Allergi S

advertisement
1 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
ALLERGI S-
19329-2
Laboratoriemedicin
Lise Skoglund
Allergi SPhadiatop
Laboratoriemedicin JLL
Klinisk Mikrobiologi, Sektion PCR/Virus. Tel:063-154671
Remiss
Cosmic
Provtagningsmaterial
Pappersremiss: Remiss Allergi
Allergianalyser
Sortiment: se under ”Övrig information”
SST-rör (gul propp, 5 ml).
Provtagning
Minsta provvolym är 100 µl+40 µl/test.
Provhantering
SST-rören centrifugeras i tidsintervall 30 min - 4 timmar efter
provtagningen vid
1300 – 2000 g i 10 minuter.
Prover kylförvaras innan skickning till laboratoriet.
Se Svarsrutin/tolkning
Referensintervall,
beslutsgräns
Indikation
Interferens
/felkällor
Svarsrutiner
/tolkning
Utredning av misstänkt IgE-medierad överkänslighet/allergi.
För liten mängd serum ger falskt neg värde (100 µl+40 µl/test min
mängd).
Phadia 250 mäter fluorescens. Ju högre responsvärde desto högre
koncentration specifik IgE är närvarande i provet. För att utvärdera
provresultatet omräknas värdet till en koncentration med hjälp av
kalibreringskurvan.
Negativt:
Prov med <0,35 kUA/L (kilo Units allergen specifikt antikroppar per Liter)
Positivt:
Prov med >0,35 kUA/L (kilo Units allergen specifikt antikroppar per Liter
Övrigt
Ackrediterad
I vissa fall kan ett värde mindre än 0,35 kU/L ha klinisk betydelse
beroende på allergener och patients symtom. Detta gäller ff a allergena
komponenter, insektsgifter och vissa födoämnen hos små barn.
Endast ett instrument. Ingen backup i Östersund. Prover kan skickas till
Umeå.
Nej
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver
Catharina Eriksson
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-02-20
2 (2)
PROVTAGNINGSANVISNING
ALLERGI S-
19329-2
Laboratoriemedicin
Lise Skoglund
Analyser
Luftvägar
Födoämnen
□ Havre
Yrkesallergener
□ Phadiatop
□ Nötmix 1
□ Vete
□ Isocyanater
Luftvägsallergen
(mandel, jordnöt,
□ Sojaböna
(HDI,MDI, TDI,
(katt, häst,
hasselnöt,
□ Gluten
ftalsyreanhydrid)
hund, timotej,
björk, gråbo,
husdammskvalster,
mögel
paranöt, kokosnöt)
□ Nötmix 2
(pekannöt,valnöt,
caschewnöt,
□ Katt
pistagenöt)
□ Häst
□ Fiskmix
□ Solrosfrö
□ Latex
□ Sesamfrö
□ Jordnöt m/
□ Vid positiv mix
reflextest
önskas EJ
(Ara h1, Ara h2,
uppföljning
Ara h8, Ara h9)
□ Hund
(torsk, räka, lax,
□ Hasselnöt/m
□ Vid positiv test
□ Marsvin
tonfisk,
refleflextest
önskas EJ
□ Hamster
blåmussla)
(Cor a1, Cor a8,
reflextestning
Cor a9, Cor a14)
(ägg, jordnöt,
□ Kanin
□ Torsk
□ Timotej
□ Räka
□ Mandel
□ Björk
□ Krabba
□ Paranöt
Övrigt
□ Gråbo
□ Tonfisk
□ Valnöt
□
□ Husdamskvalster
□ Äggula
□ Cashewnöt
□
□ Äggvita m/
□ Pistagenöt
□
reflextest
□ Pekannöt
Allergena komponenter
(ovomucoid,Gal d1)
□ Fläskkött
□ Ara h3
□ Mjölk
□ Nötkött
□ Bos d 8
□ Cladosporium
□ Ärta
□ Kyckling
□ Glym4, Glym5,
Herbarum,
□ Selleri
Insekter
Hormodendrum,
□ Tomat
□ Bigift
□ Omega-5- gliadin
□ Apelsin
□ Getingift
□ Api m1, Apim10
□ Äpple
Läkemedel
□ Ves v1, Ves v5
□ Kiwi
□ Penicilloyl G
Övriga komponenter
□ Råg
□ Penicilloyl V
□
□ Korn
□ Amoxicilloyl
□
D. Pteronyssinus
□ Husdamskvalster
D. Farinae
□ Mögelmix
□ Aspergillus
fumigatus
hasselnöt)
Glym6
Vid positiv Phadiatop, Mögelmix, Fiskmix, eller Nötmix 1 och 2 utförs automatisk
uppföljning av de enskilda allergenerna. och vid positivt utfall på ägg, jordnöt och
hasselnöt ges vidare analys av dess ingående komponenter (reflextestning) om man
inte kryssar i rutan ”vid positiv test önskas EJ uppföljning/reflextest.
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
Kerstin Silfver
Catharina Eriksson
GILTIGT FR O M
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2017-02-20
Download