IgE korsreaktivitet - Barnallergisektionen

advertisement
IgE- korsreaktivitet - biologisk
bakgrund
Caroline Nilsson, docent, barnallergolog
1
Födoämnesallergi/överkänslighet
Födoämnesallergi/överkänslighet
Epidemiologi
Patofysiologi
Diagnos
Anamnes
Test resultat
Kunskap om alla delar behövs för bra diagnostik 3
Korsreaktivitet vanligt
mellan födoämnes & inhalations allergener
“vanlig” allergen panel
Katt
Hund
Häst
Ägg
Björk
Gräs
Gråbo
Mjölk
Fisk
Hasselnöt
Jordnöt
Soja
Kvalster
Mögel
Vete
4
Mjölk
Bos domesticus
Allergena komponenter
•
•
•
•
•
Bos d 4 - α lactalbumin
Bos d 5 - β lactglobulin
Bos d 6 - serumalbumin
Bos d 8 - kasein
Bos d lactoferrin – transferrin
Begränsad kunskap om den kliniska
användbarheten av mjölkkomponenter
vid utredning av komjölksallergi.
5
IgE-ak & CD-sens mot kasein
• 132 barn (4-10 år)
mjölkprovokation
Area under the curve (AUC)
0,78
073
0,69
0,68
6
Ford, Sampson, JACI 2012
Ägg
Gallus domesticus
Allergener i äggvita:
•Ovalbumin (Gal d 2) – det vanligaste
allergenet i äggvita
•Ovomucoid (Gal d 1) – det mest
immunodominanta allergenet hos
barn
•Ovotransferrin=conalbumin (Gal d 3)
•Lysozyme (Gal d 4)
7
Äggprovokationer på Sachsska
barnsjukhuset
IgE mot äggvita hos äggprovocerade barn (n=73)
Positiv (n=27)
Negativ (n=46)
medel (range)
medel (range)
IgE ägg (kU/l) 7,0 (<0,1-48)
5,5 (<0,1-56)
Äggprovokationer på Sachsska
barnsjukhuset
IgE mot äggvita och ovomucoid hos äggprovocerade
barn (n=23)
Positiv (n=11)
Negativ (n=12)
medel (range)
medel (range)
IgE ägg (kU/l) 9,6 (0,7-48)
4,5 (<0,1-19)
IgE ovo (kU/l) 1,3 (<0,1-5,8)
1,7 (< 0,1-7,3)
Fisk
• Parvalbumin – finns i alla
fiskar, mer eller mindre
• Korsreaktion mellan olika
fiskar
• Inga likheter mellan fisk och
skaldjursproteiner
Skaldjur
• Tropomyosin huvudallergenet i
skaldjur
• Stor likhet mellan alla skaldjur
• Liten sannolikhet för klinisk
korsreaktion mellan skaldjur
och blötdjur ex mussla
• Serologisk korsreaktion med
kvalster och kackerlacka
Animaliska allergener
• Nyttan av att analysera
IgE mot komponenter
begränsad
• Ju högre IgE nivå desto
större risk för reaktioner
Botaniskt släktskap
Fröväxter
Valnöt
Pecan
Juglans
Sapindales
Anacardiaceae (sumakväxter)
Cashew
Betulaceae
Fagales
Trikolpater
Fagales
Corylus
Gömfröväxter
Carya (Hickory)
Juglandaceae
C. avelana
Ericales
Lecythidaceae
Bertholletia
Rutaceae (vinruteväxter)
Pistage Mango Rosépeppar
Apelsin Citron Lime
Grape
13
Akuta födoämnes reaktioner på barnaktuten
under ett kalenderår
371 hade reaktioner på födoämnen
Anafylaxi n=129
Jordnötter– 53
Cashew nötter– 19
Hasselnötter – 11
Mandel-8
Valnötter– 7
Ospecificerade nötter - 37
Vetander M et al, CEA 2011
14
15
Ostabila proteiner
• Profilin
• PR-10 protein (björk)
Proteinerna tål inte upphettning
och därför tolereras tillagad mat
med dessa proteiner oftast
PR-10 associerat med lokala
symtom i mun och svalg av frukt
och grönsaker
16
Stabila proteiner
• Lagringsproteiner
• Lipid Transfer Protein (LTP)
Proteiner i växter, kärnor/nötter/fröer, stabila mot
upphettning och enzymatisk nedbrytning
Sensibilisering orsakas av konsumtion av mat
IgE-antikroppar mot lagringsproteiner och LTP är en
risk faktor för systemiska allergiska reaktioner
17
Allergena jordnötskomponenter
Arachis hypogea
Ara h 1: 7S albumin
Ara h 2: 2S albumin
Ara h 3: 11S globulin
Lagringsproteiner
Ara h 8: a Bet v 1 homologt allergen
Ara h 5: profilin, korsreagerar med
alla växt profiliner
Ara h 6: homolog och korsreagerar
med Ara h 2
Ara h 9: Lipid transfer protein (LTP),
korsreagerar med persika LTP
18
Jordnötskomponenter
Kliniska nyttan av att använda jordnötskomponenter
väldokumenterat i Europa, Amerika, Asien och Afrika
Flinterman 2007 Vereda 2010, Asarnoj 2010,
Movérare 2012, Glaumann 2012
Klemans 2013
Nicolaou 2010
Nicolaou 2011
Beyer 2003, Shreffler 2004,
Vereda 2010, Hong 2012,
Lieberman 2012, Keet 2013
Eller 2013
Lopes de Oliveira 2013
Ebisawa 2012
Ludman 2013
Astier 2006
Codreanu 2010 Vereda 2010
Suratannon 2013
Chiang 2010
Dang 2012
19
Jenny
Elin
Jordnöt
61 kUA/l
45 kUA/l
Ara h 1
< 0,1 kUA/l
14 kUA/l
Ara h 2
< 0,1 kUA/l
35 kUA/l
Ara h 3
< 0,1 kUA/l
2,7 kUA/l
Ara h 8
62 kUA/l
3,5 kUA/l
Provokation
med jordnöt
Inga symtom
Nässelutslag, kraftig
magsmärta, snuva,
hosta
Björkassocierad jordnötssensibilisering
• 20 barn med IgE > 0,35 kU/l mot
jordnöt, björk och Ara h 8
• Ej IgE mot Ara h 1, Ara h 2 eller
Ara h 3
• Öppen provokation sammanlagt
11,1 g jordnötter
• CD-sens med jordnöt och Ara h 8
21
Hasselnötsproteiner
Cor a 1
PR-10
Cor a 2
Profilin
Cor a 8
LTP
Cor a 9
Cor a 11
Cor a 14
Lagringsproteiner
22
Hasselnötskomponenter
• Barnpopulation
• Svår allergisk reaktion är associerat med IgE
mot lagringsproteinerna Cor a 9, Cor a 11 och
Cor a 14
Ebo DG 2012
Masthof 2013
23
Hasselnötsstudie Sachsska
• 40 barn, 13,6 år (5-20) suspekt
hasselnötsallergi (IgE > 0,1 kU/l,
mot hasselnöt)
• DBPCFC (chokladboll), 0,1 mg - 5
g hasselnöt med 30 min
mellanrum. Objektiva
symtom=positiv provokation
• IgE mot Cor a 1, Cor a 8, Cor a 9
och Cor a 14
24
25
Korsreaktioner
Cashewnöt
Pistach
Ana o 1 - Pis v 3
Mango
Rose peppar
Valnöt
Pecannöt
26
Botaniskt släktskap
Fröväxter
Valnöt
Pecan
Juglans
Sapindales
Anacardiaceae (sumakväxter)
Cashew
Betulaceae
Fagales
Trikolpater
Fagales
Corylus
Gömfröväxter
Carya (Hickory)
Juglandaceae
C. avelana
Ericales
Lecythidaceae
Bertholletia
Rutaceae (vinruteväxter)
Pistage Mango Rosépeppar
Apelsin Citron Lime
Grape
27
Korsreaktioner
Citronkärnor innehåller LTP och
lagringsproteiner
Korsreaktion mellan olika citrusfruktkärnor
Korsreaktion mellan cashew/pistage och
citruskärnor
6-årig pojke med cashewallergi tuggar
och äter en mandarinkärna
Allergisk systemreaktion
SPT: positiv för mandarinkärna och
cashew men negativ för mandarinjuice
28
Korsreaktioner
29
O´Sullivan 2011
Ärtväxtfamiljen (650 släkter,
18000 arter)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärtor
Bönor
Soja
Bockhornsklöver
Jordnötter
Linser
Kikärtor
Lakrits
Lupin
Förtjocknings- och emulgeringsmedel
Soja
• Soja - mycket ovanligt
med isolerad soja allergi.
• Gly m 4 björkhomolog
(PR-10)
• Gly m 5 (Ara h 1)
• Gly m 6 (Ara h 3)
Lagringsproteiner
Allergen
källa
7S
globulin
/Vicillin
11S
globulin
/Legumin
2S
albumin
Soja
nGly m
5
nGly m 6
Gly m 2S
albumin
Jordnöt
rAra h 1
rAra h 3
rAra h 2
Hasselnöt
Cor a 11
nCor a 9
Valnöt
nJug r 2
Cashewnöt
rAna o 2
Sesamfrö
Paranöt
LTP
PR-10
Profilin
rGly m 4
Gly m 3
rAra h 9
rAra h 8
Ara h 5
Cor a 14
rCor a 8
rCor a 1.04
nJug r 1
nJug r
3
Ana o 3
nSes i 1
Ber e 2
rBer e 1
32
7S
globulin
Gly m 5
Soja
Pis v 3
Pistage
Ana o 1
Cashew
Jug r 2
Valnöt
Cor a 11
Hasselnöt
Ara h 1
Jordnöt
Ara h 1
Jordnöt
47%
33%
27%
35%
34%
100%
Cor a 11
Hasselnöt
33%
51%
55%
49%
100%
Jug r 2
Valnöt
37%
42%
35%
100%
Ana o 1
Cashew
31%
81%
100%
Pis v 3
Pistage
32%
100%
Gly m 5
Soja
100%
33
11 S
globulin
Gly m 6
Soja
Pis v 5
Pistage
Ana o 2
Cashew
Jug r 4
Valnöt
Cor a 9
Hasselnöt
Ara h 3
Jordnöt
Ara h 3
Jordnöt
66%
49%
44%
47%
47%
100%
Cor a 9
Hasselnöt
51%
61%
60%
76%
100%
Jug r 4
Valnöt
51%
62%
63%
100%
Ana o 2
Cashew
50%
81%
100%
Pis v 5
Pistage
50%
100%
Gly m 6
Soja
100%
34
2S
albumin
Gly m 8
Soja
Pis v 1
Pistage
Ara h 2
Jordnöt
36%
32%
Cor a 14
Hasselnöt
25%
Jug r 1
Valnöt
Ana o 3
Cashew
Jug r 1
Valnöt
Cor a 14
Hasselnöt
Ara h 2
Jordnöt
24%
28%
29%
100%
41%
47%
66%
100%
23%
39%
28%
100%
Ana o 3
Cashew
24%
72%
100%
Pis v 1
Pistage
25%
100%
Gly m 8
Soja
100%
35
Veteproteinerna
Finns både i vete
och i timotej
Finns bara i
vete!
albumins and
globulins
gluten
gliadins
Tri a 19 - omega-5 gliadin
Tri a 21 - alfa/beta
gliadin
Tri a gamma gliadin
Tri a omega-2 gliadin
glutenins
Tri a 26 - HMW
glutenin
Tri a-36 - LMW
glutenin
36
Veteproteiner
Tillgängliga vetekomponenter
• rTri a 14 - LTP
• Tri a 19 ω-5 gliadin
• Gliadin (α, β, γ och ω )
37
Vetestudie
• 63 barn (0-18 år) läkar-diagnostiserad
veteallergi, IgE-ak mot vete och
eliminationsdiet
• Provokation 0.05 g - 17 g formbröd
• IgE mot 4 gliadiner: α-, β-, g- and ωgliadin (inkluderar ω-5 gliadin), HWP
38
Kiwiallergi
• Vanlig födoämnesallergi
• Ofta rapporterad som svårdiagnostiserad
– Act d 1, major allergen, ”äkta kiwiallergi”, allvarligare
reaktioner
– Act d 8, PR-10 (Bet v 1-homolog), vanligast i norra Europa,
ofta milda symtom
– Act d 10, LTP (Pru p 3-homolog), vanligast runt Medelhavet
1
2
3
10
Act d
4
Act d
5
6
11
7
9
8
39
Nya allergen identifierade i
kiwikärnor
JACI, in press
New allergens identified in Kiwi seeds
- 2S, 7S and 11S storage proteins
H Englund, H Åkerström, Å Borgå, O Bengtsson-Gref,
C Nilsson, S Sjölander, P Brostedt
Abstract #999 EAACI, Copenhagen
40
Lagringsprotein från kiwikärnor – kan
diagnostiken förbättras?
7S
globulin
1
2
13
2S
albumin
3
Act d
Act d
4
5
12
11S
globulin
6
11
10
7
9
8
• Lagringsprotein – korsreaktion med nötter?
• Vuxna och barn?
• Vi behöver patienter för att utvärdera de nya
komponenterna. Kontakta Caroline Nilsson
([email protected]) om du har!
41
Anamnes förenlig
med
födoämnesallergi
Ja
Icke immunologisk
födoämnesallergi, ex
scromboid,
laktosintolerans etc.
Nej
Anamnes förenlig
med IgE-medierad
födoämnesallergi
Nej
Ja
Eksem eller EoE
• Anamnes för att hitta
utlösande ämne
• SPT/IgE-ak mot
misstänkt allergen
(ev komponenter)
• Bedöm svaren utifrån
anamnes och
epidemiologi
• Positivt test kan
konfirmera allergin
• Negativa tester
utesluter inte allergi
Utvärdering
av IgE-ak
Elimination,
Provokation
Upprepad utvärdering
för att bedöma
allergi/tolerans
Olika vid olika åldrar
och för olika allergen
Ja
Nej
Utvärdering
av IgE-ak
Elimination,
Provokation
Gastroskopi
42
Sicherer S. JACI 2013
Download