Motion angående: Sluta handla med varor från Israel

MOTION till Konsumentföreningen [föreningsnamn]
Motion angående: Sluta handla med varor från Israel
Framställan:
Inspirerat av hur bojkott befriade Sydafrika från apartheid, lanserade palestinska
civilsamhället 2005 ett upprop för omvärlden att agera mot Israels folkrättsbrott på
samma sätt (bdsmovement.net/call). När ett helt folk – en bred koalition av partier,
fackföreningar, sociala rörelser osv – ber omvärlden att inte ge stöd till det system av
förtryck de levt under i ett halvsekel, då kan uppropet inte ignoreras.
Uppropet stöds av bland andra fackliga centralorganisationer i Sydafrika, Irland,
Storbrittanien, Nya Zeeland, Belgien, och Brasilien; samt Internationella
Transportfederationen där Handelsanställdas Förbund ingår.
Coop bojkottade Sydafrika pga dess ansvar för ockupation och apartheid. På samma
sätt har Israel ansvar för sina folkrättsbrott – ockupation, diskriminering av
palestinier, och flyktingar.
Israeliska varor bidrar på skattevägar till Israels ekonomiska förmåga att fortsätta
ockupationen. Handel och andra normaliserade förbindelser ger också sken av att
ockupation och apartheid är marginella aspekter av Israel. Liksom när artister vägrade
legitimera apartheidstaten Sydafrika, så vägrar nu många artister att uppträda i Israel.
Under attacken mot Gaza 2009 beslutade City Gross i Landskrona, Höganäs, och
Rosengård, samt ICA Maxi i Malmö, att avsluta försäljning av varor från Israel. 2010
beslutade ICA Supermarket Cityhallen i Växjö, Olympia Food Co-op i USA, och
Dublin Food Co-op att avsluta försäljning av varor från Israel. Konsumentförening
Väst beslutade 2010 att stödja att Coop slutar handla med varor från Israel.
En så kallad Russell-tribunal genomfördes november 2011 i Kapstaden, med bland
andra Alice Walker, Stéphane Hessell, Ronnie Kasrils, och Mairead Maguire som
jurymedlemmar. Efter att ha hört fler än tjugo vittnen och folkrättsexperter,
avkunnade juryn att “Israel utsätter palestinska folket för en institutionaliserad regim
av herravälde vilken utgör apartheid”.
Även inom Israels erkända gränser upprätthålls ett apartheidsystem som diskriminerar
palestinska medborgare i Israel, vilka utgör 20% av befolkningen. Palestinska
medborgare tillåts bo på 3% av landytan, i huvudsakligen mono-etniska byar och
stadsdelar. Judiska medborgare men ej palestinska medborgare tillåts att återfå
egendom de ägde innan 1948. Palestinska medborgare tilldelas 4% av statsbudgeten,
och hälften av palestinska familjer lever under fattigdomsgränsen. Israel satsar tre
gånger större resurser på varje judisk skolelev jämfört med varje palestinsk skolelev.
70 000 palestinska medborgare lever i 50 byar som staten aldrig erkänt och därmed ej
får vatten, elektricitet, avlopp, osv. Rastillhörighet är inskrivet i passen.
Föreslår att:
Coop ska sluta handla med varor från Israel.
Namn:
Medlemsnummer:
Postadress:
Underskrift: