Brytningsfel - S:t Eriks Ögonsjukhus

advertisement
Brytningsfel
Information om brytningsfel
För att avgöra om patienten har brytningsfel ger vi droppar som gör att ­pupillen blir
stor. Man ser suddigt på nära håll några
timmar därefter. Vi kan ­sedan mäta ögats
brytkraft. Ögats ljus­brytning sker i hornhinnan och i ögats lins.
Barn genomgår en synutveckling från
födelsen upp till cirka 10 års ålder. För att
­normal synskärpa ska kunna uppnås måste
en tydlig bild falla på näthinnan, så att synen
får stimulans och utvecklas normalt.
Översynthet – Hyperopi
Vid översynthet kan man se suddigt både
på långt och nära håll. För att se skarpt
kan man omedvetet spänna ögats egen
lins (ackommodera). Då ökar ­risken för
inåtskelning. Översynthet korrigeras med
plusglas. Svag översynthet är vanlig hos små
barn och brukar växa bort.
Närsynthet – Myopi
Vid närsynthet ser man suddigt på långt håll.
Vanligast är att närsyntheten uppkommer
under skolåldern och tilltar upp till 20 års
ålder. Närsynthet korrigeras med minusglas.
Astigmatism
Astigmatism orsakas av en ojämn buktning av
hornhinnan eller ögats lins. Detta ger en suddig bild. Felet korrigeras med cylinderglas som
kan kombineras med plus-eller minusglas.
Utan brytningsfel
Parallella strålar bryts mot en punkt på näthinnan.
Detta ger en klar bild.
Översynthet – hyperopi
Strålarna bryts mot en punkt bakom näthinnan.
Bilden blir då suddig.
Med plusglas ökas brytkraften så att
strålarna bryts mot en punkt på näthinnan.
Närsynthet – myopi
Strålarna bryts mot en punkt framför näthinnan.
Bilden blir då suddig.
Med minusglas minskas brytkraften
så att strålarna bryts mot en punkt på näthinnan.
Astigmatism
Strålarna bryts olika i ögat. Någon punktformig
bild uppstår inte – bilden blir suddig.
Med ett cylinderglas ändras ögats brytkraft
så att strålarna bryts mot en punkt på näthinnan.
Mer info på www.sankterik.se/brytningsfel
S:t Eriks Ögonsjukhus
Telefon:
Växel. . . . . . . . . . . . . . . . 08-672 30 00
Akutmottagningen . . . 08-672 31 00
Klinik 1 – 4
112 82 Stockholm, Besöksadress: Fleminggatan
Klinik 4 – 5
Kliniken för ögonsjukvård,
Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Huddinge
Klinik 4
Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm
www.sankterik.se
S:t Eriks Ögonsjukhus är beläget i Stockholm och bedriver både planerad
och akut ögonsjukvård. Varje år tar vi emot 165 000 patientbesök
från Sverige och från utlandet. I egenskap av universitetssjukhus
driver vi tillsammans med Karolinska Institutet forskning, utveckling
och undervisning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus AB,
som miljöcertifierades år 2000, har 350 anställda och drivs som ett
aktiebolag och ägs Stockholms läns landsting.
Download