Melangyna umbellatarum - blank flickblomfluga - 200647

Melangyna umbellatarum
Blank flickblomfluga
NE
NA
LC
DD
Tvåvingar, Flugor
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Syrphidae (blomflugor), Släkte:
Melangyna, Art: Melangyna umbellatarum - blank flickblomfluga (Fabricius, 1794) Synonymer:
Kännetecken
En mindre, svartglänsande fluga med tre ovala, gula parfläckar på bakkroppen och små svarta hörnfläckar på
skutellen. Vingarna är delvis nakna (utan mikrohår). En ganska vanlig art, framför allt i Skåne samt på Öland och
Gotland, där den ofta besöker flockblommiga örter i juli och augusti.
Längd 9-10 mm. Ansiktet upptar ungefär en tredjedel av huvudets bredd. Ansikte och kinder ljusgula och mer eller
mindre silverpudrade. Den svarta mittstrimman blir bredare nedtill och övergår till en hos hanen ofta i främre halvan
svart munkant. Hos honan är endast spetsen av munkanten svart. Behåring hos hanen utstående och övervägande
ljus, hos honan kortare och helt ljus. Panna svart och hos hanen så gott som helt gråpudrad, bara direkt bakom lunulan
med ett halvcirkelformigt, blanksvart område. Honan har ett tydligt halvcirkelformigt, blanksvart område bakom
lunulan och blanksvart hjässa, däremellan finns ett brett grått, i mitten ibland glesare, puderband. Vidare har pannan
inklusive hjässan svart, utstående behåring, hos hanen längre och hos honan kortare. Hanens pannvinkel spetsig.
Lunula gul. Antenner inklusive antennborst svarta, tredje segmentet ovalt och oftast något längre än brett. Ögon
nakna. Ryggsköld metallglänsande med stålblå glans, endast på sidorna något gråpudrad, samt med utstående ljus
behåring som hos hanen är medellång och hos honan något kortare. Skutell gul och normalt med små svarta
hörnfläckar (kan saknas hos enstaka individer). Skutellens behåring är hos hanen längre och övervägande svart, hos
honan kortare och enbart ljus. Bakkropp oval, hos honan något bredare och svart med gula, mer eller mindre ovala
parfläckar. På tergit 2-4 finns fläckar som hos hanen ofta inte når sidokanterna. Hos honan når fläckarna på tergit 2
främre hörnen och vidare brett över sidokanterna, medan de på tergit 3 och 4 bara ibland når fram till eller knappt
över sidokanterna. Behåringens färg följer i viss mån grundfärgen men är på tergit 2 övervägande ljus. Den svarta
behåringen är mer åtliggande, den ljusa mer utstående. Hos hanen finns också åtskilliga svarta hår på de gula
fläckarna. Vingar med ljusbrunt vingmärke. Bakre basalcellen är hos hanen i mindre än yttre halvan täckt med
mikrohår, hos honan så gott som helt naken. Fram- och mellanbenen är gula med i inre halvan mörka lår, smala
mörka ringar mitt på skenbenen och på undersidan gula fötter. Bakbenen är svarta med gulbruna knän.
En annan art med bara mindre, svarta fläckar i skutellens båda hörn är Melangyna compositarum. Den har pudrad
men likväl svagt glänsande ryggsköld och vingens bakre basalcell är helt täckt med mikrohår. Hos den bara i fjällen
förekommande arten M. coei har ögonen kort, ljus behåring och hanens ryggsköld är svarthårig åtminstone i bakre
halvan. Hos M. ericarum har vingarna också till stora delar naken bakre basalcell, men hanen har mörka hår på
ryggsköldens bakre del och honans fläckar på tergit 2 når inte framhörnen.
Utbredning och status
Blank flickblomfluga är lokalt ganska vanlig längs östersjökusten i Skåne samt på Öland och Gotland. Den är ovanligare
från Småland och norrut men förkommer sällsynt åtminstone till polcirkeln. Möjligen når den i fjällens dalgångar
längre västerut än vad som framgår av kartan. I Danmark är den ovanlig i ett stråk från Själland till mellersta Jylland,
men den är inte känd från Bornholm. I Norge finns spridda fynd runt Oslofjorden och utmed sydkusten. Den
förekommer vidare norrut till Mo i Rana, men möjligen saknas den här och var längs västkusten. I Finland finns den
från Finska viken till lappmarkerna. I övriga Europa förekommer arten i stort sett överallt. Den finns vidare genom
Sibirien, Kaukasus, Kazakstan, Kirgizistan och Mongoliet till Stilla havet inklusive ön Sachalin och ögruppen Kurilerna.
I Nordamerika finns arten från Alaska längs Klippiga bergen söderut till södra USA.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Ekologi
Blank flickblomfluga förekommer på öppna marker, längs vattendrag och i kustnära trakter. Den uppehåller sig i bryn
och gläntor, på ängar, i våtmarker och längs stränder. Arten uppehåller sig ofta inom ett par meter från marken, men
också högt upp i trädkronorna. Flugan besöker i Sverige blommor av flockblommiga örter i såväl fuktiga som torra
miljöer samt även åkertistel Cirsium arvense och gulmåra Galium verum. Utanför Norden besöker den också törlar
Euphorbia spp., älggräs Filipendula ulmaria och rönn Sorbus aucuparia. Flygtiden varar i Sverige främst från mitten
av juni till mitten av augusti, längre söderut vara den längre. Larven lever på t.ex. bladlöss av släktet Cavariella på
flockblommiga örter som björnloka Heracleum sphondylium och strätta Angelica sylvestris.
Övrigt
Namngivning: Melangyna umbellatarum (Fabricius, 1794). Originalbeskrivning: Syrphus umbellatarum. Entomol.
Syst. 4: 307.
Etymologi: umbellatarum (lat.) = umbellaternas, syftar på familjen flockblommiga växter (Apiaceae), som tidigare gick
under namnet Umbellatae. Flugan besöker gärna blommor av flockblommiga örter (också kallade umbellater).
Uttal: [Melángyna umbellatárum]
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. 2009.
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Hans Bartsch 2009.
ArtDatabanken - artfaktablad
2