Upphandling MR3T Barnradiologin 2012

Datum: 2012-05-07
Upphandling MR3T Barnradiologin 2012
Lista över önskade bilder för utvärdering av diagnostisk bildkvalité.
Förutsättningar för insända bilder:
Bilder skall levereras på CD/USB i DICOM-format, med möjlighet att importera till
PACS-miljö.
I DICOM-formatet skall sedvanligt undersökningsdata finnas tillgänglig.
Område
Undersökningstyp
Patientålder
Hjärta
Axiell andningskompenserad "black blood" T1 över lungartär
Delayed enhancement i short axis med patologisk
kontrastuppladdning
Cine GRE/SSFP shortaxis hela hjärtat.
Dubbel IR med och utan fettundertryckning över hjärtat
3D volym (inklusive rekonstruktioner) över coronarkärl utan
kontrast
3-5 år
10-15 år
0-8 mån
10-15 år
3-5 år
Neuro
3D Volym T1 och T2
MSK
Fullgången baby
vecka 40
Fullgången baby
vecka 40
< 2 år
2-3 år
2D T1 flair. Ax
Flödeskänslig sekvens över akvedukten
3D volym T1,T2 samt T2 flair
Rörelsekompenserad T2 viktad bild av hjärnan (propeller liknande
teknik), icke sederad patient. Ax
0-6 mån och 4-7 år
3D Balanced SSFP , Sag och Ax över hjärnstammen
10-15 år
Sekvens för högsta kontrast mellan grå och vit substans för
epilepsi utredning
10-15 år
Helrygg T1, T2, Sag och Ax
6 mån
Diffusion över halsrygg med 28 cm FOV . Sag
10-15 år
T2 viktad fettsupression över axel. Cor
10-15 år
6-12 mån och 10-15
Broskavbildning höft. Cor
år
T1 viktad bild av spikad höft med och utan fettsuppression. Cor
10-15 år
Helrygg. T1 och T2. Sag
10-15 år
Halsrygg 3D T2 FSE Sag
5-15 år
Halsrygg 2D T2 GRE Ax
5-15 år
Kontrastmedelförstärkt tidsupplöst 3D MRA med högsta möjliga
tidsupplösning vid ca 1,6 mm spatiell upplösning för nedre
extremiteter.
< 5 år
www.sahlgrenska.se
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Barnradiologi och Barnfysiologi
Smörslottsgatan 1, 416 85 Göteborg
TELEFON växel 031-342 00 00, FAX: 031-84 30 30
Foster
T1 viktad, Cor
T2 viktad Single shot, Cor, Ax, Sag
Vecka 20 +/- 2
Vecka 20 +/- 2
Uro/gastro Diffusion och balanced SSFP över nedre buk, Cor
T2 viktad fettsuppression med maximalt FOV över bäcken-höft.
Cor
T1 viktad fettundertryckt 3D volym med 32 cm FOV med hög
upplösning över lilla bäckenet.
3D MRA utan kontrast för njurartärer och perifiera kärl.
3D Vatten/fett bilder över buk. Ax
T2* undersökning på lever. Ax
10-15 år
Helkropp
10-15 år
DWI med b=800-1000 med fettsuppression. Ax
10-15 år
8-15 år
3-5 år
5-10 år
10-18 år
www.sahlgrenska.se
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Barnradiologi och Barnfysiologi
Smörslottsgatan 1, 416 85 Göteborg
TELEFON växel 031-342 00 00, FAX: 031-84 30 30