Födoämnesprovokation hos vuxna Behövs det?

advertisement
Astma- och Allergimottagningen vid
St Görans sjukhus
Behov
• Provokationer på vuxensidan i betydande
utsträckning görs endast på 5-7 mottagningar i
landet
• Göteborg, Stockholm (2?), Lund, Kungsbacka,
Borås, Jönköping, Linköping, Varberg,
Födoämnesprovokation hos vuxna
Behövs det verkligen?
• Exempel på frågeställningar:
–
–
–
–
–
Föreligger äkta allergi eller är det en korsreaktion?
Finns risk för livshotande reaktion?
Adrenalin till rätt person
Är jag fortfarande allergisk? Har det vuxit bort?
Intyg (t.ex militärtjänstgöring)
Syfte med provokation
1. Utesluta allergi
• Få bort onödig rädsla
• Slippa gå omkring med adrenalin/akut-kit
• Kunna tillföra ett födoämne i kosten ex.fisk
2. Fastställa grad av allergi
Vilka ska utredas och provoceras?
• De som ”aldrig” fått i sig födoämnet eller reagerat i vuxen
ålder
Rekombinanterna bidrar till att bedöma risk och välja
provokationsschema
• De som aldrig har haft anamnestiskt livshotande reaktioner
men som har en påverkan på livskvalitet
• De som inte är allergiska (björkassocierade reaktioner, OAS)
Rekombinanterna har avgörande betydelse
Anamnesen
• Reagerat vid vilken ålder? Hur?
• Björkallergi? OAS?
• Hur konstaterades allergi? Diagnostik? Åkte
skaldjur och nötter med ”på köpet”
• Vilka födoämnen har pat reagerat på i verkliga
livet?
• Fått i sig något av misstag? (Extremt ovanligt
att det aldrig har skett)
• Utvecklat tolerans mot annat t.ex mjölk o ägg?
Utredning
• Nöt/Jordnötallergi
– Pricktest inklusive björk
– Specifikt IgE inklusive björk
– rekombinanter
Vilka ska inte provoceras?
• Vuxna som haft bevisbara
anafylaktiska/livshotande reaktioner
• Starkt stöd för äkta allergi vid provtagning
Men det är en resursfråga; Kan vara viktigt att
veta hur mycket de tål och typ av reaktion –
för att känna igen senare
154 provokationer utförda
på Astma- och Allergimottagningen
14 positiva
Hasselnöt
Jordnöt
Paranöt
Lax
Soja
Ägg
140 negativa
4
4
2
1
2
1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
22
22
24
25
22
33
6
Vad händer efter provokationen?
Använder vi våra resurser på ett vettigt sätt?
Hur bryta livslång rädsla för
specifika födoämnen
att äta på restauran
att resa
Har provokationen någon betydelse?
Anne Hellqvists studie KI 10p-kurs för allergisköterskor
Uppföljning – telefonkontakt
efter 4-6 veckor
efter 4-6 månader
1. Har Du ätit det vi testade för ? Berätta!
2. Har provokationen haft betydelse för dig?
3. Har Du prövat fler födoämnen? Berätta!
Utvärdering av negativ
födoämnesprovokation 2012
• Av 25 negativa 2012 nådde vi 20 personer varav 5 testat
2 olika födoämnen
Har Du ätit det vi testade för?
• 1 har inte ätit
• 19 har ätit, svar varierat ”testat försiktigt till ätit dagligen”
Har provokationen haft betydelse för dig?
• 19 Ja
• 1 Nej
Har Du prövat fler födoämnen?
• 10 Ja
Fia -71
•
•
•
•
•
•
•
Björkallergi 5+ i pricktest
Orala besvär av äpple, nötter m.m. som 19 åring
Ej vågat äta frukter på 20 år pga rädsla att svullna igen i halsen, kliat av
banan.
Prover neg
Råd att börja äta frukt - vågar inte
Erbjuds ”matträna” på mottagningen. Äter banan, apelsin, ananas,
vindruvor
Uppföljning
Äter frukt varje dag
Niklas -76
•
•
•
•
Niklas född -76, gift, 2 barn
Astma, pollen och pälsdjursallergi
Som 7-åring reagerat på nötter (oklart vilken), utslag och kräkts. Efter
test fått råd att inte äta fisk, skaldjur eller nötter. Aldrig senare haft reaktion.
Äter nu fisk. Senare år alltmer rädd att utsättas för nötter. Vill ogärna flyga,
resa utomlands, äta på restaurang. Äter ej choklad ”spår av nötter” Socialt
problem. Alltid med sig adrenalin.
Prover tyder på äkta jordnötsallergi och björkassocierad hasselnötsallergi.
Neg för fisk och skaldjur.
Provokation hasselnöt neg. Kliar lite i munnen. Råd att prova skaldjur själv.
•
•
•
Uppföljning
Äter trädnötter, musli mm utan problem, kliar lite av hasselnöt
Provat räka och hummer själv
Stor lättnad för hela familjen
•
Hanna -72
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Astma och pollenallergi, eksem
Som barn reagerat på mjölk och ägg. Information att inte äta nötter. Undvikit
detta konsekvent
Går aldrig ut med arbetskamrater och äter, går inte i matsalen, rädd att
reagera på luftburna allergen. Vågar inte köpa bröd pga rädsla för nötter.
Provtagning talar ej för äkta jordnöt/trädnötsallergi.
Provokation, jordnöt, mandel, valnöt neg.
Uppföljning
Äter mandel dagligen. Gillar inte valnöt
Druckit glögg på förskolan, tidigare oro för mandel
Stolt över att ha handlat lunch utan att fråga efter innehåll av nötter
Köper härligt surdegsbröd i brödbutik på helger
Provokationen förändrat livet mycket, mindre oro, även för att barnen äter
nötter.
Vill nu prova hasselnöt, äpple mm
Ossian -93
• Som barn reagerat på fisk, i tonåren på
luftburen fisk. Nu av misstag fått i sig lite fisk
utan att reagera. Undrar nu om han är
allergisk. Fiske är hans största intresse
• Fiskpanel IgE torsk låga halter, SPT 1+
• Äter lax enligt NP vid provokationen.
• Därefter ätit olika sorters fisk hemma och
han fiskar glatt.
Lovisa -97
•
•
•
•
Vid 6 åå reagerat på jordnöt med urticaria, därefter undvikit alla nötter, alltid med sig
adrenalin
Aldrig fått i sig jordnöt av misstag. Klarar andra baljväxter.
Rädd att vara i rum med jordnöt. Rädd att flyga eller resa utomlands. Rädd att dricka
ur samma glas som någon annan druckit ur. Vågar inte köpa plockgodis
SPT 5+ Lab + rekombinanter talar för äkta jordnötsallergi
Provokation
Vistas i rum med jordnöt + Lukta i jordnötspåse + Läpprovokation
Jordnöt i munnen 30 sec och sedan spotta ut
Uppföljning
• Stor nytta
• Äter plockgodis vilket varit en dröm att våga, fikar på café. Ingen oro för att
flyga eller för jordnöt i samma rum.
• Inte vågat prova hasselnöt hemma.
Behov
• Gemensam kunskapsbas, samordning av
protokoll och utvärderingskriterier
• Provokationsutfall vid olika IgE-halter och
rekombinanta allergen
• Nationella registret? Annat gemensamt
register?
Download