våraktuellt från - Hälsans Hus på Värmdön

advertisement
VÅRAKTUELLT FRÅN
April 2008
Sömnproblem och oro
– ökad risk för psykisk sjukdom
Många lider idag av lindriga psykiska besvär som oro, ängslan eller sömnsvårigheter. Dessa personer löper också en ökad
risk för att drabbas av allvarlig psykisk
sjukdom, exempelvis depression. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut.
Rapporten ”Lindriga psykiska symtom och
risk för psykisk sjukdom” visar att personer med milda psykiska symtom som exempelvis oro, ängslan och sömnstörningar har en upp till fem gånger högre risk att
drabbas av allvarlig psykisk sjukdom.
Det finns även ett samband mellan vissa
psykiska problem av mer allvarlig karaktär – bland annat självmordstankar – och
konsekvenser i form av ytterligare allvarliga psykiska problem hos personen i fråga.
Slutsatserna belyser en individnivå och
dras efter en systematisk genomgång av
det aktuella forskningsläget på området.
- Kunskapen om vad som påverkar risken för en person att drabbas av psykiska
problem är viktig. Vi hoppas att rapporten blir ett viktigt bidrag i utvecklingen
av området och kompletterar nuvarande
perspektiv, säger Sven Bremberg, läkare
och avdelningschef på Folkhälsoinstitutet.
Lindriga psykiska symtom som oro, ängslan och sömnstörningar är vanliga i befolkningen. I en nationell intervjuundersökning
från Statistiska centralbyrån 2004/2005
anger 23 procent av kvinnorna och 13 procent av männen att de har känslor av ängslan, oro eller ångest. I samma undersökning
uppger 29 procent av kvinnorna och 19
procent av männen att de har sömnbesvär.
Att av och till vara nedstämd eller orolig är
en naturlig del av livet och symtom av detta
slag behöver inte följas av allvarliga konsekvenser. Men det finns en risk för att lindriga
symtom varslar om en ökad risk för allvarliga psykiska problem hos den drabbade.
När det gäller mer allvarliga psykiska problem så beräknas mellan två och fem procent av den vuxna befolkningen lida av
depression och ungefär 12-17 procent av
någon form av ångestsjukdom. En studie
från 2007 uppskattar att samhällskostnaden för depression i Sverige har fördubblats mellan 1997 och 2005, från 16,1 till
32,9 miljarder kronor per år.
Artikeln är hämtad från Statens folkhälsoinstitut.
Er företagshälsovård
Hälsans Hus vx tel 570 395 00
[email protected]
Fästingvaccin
Inför den kommande fästingsäsongen är vaccinet redan
slut. Tillverkaren i Österrike
har inte lyckat få fram tillräckligt med vaccin, och det vaccin
som kom till Sverige är redan
upphandlat av de stora vaccinationsbolagen, vilket gör att
en liten enhet som Hälsans Hus
inte får något vaccin.
Jag har blivit lovad vaccin i augusti. Men ring gärna så sätter
jag upp dig på en lista, så när
jag får vaccin kommer jag att
kontakta dig.
Annika
Företagssköterska
570 395 04
Må – To 11- 12
Fre 10-11
Bättre minne av fisk
Fler lockas av fet mat
Kognitiva förmågor som minnet, rums-uppfattning och uppmärksamheten hos äldre förbättras om de äter fisk. Ju mer fisk
de äter desto bättre effekt, det visar en norsk studie som gjorts
på 2 000 norska kvinnor och män mellan 70 och 74 år. Efter 80
gram fisk per dag blir dock effekten inte större. Däremot ger
färsk fisk bättre effekt. Fiskleverolja gav bättre resultat i sex av
åtta kognitiva tester. Forskarna efterlyser mer forskning för att ta
reda på om tillagningen av fisken har någon betydelse samt vilka
komponenter i fisken som är betydelsefulla.
På sistone har efterfrågan efter fet mat och ekologiska
produkter ökat starkt medan den fettsnåla och sockerfria
maten tappar. Framför allt syns den nya trenden vad det gäller
mjölk, yoghurt och margarin. Försäljningen av bordsmargarin
med en fetthalt över 40 procent har ökat med 15 procent med
de med en lägre fetthalt har minskat med sju procent under
det senaste halvåret. Konsumenterna föredrar smak och
naturlighet framför fett- och sockersnåla produkter, säger Bo
Ekström, vd för marknadsundersökningsföretaget AC Nielsen
Sverige.
Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga, 071122, © Netdoktor.
se, Karolina Bergström
Källa: Dagens Nyheters nätupplaga, 080205, © Netdoktor.se, Karolina
Bergström
Hälsans Hus företagshälsovårdsenhet:
Jan Aleström
Leg. läkare med
pecialistkompetens
i allmänmedicin samt
examen i ortopedisk medicin.
tel 570 395 01
Annika Jakobsson
Legitimerad
sjuksköterska / företagssköterska
med specialkompetens inom hälsovård, sjukvård
samt friskvård. Erfarenhet av arbete med
alkohol och drogfrågor.
[email protected]
tel 570 395 04
Stefan Blomdahl
Leg. Naprapat med inriktning
på manuell behandling av
ryggar och leder. Har examen i
akupunktur för smärtlindring.
[email protected]
tel 570 395 11
Bernt Jakobsson
Arbetsmiljöingenjör, civilingenjör med stor
erfarenhet av ventilations- och klimatfrågor,
buller och belysning. Medverkar också i
systematiskt arbetsmiljöarbete
och rådgör i skyddsfrågor.
[email protected]
tel 570 395 13
Ulla Magnusson
Socionom - samtalsterapeut med
mångårig erfarenhet av psykosocialt
behandlingsarbete.
Erbjuder stöd- motivations- och krissamtal
samt handledning till personalgrupper.
[email protected]
tel 570 395 14
Eva Eklund
Läkarsekreterare,verksam inom bla Fhv,
primärvård/sluten vård samt freelance.
Ansvarig tidsbeställning för läkare och
företagshälsovårdssköterska.
[email protected]
tel 570 395 01
Anki Nyström
Ergonom / leg. sjukgymnast
[email protected]
tel 570 395 13
Download