01-03-28

advertisement
2002-04-09
Pressinbjudan
Påminnelse
Svenska forskare belönas för upptäckten av IgE, som
revolutionerat allergiforskningen
För 35 år sedan upptäcktes IgE (en typ av antikroppar som reagerar på olika ämnen och
utlöser en allergisk reaktion) av de svenska forskarna Gunnar Johansson och Hans
Bennich. I fredags mottog forskarna Kungliga Vetenskapsakademins pris för sin
banbrytande upptäckt.
Upptäckten av IgE revolutionerade allergiforskningen, och lade grunden för
utvecklingen av det första blodtestet för allergidiagnostik som haft stor betydelse för
dagens allergibehandling.
Årets pollensäsong har inletts och miljontals svenskar besväras av allergisymtom, men
alla är inte allergiska. Ett vanligt blodprov kan ge klart besked. Provet visar om och i så
fall vilka ämnen man är allergisk mot, och hur mycket mot olika ämnen. Idag går det att
testa för 500 allergiframkallande ämnen. Kunskapen bidrar till bättre vård och höjd
livskvalitet.
Vartannat skolbarn i Sverige har problem med allergi. En tidig diagnos, som kan bidra
till att förhindra den så kallade "allergimarschen", är en långsiktig investering i barnets
hälsa.
Vad har upptäckten av IgE haft för betydelse i allergibehandlingen?
Vad har patienten för nytta av allergiblodtest?
Medverkande:
Gunnar Johansson, professor, Karolinska Institutet, forskare bakom upptäckten av IgE
Magnus Wickman, docent och barnläkare, Karolinska sjukhuset, Stockholms läns
landsting
Datum: tisdagen den 9 april
Tid: 15.00-16.30 c:a
Lokal: Biblioteket, Apotekarsocieteten, Wallingatan 26a, Stockholm
Välkomna!
För ytterligare information och anmälan, kontakta Marianne Bäärnhielm,
tel: 08-695 72 82 eller via mail [email protected]
Download