Vad är marknadsföring?
“Marketing’s job is to
convert societal needs into
profitable opportunities”
Vad är marknadsföring?
Marknadsföring har ofta beskrivits
som “konsten att sälja produkter”
 Marknadsföringens mål: att
attrahera nya kunder genom att
leverera kundvärde och att hålla
gamla kunder genom att
tillfredsställa behov

Vad är marknadsföring?
Marknadsföring är INTE reklam ->
reklam endast ett
marknadsföringsverktyg, vars
uppgift är att påverka
marknadsplatsen
 Marknadsföring är INTE försäljning >den viktigaste delen av MF är inte
att sälja - den är att göra försäljning
onödig

Vad är marknadsföring?

Alltså: försäljning och reklam sker först
efter att en produkt eller tjänst har
producerats. MEN: marknadsföring
startar långt innan företaget har en
produkt



bedöma behov
dess omfattning och intensitet
en lönsam möjlighet
Vad är marknadsföring?

Marknadsförarens största uppgift:
att förstå kundens behov
 att kunna erbjuda det kunden vill ha
 att erbjuda det med ett överlägset
värde

Vad är marknadsföring?

Summa summarum





Marknadsföring är en ledningsprocess
Marknadsföring handlar om att ge någon det
han/hon vill ha
Marknadsföring identifierar och förutsäger
behov
Marknadsföring fyller kundbehov effektivt och
lönsamt
Marknadsföring handlar om att erbjuda och
utbyta idéer, varor och tjänster
Nyckelbegrepp inom mf

Behov (Needs)
• t.ex. hunger, säkerhet, uppskattning, status

Önskemål (Wants)
• är produkter som tillfredsställer behoven

Efterfrågan (Demands)
• är när önskemål kombineras med köpkraft

Produkt
• allt som kan erbjudas för att tillfredsställa ett behov eller
önskemål

Värde
• Värde för konsumenten är hur mycket produkten eller
tjänsten tillfredsställer hans/hennes behov
Nyckelbegrepp inom mf

Utbyte
• Utbyte är grunden för MF och avser att erhålla en
önskad produkt för någon genom att erbjuda något
annat i stället

Marknad
• Alla de potentiella kunderna som delar ett specifikt
behov eller önskemål och som dessutom har vilja
och förmåga att delta i ett utbyte för att tillgodose
detsamma

Marknadsföring
• Arbete med marknader för att förverkliga potentiella
utbyten för att tillfredsställa mänskliga behov och
önskemål
Marknadsföringsfilosofier

Filosofin påverkar organisationens
sätt att närma sig köparen

Vilken filosofi bör användas?

5 filosofier:
Marknadsföringsfilosofier

Produktionsorientering
Konsumenten föredrar de produkter
som finns tillgängliga och som han/hon
har råd med
 Företagsledningens huvdsakliga uppgift
är att kontinuerligt förbättra
produktionens och distributionens
produktivitet

Marknadsföringsfilosofier

Produktorientering
Konsumenten föredrar de produkter
som ger mest kvalitet i relation till
priset
 Företaget ska lägga all sin energi på att
förbättra kvaliteten

Marknadsföringsfilosofier

Försäljningsorientering

Konsumenten kommer inte att köpa av
företagets produkter om inte företaget
gör massiva insatser för att stimulera
deras intresse för produkten
Marknadsföringsfilosofier

Marknadsföringsorientering

Organisationens huvuduppgift är att
fastställa behov och önskemål hos
målmarknader och anpassa
organisationen så att den kan leverera
den önskade tillfredsställselsen
effektivare än sina konkurrenter
Marknadsföringsfilosofier

Samhällelig marknadsorientering

Samma som
marknadsföringsorientering + att utföra
uppgiften på ett sådant sätt att
konsumenternas och samhällets
välbefinnande upprätthålls och
förbättras