Press Release No

advertisement
PRESSINBJUDAN
Europas företag letar exempel på bästa praxis
i Östersjöregionen
Arbetsgivargruppen inom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
(EESK), ett av EU:s rådgivande organ, anordnar ett möte mellan beslutsfattare
och företag för att hitta sätt att stimulera samarbetet mellan företag i regionen.
Diskussionerna ska röra frågan om Östersjöregionen som en förebild för andra
regioner samt åtgärder för att främja företagandet och exempel på hur man kan
skapa ett företagsvänligt klimat för att locka investeringar.
Mötena hålls i Helsingfors torsdagen den 14 juni och i Stockholm nästa dag, och
de anordnas i samarbete mellan branschförbunden i Finland, Estland och
Sverige.
Följande talare kommer att delta i debatten:


Henri Malosse, ordförande i EESK:s arbetsgivargrupp


Jouni Hakala, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, Finland



Jacek Krawczyk, EESK:s vice ordförande
Erik Svensson, ordförande ALMEGA Tjänsteföretagen Sverige och medlem i
EESK:s arbetsgivargrupps presidium
Jens-Otto Horslund, Danmarks ambassadör i Finland, på EU-ordförandeskapets
vägnar
Jukka Ahtela, biträdande generaldirektör, Finlands Näringsliv (EK)
Filip Hamro-Drotz, medlem i EESK:s arbetsgivargrupps presidium, sakkunnig,
Finlands Näringsliv (EK)
Toomas Hendrik Ilves, Estlands president, Siim Kallas, Europeiska kommissionens
vice ordförande samt, Carl Haglund, ledamot av Europaparlamentet, kommer alla att
medverka genom video-meddelanden som visas under evenemanget
Rekommendationer från konferensen kommer att skickas till Europeiska kommissionens
tredje årliga forum om EU:s strategi för Östersjöregionen och det fjortonde toppmötet
inom Baltic Development Forum, som kommer att hållas i Köpenhamn den 17–19 juni.
Temat för dessa evenemang kommer att vara "Ett sammanlänkat Europa – Smarta och
miljövänliga partnerskap i Östersjöregionen".
Det kompletta programmet finns tillgängligt här.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 25469396 – Fax +32 25469764
E-mail: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Plats:
Färjan Silja Symphony, däck 6, Helsingfors hamn, Olympiastranden 1, Helsingfors
Europeiska kommissionens representation i Stockholm (Europahuset, Regeringsgatan 65,
Stockholm)
Tidpunkt:
Torsdagen den 14 juni 2012 kl.13.30–16.30
Fredagen den 15 juni 2012 kl.10.30–12.30
För ytterligare information:
Maciej Bury
[email protected]
+32 2546 8641 | +32 475 75 32 02
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 25469396 – Fax +32 25469764
E-mail: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards