Tumörimmunologi och immunterapi mot cancer

advertisement
Patologen ritar ut ytan för
immunologiska frontlinjen.
Lisa Villabona
Algoritmen definerar ytan för att göra
beräkning.
1
Lisa Villabona
2
Lisa Villabona
3
Varje tumörområde är informativ.
CT
A
B
C
IM
***
HR=2.4
Lisa Villabona
HR=2.9
HR=6.7
4
CT
IM
Lisa Villabona
5
Lisa Villabona
6
Lisa Villabona
7
n= 706 pat
Lisa Villabona
n= 630 pat
n= 2515 pat
8
n= 706 pts
Lisa Villabona
n= 630 pts
n= 2515 pts
9
J Galon at 2016 ASCO Annual Meeting
Lisa Villabona
10
Adaptiva immunförsvaret- aktivering
T
CD4+
T
CD8+
IL2
T
help
CTL
Tumor or
infected
cell
Lisa Villabona
MФ
IL12, IFNg
IL4
TGFb, IL6
IGF-b
IL6
TGFb
B cell
Memory
cell
Plasma
cell
Antibodies
11
DNA MicroArrays
(n=54000)
Low Density Arrays (LDA)
microRNA expression
(n=384)
Klinisk
info
(n=384)
Seldi-Tof
Antibody arrays (proteomic)
FACS Phenotype Data
(n=820)
Tissue MicroArrays (TMA)
of Colorectal Tumors (n=750)
Lisa Villabona
12
Galon J, Angell HK, Bedognetti D, Marincola FM. Immunity. 2013;39(1):11-26
Lisa Villabona
13
Kliniska
faktorer,
biomarkörer
Öka antalet
variabler och
biomarkörer
Selektera rätt
patient till rätt
terapi
Kohortselektion
Lisa Villabona
14
Lisa Villabona
15
Lisa Villabona
16
Lisa Villabona
17
Lisa Villabona
18
Slutsatser
 Forskare har tagit fram hundratals biomarkörer.
 Några mycket starka för prediktion av behandling eller
prognostisera av sjukdom.
 Immunoscore är nu en validerad markör för koloncancer.
 Många frågeställningar kvar att ta itu med, dvs mycket kvar att
forska på.
Lisa Villabona
19
IMMUNTERAPI
Lisa Villabona
20
Lisa Villabona
Chen DS, et al. Immunity. 2013;39:1-10.
21
Immunterapi
Aktiv
 Ospecifik – cytokiner, Levamisol, BCG mm.
 Specifik – tumörvaccin.
Passiv
 Ospecifik – IL-1, TNF, IFN.
 Specfik – monoklonala antikroppar, checkpointhämmare.
Adoptiv
 Ospecifik – LAK, TIL, DC ej primade
 Specifik – tumörspecifika CTL tumörkloner, DC primade med
DNA, mRNA eller peptider.
Lisa Villabona
22
Förutfattade meningar…
 Immunterapi är ofarligt. FEL!
Lisa Villabona
23
Utbilda immunsystemet
Lisa Villabona
24
Cancer vaccin
 Vaccin utbildar
immunsystemet till att
känna igen ett specifikt
antigen.
 Virusorsakade
maligniteter.
 HPV
 Hepatitis B
Lisa Villabona
Cancer vaccine
25
Vad behövs för ett vaccin?
1. Antigen
CTL
Tumör
CTL
2. Adjuvant
CTL
3. Leverans
Lisa Villabona
26
Cancer vaccin
Peptid vaccin
Exampel:
• Oncophage för njurcancer, MM
och CNS tumörer.
• Stimuvax mot lung- och
bröstcancer;
• Gardasil och Cervarix som
prevention mot cervix- (och
ÖNH) cancer.
Tumörcells-baserade vaccin
Exampel:
• OncoVAX (vaccinogen) mot
coloncancer;
• Reniale (LipoNova) mot
njurcancer;
• GVAX mot prostatacancer
Lisa Villabona
27
Cancer vaccin
DC-baserade vaccin
Exampel:
• Provenge mot prostatacancer.
Första vaccinet att få FDA
godkännande.
Lisa Villabona
28
Cancer vaccin
Vector-baserade vaccin
Exampel:
• Ad-sig-hMUC-1/ecdCD40L
vaccin mot metastaserad
bröstcancer.
• alpha fetoprotein adenoviral
vector vaccin mot levercancer.
DNA vaccin
Exampel:
• Mammaglobin-A DNA vaccin
mot bröstcancer.
• rhPSA mot prostatacancer
• human gp100 och gp75 DNA
vaccin mot MM.
• VXM01 mot pancreascancer;
många andra mot ovarial-,
servix- och levercancer.
Lisa Villabona
29
Fungerar cancervaccin?


Fas 3 studie, 512 patienter med kastrationsresistent prostatacancer.
DC + PAP (prostatic acid phosphatase) bundet till GM-CSF.
Lisa Villabona
30
Fungerar cancervaccin?
 Patienter med stadium II-III colon cancer.
 Strålade tumörceller + BCG.
Lisa Villabona
Hanna, M et al Hum Vaccin Immunother. 2012 Aug 1; 8(8): 1156–1160.
31
Fungerar cancervaccin?
Metaanalyser visar låg svarsfrekvens.
Lisa Villabona
32
Rosenberg et al. Nat. Med. 2004
Vad kan gå fel?
 Akuta reaktioner (<24h efter infusion)
 Illamående, kräkningar, trötthet, feber, frossa, dyspné, hypoxi,
bronkospasm, syncope, BT fall, hypertoni, takykardi.
 Tromboemboliska händelser:
 DVT, LE (predisponerande faktorer).
 Vaskulära händeser::
 Stroke, TIA, hjärtinfarkt (predisponerande faktorer).
 Vanligaste biverkningar: (≥ 15% av patienter som fått
Provenge) frossa, trötthet, feber, ryggvärk, ledvärk, illamående
och huvudvärk.
Lisa Villabona
33
Framtiden för cancervaccin
 Varför fortsätta en förlustaffär?
 Immunsupprimerad miljö ->
kombinationsbehandlingar?
Lisa Villabona
34
Tack!
Frågor?
Lisa Villabona
36
Download