sommaraktuellt från - Hälsans Hus på Värmdön

SOMMARAKTUELLT FRÅN
Maj 2008
Muskler och stress
Er företagshälsovård
Hälsans Hus vx tel 570 395 00
[email protected]
– hur ser beröringspunkterna ut?
Vid bedömning av en arbetsuppgift räcker det inte med att registrera hur
tung och fysiskt krävande den är. Även tidsfaktorer är viktiga att ta hänsyn
till. Bedömningen måste också beakta hur länge arbetsuppgiften pågår, hur
ofta den upprepas och om möjligheter till variation finns.
När det gäller ergonomi är det många saker
om hör hemma under ergonomirubriken.
Jag har valt att för detta Nyhetsbrev avgränsa till hur våra muskler påverkas vid
stress.
Att vara stressad, ha ont om tid och att
känna sig trött hör numera till vardagen på
många arbetsplatser. Psykiska faktorer har
större betydelse för vår kroppsliga hälsa
än vad man tidigare trott, och vi vet mer
om sambandet idag. Stressymtom som
orsakas av psykisk stress skiljer sig inte
principiellt från symtom orsakade av fysiska faktorer. I båda fallen startar biologiska
processer som kan förklara smärttillstånd.
Muskelvärk ger också en sämre funktion i
musklernas förväntade aktivitet.
Stress är en naturlig reaktion som ger oss
styrka att hantera en utmanande situation.
Vi är skapade för att snabbt kunna anpassa
oss till en ny situation. Det förutsätter dock
att det finns en chans till återhämtning.
Rörelseorganens olika delar har varningssystem som säger till när de utsätts för
olämplig belastning. Varningssystemens
kvalitet och styrka varierar dock och vi är
olika lyhörda. Belastning är inte synonymt
med att det är negativt, ett bra exempel
är skelettet som behöver belastas för att
motverka urkalkning.
Så vad det handlar om, är att belasta kroppen på rätt sätt.
Avslutningsvis något om betydelsen av vistelse i dagsljus. Bortse inte från de positiva
effekterna av lunchpromenader och gåmöten utomhus. Det sänker effektivt halterna
av sömnhormonet melatonin i kroppen, i
högre grad än om du får dagsljuset genom
ett fönster. Det finns vetenskapliga belägg
för att motivera utevistelsen med att vi blir
mentalt och fysiskt aktiverade av en nypa
friskt ljus. Det är inte försumbart, ens om
det bara blir 10-15 minuter.
Anki Nyström
En ny medarbetare vill presentera sig.
Små promenader gör nytt
Jag ingår numera i Företagshälsovården på Hälsans Hus som Ergonom/
leg. sjukgymnast. Min målsättning är
att vara ett verktyg vid ergonomifrågeställningar, när du som avtalskund
har sådana behov. Under åren 2002
-2008 arbetade jag som sakkunnig i
ergonomifrågor på Arbetsmiljöverkets
huvudkontor. Det har varit ett intres-
Vid stillasittande perioder är det nyttigt med små
pauser. Det räcker att resa sig under till exempel
en reklampaus när man tittar på tv, säger australiensiska forskare. Vid studien fick 168 personer
bära en accelerometer under en veckas tid för
att mäta hur mycket den totala stillasittande
tiden avbröts. Blodsocker, blodtryck, blodfetter och midjemått mättes samtidigt. Oavsett
hur lång deras totala inaktiva tid var hade de
som gjorde flera avbrott bättre värden på flera
områden.
sant och utvecklande arbete. Dess
för innan arbetade jag kliniskt som
sjukgymnast/ergonom under ca 15
års tid. Det är med glädje och stort
intresse jag nu kommer att vara en i
Företagshälsovården på Hälsan Hus
på Värmdön AB.
Du kan nå mig via min e-postadress:
[email protected]
Källa: Dagens Medicins nätupplaga, 080226, © Netdoktor.se,
Karolina Bergström
Massage
kan förbättra vårt hälsotillstånd
Gammal behandlingsform
Massage är inte bara skönt. Det har blivit
en populär form av friskvård som blir allt
vanligare. Regelbunden massage håller
trötthet och smärta borta i rygg, nacke
och axlar och den gör dig också lugnare,
mjukare och rörligare. Massage i olika former har förekommit i de flesta kulturer i
flera tusen år och härstammar från bl a
Kina och Indien. Idag är Svensk klassisk
massage ett kvalitetsbegrepp som är känt
över hela världen och den mest utbredda
massagemetoden i västerlandet.
Vad är massage
Massage är både förebyggande och behandlande på en och samma gång.
Genom knådningar, glidningar, tryck och
töjningar löser den spänningar i hela kroppen samtidigt som den ger en skön och
behaglig avslappning.
En massör arbetar med massage i friskvårdande syfte men kan även behandla
lindrigare besvär som uppstått p.g.a. muskelspänningar. Med friskvårdande syfte
menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador
och problem vid senare tillfälle.
Massagens effekter
Massage har en rad positiva effekter på
kroppen. Massagens viktigaste uppgift är
att lösa upp muskelspänningar som kan
uppstå av inaktivitet, ensidiga eller felaktiga arbetsställningar eller känslomässiga
orsaker. Oro, ilska och stress kan ge smärta
i t.ex. rygg, nacke axlar, höfter och knän.
Genom massage stimuleras blodcirkulationen, muskler och leder mjukas upp och
förkortade muskler töjs ut.
Här är några effekter av massage:
• gör spända muskler mjuka och elastiska
• ökar blodcirkulationen i musklerna
• ökar lymfcirkulationen
• stärker immunförsvaret
• har en avslappnande effekt på kroppen
• ger en djupare och lugnare andning
• ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
• ger en ökad kroppskännedom
• motverkar ärrbildningar efter skador i
muskelvävnad
• har god effekt på träningsvärk
• motverkar spänningar vid smärttillstånd
• motverkar stress
• har en lugnande effekt på nervsystemet
• ökar vår koncentrationsförmåga
• ökar kroppens allmänna välbefinnande
Forskning om massage
Allt fler vetenskapliga studier visar att massage och beröring frisätter ett flertal hormoner som påverkar kroppens alla funktioner
både psykiskt och fysiskt Massage minskar
kroppens stresstillstånd, stärker vårt immunförsvar och har en avslappnande och
läkande effekt.
I nuläget pågår ett antal studier om massage vid Karolinska Institutet.
I Sverige är det framförallt Kerstin UvnäsMoberg, professor i fysiologi som forskat
kring beröringens betydelse. Massage är
ett av de säkraste sätten att frigöra hormonet oxytocin som ger oss lugn och ro.
Läs om forskning på massage vid Touch
Research Institute i USA. Gå även in på
Branschrådet Svensk Massage där står
mycket om massage certifierade massörer,
länkar, mm samt på Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund
Agneta Ferséus
Dipl. & cert. massageterapeut
(Citat från Branschrådet Svensk Massage)
Hälsans Hus företagshälsovårdsenhet:
Jan Aleström
Leg. läkare med
pecialistkompetens
i allmänmedicin samt
examen i ortopedisk medicin.
tel 570 395 01
Annika Jakobsson
Legitimerad
sjuksköterska / företagssköterska
med specialkompetens inom hälsovård, sjukvård
samt friskvård. Erfarenhet av arbete med
alkohol och drogfrågor.
[email protected]
tel 570 395 04
Stefan Blomdahl
Leg. Naprapat med inriktning
på manuell behandling av
ryggar och leder. Har examen i
akupunktur för smärtlindring.
[email protected]
tel 570 395 11
Bernt Jakobsson
Arbetsmiljöingenjör, civilingenjör med stor
erfarenhet av ventilations- och klimatfrågor,
buller och belysning. Medverkar också i
systematiskt arbetsmiljöarbete
och rådgör i skyddsfrågor.
[email protected]
tel 570 395 13
Ulla Magnusson
Socionom - samtalsterapeut med
mångårig erfarenhet av psykosocialt
behandlingsarbete.
Erbjuder stöd- motivations- och krissamtal
samt handledning till personalgrupper.
[email protected]
tel 570 395 14
Eva Eklund
Läkarsekreterare,verksam inom bla Fhv,
primärvård/sluten vård samt freelance.
Ansvarig tidsbeställning för läkare och
företagshälsovårdssköterska.
[email protected]
tel 570 395 01