Mellanöstern

advertisement
PRESSMEDDELANDE nr 124/2010
3 december 2010
EESK stärker dialogen med det organiserade civila
samhället i Mellanöstern för att föra
fredsprocessen framåt
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar det civila
samhällets organisationer, bland annat arbetsmarknadens parter, att blir mer
delaktiga i fredsprocessen i Mellanöstern. Detta kräver en dialog och ett
intensivare deltagande i regionens politiska, sociala och ekonomiska liv. Detta
var det viktigaste budskapet från den EESK-delegation, ledd av ordförande
Staffan Nilsson, som i veckan besökte Israel och de palestinska territorierna.
"Det finns ett organiserat civilt samhälle i Israel och de palestinska territorierna. Företrädare från
båda sidor kan samarbeta och nå samförstånd om konkreta frågor. Deras roll blir allt viktigare
i fredsprocessen och Europa bör stödja dem" menade ordförande Staffan Nilsson.
Under tredagarsbesöket (29.11-01.12.2010) träffade delegationen flera israeliska ministrar, bland
andra ministern för sociala frågor, Isaac Herzog, och ministern för handel, industri och
arbetsmarknadsfrågor, Benjamin Ben-Eliezer. Israels ekonomiska och sociala kommitté, med
Yehuda Talmon som ordförande, deltog också i överläggningarna som syftade till att stärka dess
roll och verksamhet i regionen.
Lika viktigt var EESK-delegationens möte med Salam Fayyad, den palestinska myndighetens
premiärminister, och flera andra ministrar som uttryckte sin vilja att främja social dialog och
initiativ från det civila samhället i den palestinska myndighetens beslutsprocess.
På EESK-delegationens program stod också ett gemensamt möte mellan israeliska och palestinska
civila organisationer. Företrädarna för EESK uppmuntrade den palestinska sidan att delta i gemensamma initiativ tillsammans med Israel, exempelvis på miljöområdet.
Ordförande Staffan Nilsson och ordföranden i facksektionen för yttre förbindelser, Sandy Boyle,
kommer att berätta mer om sina intryck från resan i Mellanöstern i samband med ett möte med
intresserade journalister. Mötet kommer att äga rum onsdagen den 8 december kl. 13.00 i EESK:s
lokaler, rue Belliard 99 (8:e våningen).
Mer information om EESK:s verksamhet i Euromed-området finns på följande adress:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.euromed
För ytterligare information, kontakta
Barbara Gessler på EESK:s pressenhet
Tfn: +32 25468066
[email protected]
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469396 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
SV
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards