Vecka 43 Hej alla föräldrar på Nyckelpigan! Förra veckan började vi

Vecka
43
Hej alla föräldrar på Nyckelpigan!
Förra veckan började vi jobba en del kring FN (Förenta
nationerna) och ”barns rättigheter” (barnkonventionen).
Detta arbete kommer att fortsätta även denna vecka då det
är FN dagen i dag måndagen den 24 oktober. Flera barn har
skapat fredsduvor som hänger i hallen och på avdelningen.
Samlingar: På en av
tisdagens samlingar
repeterade vi inför
brandövningen. Vilka
rutiner vi har och vi
pratade kring eventuella
frågor som barnen hade.
Barnen fick se några
korta avsnitt om just
detta tema.
På den andra samlingen
hade vi spanska då vi
lärde oss olika fraser
som ”hej hur mår du?”,
”jag heter”, ”vad heter
du?”. Vi visade olika djur och berättade vad de heter på
spanska. Vi lyssnade på orden och hörde likheter till
svenska språket.
Onsdagens samling inledde vi med att utvärdera med barnen
hur de upplevde brandövningen. Vi förklarade att vi alla
kan känna olika inför sådana här situationer och att det
är bra att prata om hur vi känner. Efter utvärderingen
hade vi visningssamlingen.
På torsdagens samlingar jobbade vi med FN,
barnsrättigheter och Unicef. Vi berättade kort vad FN
står för och gick igenom barnens rättigheter med hjälp av
ett material från ”Rädda barnen” som heter ”Det här är
dina rättigheter ”(finns på nätet).
Förskola:
Barnens Montessori Akademi
Charlottenburg
Postadress/Besöksadress:
Gustafsv 18
169 58 Solna
Telefon: 0729-891128
E-post:[email protected]
Barnen deltog i diskussion kring hur de själva tänker
kring dessa rättigheter. Vi såg en kort film från Unicef
där man visar hur barn har det i andra länder.
Vi berättade för barnen med hjälp av bilder hur
situationen kan vara för andra familjer som är fattiga,
barn som behöver arbeta och lever i krig. Vi pratade om
att flera människor flyr till andra länder som t.ex.
Sverige och de kallas flyktingar. Vissa har inget hus,
familj, mat eller kläder och barnen berättade vad de
tänker om detta. För barn blir det väldigt abstrakt när
vi ”bara” pratar, därför väljer vi alltid att visa något
som är relaterat till respektive ämne.
I samband med dessa diskussioner väcktes tankar hos vissa
av de äldsta barnen kring ”Clowner” som nu går runt och
skrämmer människor i Sverige enligt nyheter. Vi har
besvarat frågor om detta, men utan att väcka någon oro
hos barnen. Dock vill vi att ni som känner av er att
barnen behöver prata mer lyssnar på barnen hemma också.
Musiksamlingen uteblev även förra veckan men ersattes med
charader och sagostund.
Veckans bokstav: Förra veckan jobbade vi med bokstaven
H,h.
Utflykter: På utflykterna pratar vi kring hur viktigt det
är att gå med sin ”gå kompis” och hålla handen. Vi tittar
också på trafiken med övergångställen, ljusen och andra
vägskyltar. Grupp 1 gick förra veckan till
Hagalundsparken. Grupp 2 gick till Nyckelparken som
ligger bakom Råsundavägen.
Förskola:
Barnens Montessori Akademi
Charlottenburg
Postadress/Besöksadress:
Gustafsv 18
169 58 Solna
Telefon: 0729-891128
E-post:[email protected]
Övrigt: I morgon på utflykten ska grupp 1 åka till
Huvudsta. Där ska de leka i Byparken. Vi vill då att alla
barn är på plats senast kl: 9 så vi hinner dit.
Vi bifogar julledighetslappen som vi gärna vill att ni
fyller i och lämnar in senast den 30 nov.
Välkomna på föräldramöte i morgon 25/10 kl. 17.30 –
19.00, mötet kommer att ske avdelningsvis.
Nästa vecka utebli veckobrevet för att det är höstlov.
Med vänliga hälsningar Aylin, Eila, Eveen, Make och Nelia.
Förskola:
Barnens Montessori Akademi
Charlottenburg
Postadress/Besöksadress:
Gustafsv 18
169 58 Solna
Telefon: 0729-891128
E-post:[email protected]