Hur påverkas ögonen?

advertisement
ÖGONPÅVERKAN VID
NÄRAKTIVITET
170202
Yvonne Löf, ortoptist
Ögonmott. Växjö
170202
Yvonne Löf, ortoptist
ANATOMI
ANATOMI ÖGONMUSKLER
 För att kunna se tydligt måste bilden
hamna i gula fläcken.
 Riktningen på ögonen måste ställas in
för att bilden ska hamna rätt på ögats
näthinna.
 Detta görs genom att ögonmusklerna
får rätt muskelstyrkebalans.
Konvergens
Ackommodation
Korrektion för eventuella brytningsfel.
 Ögonmusklerna får impulser från hjärnan
för att ställa in ögonens riktning för det
avstånd man ska titta på.
 När man tittar på längre avstånd, fr 4-5 m
står ögonen normalt parallella rakt fram.
 Ju närmare föremålet är desto mer
inåtriktade måste ögonen ställa sig.
KONVERGENS
 Hjärnan skickar signaler till de inre
musklerna som sitter mot näsan att dra ihop
sig och samtidigt signaler till de yttre
musklerna att slappna av.
 Detta måste ske så länge man håller på med
någon form av närarbete.
 Ju närmare man tittar desto mer måste de
inre musklerna spännas för att bilden inte
ska bli dubbel.
ACKOMMODATION
 För att gula fläcken ska få en klar bild måste
linsen i ögat ändra form.
 Muskeln som styr linsens brytkraft,
ciliarmuskeln, måste dra ihop sig för att
linsen ska bli kupigare och bryta bilden
kraftigare när man ska titta på nära håll.
 Denna spänning kvarstår så länge man
håller på med någon form av näraktivitet.
ACKOMMODATION
 Kombinationen av god konvergens- och
ackommodationsförmåga krävs för ett
behagligt seende på nära håll.
 Skulle konvergensförmågan vara nedsatt
kompenserar hjärnan genom att öka
ackommodationen (ger också en viss
konvergensrörelse) med ökad
ögonansträngning som följd.
 Är ackommodationsförmågan nedsatt
försöker hjärnan stimulera till en ökad
konvergens för att få en viss ackommodation
men den räcker oftast inte till utan bilden
blir suddig och ibland dubbel. Man kan
också uppleva det som att bokstäverna
”hoppar omkring”.
Brytningsfel
 Samlingsnamn för alla avvikelser i
ögats ljusbrytande förmåga i
förhållande till det normala ögat.
 Översynthet (”långsynthet”)
 Närsynthet
 Astigmatism
Översynthet = hyperopi
Ögat är ”för kort”. Bilden
faller bakom ögat och för
att få skärpan på
näthinnan måste ögats
lins spännas
(=ackommodera). Detta
kan ge upphov till
spänningskänsla/trötthet
i ögonen och pannan.
Närsynthet = Myopi
 Ögat är ”för långt”.
Bilden faller framför
näthinnan. Man ser
suddigt på långt håll
och kisar för att se
bättre. Ser bra på nära
håll.
 Börjar oftast i mellan-/
högstadiet
”Brytningsfel” = astigmatism
 Den största
anledningen till
astigmastism är att
hornhinnan inte bryter
bilden symmetriskt.
Hornhinnan är lite
”skev” vilket ger en
suddig bild på
näthinnan. Kan vara
kombinerad med både
när- och översynthet.
DOLD SKELNING
Inåtskelning
Utåtskelning
Höjdskelning
Vid skelning är det en obalans i
ögonmuskelstyrkan.
 Längre tids närarbete som vid
användning av surfplattor, mobiler och
datorer gör att de mediala
ögonmusklerna samt ciliarmuskeln
inne i ögat måste bibehålla en
spänning för att man inte ska se
dubbelt eller få oskärpa.
 Detta leder till att ciliarmuskeln har
svårt att koppla av och när man ska
titta på längre avstånd blir bilden
suddig. (Falsk närsynthet)
 I värsta fall kan det leda till en kramp i de
mediala ögonmusklerna som gör att man ser
dubbelt framför allt på avstånd då ögonen
inte kan räta upp sig och bli parallella –
simulerar ögonmuskelpares.
 Har man dessutom någon form av dold
skelning eller synfel så ställer det till det
ytterligare med mer besvär som följd.
TORRA ÖGON
 Lång tids tittande på nära håll, främst dator, läsplatta
och mobiltelefon ger dessutom ofta besvär av
torrhetskänsla i ögonen.
 Detta gäller speciellt om det är en spännande aktivitet
som spel, film och liknande där det är lätt att man
stirrar och glömmer bort att blinka.
 Ögats hornhinna torkar ut och ger besvär med röda
och svidande ögon, gruskänsla.
Ökande internettid hos små barn
Enligt Internetstiftelsen i Sveriges rapport
hösten -16:
2011 2-åringar (ingen siffra)
3-åringar, 2% daglig användning (49% ibland)
2016 2-åringar, 32% daglig användning (72% ibland)
3-åringar, 57% daglig användning (92% ibland)
Tid surfplatta – smart telefon
2-3 år 13% mobilanvändning av
totala internettiden.
4-5 år 19%
6-7 år 22%
8-9 år 51%
ATT TÄNKA PÅ VID NÄRAKTIVITET
Inte sitta för länge i taget.
Inte titta på för nära håll, minst 35-
40 cm
Växla fixation mellan nära och
långt håll under pågående
näraktivitet.
Försöka komma ihåg att blinka.
Vara utomhus. Minskar risken för
ökad närsynthet.
TACK FÖR ATT DU
LYSSNADE!
Download