Ögonkomplikationer vid reumatiska sjukdomar

REUMATOLOGENSVA
Skriv till ”Svar från reumatologen” Reumatikertidningen,
Box 12851, 112 98 Stockholm.
Störst chans att få svar på din fråga är det om den har
allmän karaktär, som kan vara betydelsefull för fler reumatiker.
Hans Carlsten heter vår expert på Reumatiska sjukdomar,
han är docent på Sahlgrenska i Göteborg.
Det har skrivits i dagspressen att smärta numera kan mätas, gäller
detta även fibromyalgismärta?
Har även sett att man ”kanske” kan vaccinera mot reumatiska
sjukdomar, innefattar detta vaccin även fibromyalgi?
Anne Lindbergh
S V A R
Du har alldeles rätt att smärta faktiskt
kan mätas. Smärta är ju en upplevelse
och inget man kan mäta med någon
teknisk apparat. Istället har man
prövat ett ganska enkelt smärtupplevelsemått. På en linje som är 10
cm lång får patienten kryssa i hur
stark smärtan är just nu eller under
det senaste dygnen. Linjen är markerad ”ingen värk” till vänster och
¨maximal värk¨ till höger. Man mäter
sedan hur många ¨cm värk¨ patienten
har. Denna metod har visat sig vara
användbar för att följa hur smärtan
förändras för en enskild patient och
används när t.ex någon behandling
prövas.
Din andra fråga gäller om det finns
ett vaccin mot fibromyalgi och tyvärr
måste den frågan besvarars med ett
nej. Man har i experimentella modeller
prövat vaccin mot RA och fortsätter
sådana studier. Det närmaste ett vaccin
vid fibromyalgi man kan komma är att
det har beskrivits att patienter med
’kroniskt trötthetsyndrom’ (som har
vissa likheter med fibromyalgi) har
fått minskade symtom efter injektioner med ett staffylokock vaccin. Dessa
fynd är omdiskuterade och ännu finns
inga säkra belägg för denna behandling verkligen har någon säker effekt.
Linköping
Ögonkomplikationer vid
reumatiska sjukdomar
Ögonläkare Malan Holm från
Universitetssjukhuset i Linköping
bjöds nyligen in för att berätta om de
ögonproblem som kan uppstå p g a
sjukdom eller av medicinering.
Vi föds med den storlek av ögonen
som vi sedan behåller resten av livet.
Det är därför som vi tycker att barn har
stora ögon.
3,5 barn/100 000 invånare/år
insjuknar i reumatisk sjukdom. Av
dessa får 16 % ögonkomplikationer.
Barnens uveit är förrädisk, då den är
symtomfattig och kan om den ej
upptäcks leda till synnedsättning. Det
är därför viktigt att reumatiskt sjuka
barn blir kontrollerade av ögonspecialist.
34
REUMATIKERTIDNINGEN 4 - 99
Av Bechterewpatienterna får 30% s k
irit, d v s regnbågeinflammation, men
efter behandling med t ex cortisondroppar så läker den ut. Viss risk
finnes dock att den återkommer.
45 % av dem som har sklerit, d v s
inflammation av ögats senhinna, har
någon form av reumatisk sjukdom och
personer med ledgångsreumatism kan
drabbas av just sklerit. Behandlingen
består av NSAID-preparat samt
cortison. 14 % av personer med
ledgångsreumatism får också besvär
med torra ögon.
Har man Sjögrens Syndrom så
förknippas det ofta med torra ögon,
trötthet i ögonen, ljuskänslighet och
skavande känsla. Här gäller det att
använda ögondroppar, höja
luftfuktigheten inomhus, undvika
blåst och starkt soljus samt att drick
mycket vatten.
Grå starr drabbas de flesta av mer eller
mindre i livet. Men även cortisonmedicinering under lång tid kan ge
starr. Användandet av klorokinfosfat
kan påverka gula fläcken i ögat med
synnedsättning som följd.
Avslutningsvis fick deltagarna se
hur en gråstarroperation går till. Det
är onekligen imponerande att se hur
skickliga läkarna är, och hur snabbt en
sådan operation går.
Ett stort tack till Ragnar Ericsson och
Inga-Lill Jansson som tagit initiativ
till den här dagen.
Greta Thorén