Sanyo
Virus Washer
Ren luft borde vara en
självklarhet för alla!
Skaffa en Virus Washer
så får du ett behagligare
inomhusklimat!
Prosit!
Det finns flera hundra olika typer av förkylningsvirus och bakterier, många sprids via
luften. Väl inne i kroppen orsakar de symtom som vi alla är bekanta med - huvudvärk,
rinnande näsa, halsont, hosta och allmän obehagskänsla.
Under vinterhalvåret samlas människor och virus inomhus, vilket leder till en rundgång av tröttsamma förkylningar och läskiga magåkommor. Om och om och om
igen.
Stopp och belägg! Så behöver det inte vara – mer än 99 procent av alla virus och bakterier som far omkring i luften kan filtreras bort med hjälp av Sanyos beprövade Virus
Washer, som nu äntligen lanseras på den svenska marknaden.
Renare luft
Virus Washer oskadliggör de flesta förekommande typer av luftburna smittämnen,
mögelsporer, pollen och kvalster i rummet. Förutom rening av luften har den även
inbyggd luftfuktare, som bidrar till ett behagligare inomhusklimat.
kcc
www.kcc.se
ABC-VW24
Tekniska data
Patenterad vattenelektrolys
Den kompakta maskinen, som täcker ytor upp till ca 100 m², arbetar med Sanyos patenterade vattenelektrolys, som fäller ut och oskadliggör de flesta förekommande typer av luftburna smittämnen, mögelsporer,
pollen och kvalster i rummet – bra även för allergiker!
Luftburna
Ca: 99.5%
.5%
Luftburna Ca:
virus
reducering
virus
reducering
Mögel
Virus
Luftburet
Luftburet
Mögel
Mögel
Luftburna
Luftburna Ca:
Ca: 99%
%
bakterier
bakterier reducering
reducering
Pollen
Bakterier
Odörer
Dye
Organisk
smuts
Excrementer
Ca:
%
Ca: 99%
reducering
reducering
Pollen
Ca:
Ca: 95%
%
reducering
reducering
Luktförbättrande
Luktförbättrande
(Cigarette
(Cigarette &
& husdjur)
husdjur)
※Elektrolys process
Modell
ABC-VW24
Rumsstorlek
Upp till ca 40 m²
Mått bxhxd
340 x 600 x 180 mm
Effektförbrukning (W) 50/60 Hz
(hög) 50 - (medel) 16 - (låg) 8
Luftflöde,
m3/min
Ljudniva dBA 50/60 Hz
vi förbehåller oss rätten
att ändra utförande
eller specifikation utan
föregående meddelande.
vi reserverar oss för ev
tryckfel.
Ca:
Ca: 99%
%
reducering
reducering
(hög) 5,1 - (medel) 2,8 - (låg) 1,2
(hög) 52 - (medel) 37 - (låg) 18
kcc
www.kcc.se