Priset till det civila samhället - webbartikel

advertisement
PRISET TILL DET CIVILA SAMHÄLLET 2016
EESK belönar framstående initiativ på migrationsområdet
Under närmare två år har det stora och aldrig tidigare skådade flödet av flyktingar från
krigshärjade eller underutvecklade länder till Europeiska unionen fått stora konsekvenser för
Europas politiska och sociala liv. Att tillhandahålla mat och tak över huvudet för den stora mängd
flyktingar som når EU, hjälpa dem att förstå den nya verklighet och de kulturella skillnader som de
möter samt att ge dem stöd under integrationsprocessen har varit och är fortfarande en mycket
stor utmaning som de berörda medlemsstaterna bara har kunnat möta med hjälp av det spontana
och överväldigande stödet från medborgarna och det civila samhället.
Tanken bakom EESK:s pris till det civila samhället 2016 är att det ska belöna organisationer i det
civila samhället och/eller privatpersoner som har spelat en viktig roll och antagit denna utmaning
genom att hjälpa flyktingar och migranter och därigenom har främjat europeiska värderingar och
sammanhållning. Mer specifikt kommer 2016 års pris till det civila samhället att belöna initiativ
som redan har genomförts eller fortfarande pågår och som uppfyller ett eller flera av följande
kriterier:







Det syftar till att tillhandahålla inledande omhändertagande av och omedelbar hjälp åt
migranter och flyktingar,
tillhandahålla socialt stöd, boende och hälso- och sjukvård,
erbjuda praktiskt stöd och rådgivning,
bekämpa främlingsfientlighet, rasism och diskriminering,
bekämpa exploatering och främja ömsesidig respekt,
öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter, och/eller
tillhandahålla utbildning för tredjelandsmedborgare och mottagarsamhällen.
En fullständig förteckning över villkoren återfinns, i likhet med anmälningsblanketten, på EESK:s
webbplats
– EESK:s pris till det civila samhället 2016. Kandidaternas anmälningar ska sändas
direkt till EESK.
Prissumman uppgår till totalt 50 000 EUR och kommer att delas mellan upp till 5 vinnare
som offentliggörs den 15 december 2016. Priset kan tilldelas organisationer i det civila
samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på europeisk, nationell,
regional eller lokal nivå. Det kan även tilldelas enskilda personer.
Vi uppmanar behöriga organisationer och individer som har genomfört värdefulla projekt att
ansöka om EESK:s pris till det civila samhället 2016.
Sista anmälningsdag är den 9 september 2016.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469779 – Fax +32 25469764
E-post: [email protected] – Internet: www.eesc.europa.eu
Följ EESK på
SV
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards