
skapas personlighet?
●  Hur får man en psykisk sjukdom?
●  Hur skapas grupper?
●  Hur blir barn utan sociala normer?
●  Hur lär man ut och hur lär sig barnen?
Psykologi och biologi
Hjärnans utveckling vs
utbildning
●  Pedagogik
och hjärnforskning är motstridiga
●  Små barn behöver färdighetsträning istället för
problembaserad inlärning (PBL)
●  Barn är inte kompetenta (åtminstone inte vad
gäller problemlösning)
●  Man kan träna arbetsminne
●  Ebbinghaus repetition (The spacing effect)
●  Visualisering och minnesträning kan förbättra
lärande
●  Det man tränar är det som förbättras – inget annat
(undantag musik)
Psykologi och biologi
●  Hur
utvecklas hjärnan?
●  Hur skapas personlighet?
●  Hur får man en psykisk sjukdom?
●  Hur skapas grupper?
●  Hur blir barn utan sociala normer?
●  Hur lär man ut och hur lär sig barnen?
●  Hur förklaras ett neuropsykiatriskt
funktionshinder?
ADHD
●  Var
går gräns mellan “frisk” och “sjukt”?
●  Inte rätt utbildningsnivå?
●  Inte mogen?
●  Inte tillräckligt med sömn?
●  Inte fått lugn och ro?
●  Inte fått uppfostran?
ADHD
Ouppfostrad eller sjuk?
●  Hälften
av alla som sitter i fängelse
uppfyller kriterier
●  Extremt god effekt av centralstimulantia
●  Underdiagnostiserat under många år
●  Överdiagnostisering idag?
●  För varje behandlingsbart tillstånd dyker
tio icke behandlingsbara upp – Pandoras
ask
Psykologi och biologi
●  Hur
utvecklas hjärnan?
●  Hur skapas personlighet?
●  Hur får man en psykisk sjukdom?
●  Hur skapas grupper?
●  Hur blir barn utan sociala normer?
●  Hur lär man ut och hur lär sig barnen?
●  Hur förklaras ett neuropsykiatriskt
funktionshinder?
●  Hur uppkommer trauma?
• Stjärnfamiljen och samvetet
”Och så går man där med dåligt samvete. Dåligt samvete för att man inte
lyckades hålla samman en familj. Dåligt samvete gentemot sin nya partner.
Dåligt samvete för att man inte klarar av sina styvbarn. Dåligt samvete mot
de egna barnen. Finns det någonting som triggar obefintlig uppfostran och
inkonsekvenser mer än dåligt samvete? Det dåliga samvetet inympar
föreställningen att vi genom att vara inkonsekventa och kravlösa blir
snällare. Vi får för oss att gränser gör barnen illa och att vi är snälla om vi
gör undantag från vad vi förväntar oss av barnen. Så fort samvetet gnager
och vi tänker på hur lite vi räcker till måste vi rusa in och vaddera barnens
tillvaro.”
• Ur ”Hur barnen tog makten”
Trauma?
●  Bli
tillsagd att vara tyst?
●  Uppmanas att besvara en fråga?
●  Bli förbjuden att använda mobilen?
●  Bli utslängd från lektionen?
●  Bli uppmanad att gå in på sitt rum?
●  Bli tillsagd att äta upp maten?
●  Gå och lägga sig utan mat?
Vad är en kränkning?
”Vi definierar en emotionell
kränkning, när personer i vår
närhet, avsiktligt eller
oavsiktligt inte förser oss med
den omtanke, omvårdnad och
skydd som vi har rätt till.”
Coachingföretaget Communicera
World Values Survey
Vad är en kränkning?
”Vi definierar en emotionell
kränkning, när personer i vår
närhet, avsiktligt eller
oavsiktligt inte förser oss med
den omtanke, omvårdnad och
skydd som vi har rätt till.”
Coachingföretaget Communicera
Världens mest rättvisa land
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
Demokrati
Åsiktsfrihet
Tryckfrihet
Religionsfrihet
Minimal korruption
Utvecklad socialtjänst
Välfungerande allmän
sjukvård
Jämlikhet
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
Demonstrationsrätt
12-årig allmän skola
Utvecklad åldringsvård
Hellre fria än fälla/
rättssäkerhet
Arbete till de flesta
Jämställdhet
Överklaganderätt
Ombudsmän
Mänskliga rättigheter
att skaffa barn
●  ”Rätten” att ta sig fram överallt
●  ”Rätten” att bli vad vi vill
●  “Rätten” att utveckla sig
●  ”Rätten” att skita i allt
●  ”Rätten” att aldrig dö
●  ”Rätten”
”Det nationella paniksyndromet”
A. Statliga symptom av panikkaraktär:
Statlig panik inför normalfarliga situationer med
följande effekter:
● 
● 
● 
Stater som målar upp saker som potentiellt farliga
utan att reflektera över verkliga risker.
Total nationell handlingsförlamning vid faktiska
katastrofer.
Statligt förnekande av vår dödlighet under
förutsättning att man följer dekret
B. Statliga symptom av agorafobisk
karaktär:
●  Undvikandebeteenden
till följd av det statliga
förnekandet av människans dödlighet och
karaktär:
● 
Samhälleliga dekret med varningar från t ex media
eller forskarvärlden som leder till generella förbud
eller kontrollerande påbud med efterföljande
undvikandebeteenden i form av lagstiftning snarare
än riskvärdering.
B. Statliga symptom av agorafobisk
karaktär:
●  Undvikandebeteenden
till följd av det statliga
förnekandet av människans dödlighet och
karaktär:
● 
● 
● 
Låtsad omsorg om invånarna på bekostnad av
handlingsutrymme och frihet för den enskilde.
Disneyfiering samt sanktionerad kravlöshet på grund
av rädsla för att uppfattas som elak eller rädsla för att
bli beskylld för orättvisor.
Legaliserat ansvarsutdelande till myndigheter eller
företag istället för individer.
Överdriven rädsla för döden
Minskad beredskap för fara
Trygghetsnarkomani
Ju mer trygghet vi får desto mer
trygghet söker vi eftersom vi känner
oss allt otryggare…
...för känslan av trygghet är
alltid subjektiv
En värld full av orättvisor?
I den överdrivna rättvisan vilar den alltigenom
övergripande känslan av orättvisan
Mycket vill ha mer och lite vill
göra mindre
Med varje rättighet följer en
skyldighet
”Omogen personlighetsstörning på
basen av överklass”
A) 
Kriterier på Trygghetsnarkomani
B) 
Utöver det minst fyra av följande symptom:
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
En känsla av att vara utvald
Total ovilja att byta överdimensionerade bostäder
oavsett råd
Överdrivna kontaktbehov
Titelsjuka
Oförmåga till praktiskt arbete
Kränkthet
Offerskap
Det överbeskyddande samhället
För hundra år sedan var föräldrar
oroliga över att skada sina barn om de
överbeskyddade dem. Idag är du
närmast suspekt om du inte sätter
GPS-sändare på dem när de tittar på
TV i vardagsrummet
Valfrihetsstress
I början på 1900-talet blev man bonde
om pappa var bonde…
…idag kan man välja mellan femton olika
sorters mellanmjölk
Symptom i det svenska
samhället
●  Ökad
förekomst av ångestsyndrom från 12-22 %
mellan år 1988-2001
●  Utbrändhet i unga år slentriandiagnos
●  Andel sjukskrivna för psykiska besvär ökat 200 %
på mindre än tio år
●  Ökad stress för normalsituationer (kriser för
ingenting)
●  Minskad arbetstid men fler sjukskrivna
Hur mår våra unga vuxna?
Vi har glada barn men olyckliga ungdomar
●  PISA 2012 visar att våra barn är bra på att överskatta
sin egen förmåga…
●  … och på att komma för sent och utebli från lektioner
●  Inte heller kreativiteten är bättre än i andra länder
●  Unga killar klarar skolan allt sämre
●  Unga flickor mår allt sämre
●  Kulturen styr mer än politiken
● 
Exempel på orimliga följder
●  Snöbollskrigsförbud
●  Krav
på att Tintin ska sorteras bort från
biblioteken
●  Skadestånd för att förskollärare satt treåring att
äta
●  JO medger ersättning för att barn fått fel
personnummer
●  Åldersgräns för cykling
●  Barn får inte baka bullar på dagis
●  Elev i Tyresö fick 60 000 :- i skadestånd för att
skolan inte agerat då han känt sig utfryst
●  Vem har ansvaret? Vad kan skolan göra?
Trygghetsnarkomanin
gör dig trygg och därför…
●  rädd
●  feg
●  lat
●  sluten
…och lätt att kontrollera!
Hur blir vi friska?
Hur blir vi friska?
●  Befolkning
måste utmana rädslor på samma sätt
som i kognitiv beteendeterapi
●  Vänd på perspektiven
●  Myndigheter kan inte lägga sig i saker som inte
påverkar andra
●  Låt individer ta eget ansvar
Hur blir vi friska?
●  Låt
individer vara som de är (så länge det inte
uppenbart inkräktar på andra människors
rättigheter)
●  Kunskap är viktig i ett kunskapssamhälle
●  Se framåt och glöm små oförrätter
●  Sluta gnäll!
●  Leta inte dolda motiv
●  Låt yrkesutövare sköta sitt arbete i fred
Hur får man en bättre skola?
●  Se
till att rätt personer blir lärare
●  Ge läraren möjlighet att lära ut
●  Se till att kunskap värderas högt
Hur gör vi det?
●  Öka
lärares status
●  Ge lärare reell makt över klassrummen…
●  …och över sin vardagssituation
●  Ändra kulturen …
●  … och släpp in biologisk kunskap i klassrummen
Flynn-effekten
Du kan vara närmast helt säker på att dina barn –
vad du än gör – kommer att bli smartare än du…
… men kanske inte lika street-smarta …
Skäl att undvika ett
överbeskyddande föräldraskap
●  Barn
är mer motståndskraftiga än vi tror
●  Vi påverkar våra barn mindre än vi tror
●  “Good enough parents” räcker
Uppfostran?
●  Stimulera
inte en övervadderad/curlad uppväxt
●  Tänk på att ju mer krav på trygghet man har desto
mer blir man rädd för
●  Låt barn öva sig i att utmana rädslor och få utlopp
för naturlig tävlingsinstinkt
●  Självklart ska man inte utsätta sina barn för
onödiga risker…
●  …men barn måste lära sig att det gör ont att leva
Utmana rädslor
…men med förnuft
Det går över tills du gifter dig!
• Inbunden
200:• Pocket 50:• Allt är
farligt 100:-
”Hur barnen tog makten”,
“I trygghetsnarkomanernas land”,
“Ingen tar skit i de lättkränktas land”,
“Normalt?” och
“Allt är farligt. Cirkulera!”
går att köpa på de flesta boklådor i Sverige. Och här!
[email protected]
www.davideberhard.se
Twitter: @eberharddavid
Download
Random flashcards
Create flashcards