Uploaded by sofia.karp

Hur ser ögat

Hur ser ögat?
• Strålkroppen är en
ringformad muskel. När
muskeln drar ihop sig
ändrar linsen form och
linsens förmåga att
bryta ljusstrålarna
förändras. Tack vare
detta kan man se skarpt
på både nära (1) och
långt avstånd (2).
Närsynthet
• Närsynthet betyder att du ser bra på nära
håll men dåligt på långt håll. Närsynthet
är ofta ärftlig. Den börjar i tonåren och
ökar mest fram till tjugofemårsåldern.
• Fokus kommer innan näthinnan
• För att flytta fokus kan man använda en
konkav lins.
Översynthet/ långsynthet
• Översynthet är motsatsen till
närsynthet. Du ser bra på långt
håll, men sämre på nära håll.
Översynthet är också ärftlig.
• Man har i regel god syn fram till
ungefär fyrtio års ålder, då synen
börjar försämras på både nära
och långt håll.