CP 126/2010 - Det civila samhället måste enligt EESK

advertisement
PRESSMEDDELANDE nr 126/2010
9 december 2010
Det civila samhället måste enligt EESK spela en större
roll i förbindelserna mellan EU och Ryssland
Efter det framgångsrika toppmötet mellan EU och Ryssland håller Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén nu på att diskutera sitt initiativyttrande om
förbindelserna mellan EU och Ryssland i närvaro av Vladimir Tjizjov, Rysslands
EU-ambassadör. Enligt EESK:s yttrande bör det civila samhället få spela en
större roll i förbindelserna mellan EU och Moskva.
Som en reaktion på de önskemål som EU framförde vid toppmötet om att det civila samhället bör
involveras i moderniseringen av Ryssland står EESK nu i begrepp att inrätta en kontaktgrupp med
ansvar för förbindelserna med det civila samhället i Ryssland.
EESK anser att partnerskapet för modernisering, som utgör ramen för förbindelserna mellan EU
och Ryssland, kommer att stärka det civila samhällets roll i de bilaterala kontakterna. EESK
efterlyser i sitt nya yttrande också ett brett och representativt forum för näringslivsförbindelser
mellan EU och Ryssland samt ökade utbyten på utbildningsområdet och interkulturell dialog.
EESK förespråkar också en liberalisering av viseringsreglerna och framhåller att det civila
samhällets aktörer måste involveras i samrådet om mänskliga rättigheter.
EESK har tydligt tagit ställning för Rysslands medlemskap i Världshandelsorganisationen och
förklarat att anslutningsprocessen skulle sätta ny fart på förhandlingarna om det nya fördraget
mellan EU och Ryssland. Kommittén upprepar också sitt förslag om att detta framtida fördrag bör
innehålla bestämmelser om att inrätta ett gemensamt organ för det civila samhället i EU och
Ryssland med ansvar att övervaka tillämpningen av fördraget.
För ytterligare information kontakta
Barbara Gessler på EESK:s pressenhet
Tfn: +32 25468066
[email protected]
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469396 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
SV
Download