Aktuell epidemiologi för sexuellt överförbara sjukdomar i Sverige

advertisement
Aktuell epidemiologi för sexuellt
överförbara sjukdomar i Sverige
Inga Velicko
Epidemiolog
Enheten för hivprevention och sexuell hälsa
Smittskyddsinstitutet
2013-04-15
Sexuellt överförda infektioner och HIV i
Sverige, år 2000-2012
(incidens per 100 000 invånare)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Klamydia
217
250
276
299
356
366
357
517
454
406
392
393
394
Gonorré
6,6
5,9
5,6
6,7
6,2
7,6
7,4
7,1
7,9
6,6
9,0
10,0
11,5
Syfilis
1,1
0,9
1,4
2
2,1
1,2
1,9
2,6
1,9
1,9
2,1
2,2
2,1
HIV
2,7
3,1
3,2
4,2
4,7
4,3
4,3
5,9
4,7
5,2
4,9
5,0
4,6
Klamydiainfektion
Klamydiainfektion 2012
•
•
2012: 37 691 fall (394 fall per 100 000)
2011: 37 290 fall (393 fall per 100 000)
•
ökning med 1,1 %
Incidens (per 100 000 invånare) av
klamydiainfektion i Sverige, år 1989-2012
Fördelning av klamydiafall bland
män och kvinnor i Sverige, år 1989-2012
Incidens av klamydiafall per åldersgrupp
och kön, år 1995-2012
Antal testade personer och andel positiva
för klamydia, 1996-2011
Rapporterad smittväg, 2012
• Heterosexuellt smittad
91% kvinnor
88% män
• Män som som smittats genom sex med män
3,3%
• Kvinnor som som smittats genom sex med kvinnor
0,3%
Smittland 2012
Klamydiaincidens i Sverige
1997
2000
2005
2012
Gonorré
Gonorré 2012
•
•
2012: 1098 fall (11,5 fall per 100 000)
2011: 951 fall (10 fall per 100 000)
•
ökning med 15 %
Antal anmälda gonorréfall per
smittväg, 1997 – 2012
Incidens av rapporterade gonorréfall
per åldersgrupp i Sverige, 2000-2012
Antal testade personer och andel
positiva för gonorré, 1995-2011
Gonorréincidens per län
2005
2008
2012
Gonorréincidens per län, 2010-2012
Smittland & smittväg 2012
Kvinnor:
• 82% smittades i Sverige
• 14% utomlands (Grekland, Spanien, Thailand)
Heterosexuell smittade män:
• 67% smittades i Sverige;
• 32% utomlands (Thailand, Filippinerna)
Män som smittats genom sex med män
• 82% smittades i Sverige
• 18% utomlands (Västeuropa)
Syfilis
Syfilis 2012
•
•
2012: 201 fall (2,1 fall per 100 000)
2011: 206 fall (2,2 fall per 100 000)
•
minskning med 2,4 %
Antal anmälda syfilisfall per kön,
2000 – 2012
Antal anmälda syfilisfall per
smittväg i Sverige, 1997-2012
Incidens av syfilis per åldersgrupp
och kön 2000-2012
Syfilisincidens per län, 2010-2012
Smittland & smittväg 2012
Kvinnor:
• 55% smittades utomlands (Asien, Afrika)
Heterosexuell smittade män:
• 22% smittades i Sverige;
• 78% utomlands (Afghanistan,Thailand, Marocko)
Män som smittats genom sex med män
• 59% smittades i Sverige
• 40% utomlands (Danmark, Spanien)
Sammanfattning
• Ökning av rapporterade klamydiafall har planat ut.
• Ökning av rapporterade syfilis- och gonorréfall under 2000talet bland män som smittats genom sex med män och
heterosexuell smittade män.
• Ökning av rapporterade inhemska gonorréfall bland kvinnor
2009 – 2012.
TACK!
Download