Liten information om olika synfel.

advertisement
Liten information om olika synfel.
De typer av optiska synfel som beskrivs här kallas också brytningsfel eller
refraktionsfel.
Ett öga som inte har någon typ av brytningsfel sägs vara normalsynt.
Många människor, såväl barn som vuxna, behöver emellertid någon form
av glaskorrektion för att förbättra synskärpan. För barn i förskoleåldern är
detta speciellt viktigt för att hjärnans syncentra skall kunna utveckla bästa
möjliga synskärpa.
Det finns tre grundläggande typer av brytningsfel i ögats optiska system:
•
•
•
Översynthet (som också kallas långsynthet eller hyperopi).
Närsynthet (som också kallas myopi).
Astigmatism (som ofta felaktigt kallas för brytningsfel. Brytningsfel
är egentligen detsamma som refraktionsfel dvs en benämning på
alla tre typerna av synfel.)
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
1
Vid normalsynthet fokuseras ljusstrålar från långt håll till en bild på näthinnan utan
ansträngning.
Vid översynthet hamnar fokus bakom näthinnan. En yngre person kan om
översyntheten inte är alltför stor fokusera genom att överanstränga ögonlinsen dvs
ackommodera.
Vid närsynthet hamnar fokus framför näthinnan. Den närsynte kan därför se skarpt
på nära håll utan ansträngning, dvs utan att ackommodera.
Vid översynthet flyttas fokuspunkten från bakom ögat fram till näthinnan med ett
plusglas, dvs en konvex, förstorande samlingslins.
Vid närsynthet flyttas fokuspunkten bakåt till näthinnan med ett minusglas, dvs en
konkav, förminskande spridningslins.
Översynthet och närsynthet beror som synes ovan oftast på att ögat är mindre
respektive större än ett normalseende öga.
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
2
Astigmatismens natur och hur den mäts och korrigeras med glasögon är betydligt
knepigare att lära sig och att förklara jämfört med översynthet och närsynthet.
Astigmatism beror ofta på en formförändring i ögats hornhinna, men kan också
bero på formförändringar i lins och ögonglob. Vid astigmatism bryts olika ljusstrålar
inte ihop till samma punkt. För att korrigera astigmatism använder man speciella
glas som kallas toriska och innehåller en cylindrisk linskomponent.
För att bestämma ett ögas synfel hos vuxna använder man den sk subjektiva
metoden vilket innebär att man provar med olika glas och allteftersom kommer
fram till vilken styrka som ger bästa synskärpan.
När det gäller förskolebarn, förståndshandikappade eller andra personer som inte
kan medverka tillräckligt är det betydligt svårare att bestämma brytningen i ögonen.
Man är då hänvisad till den objektiva metoden.
Den mest använda metoden kallas för skiaskopi. Det finns numera också
automatiska refraktorer som är elektroniskt-optiska instrument som kan mäta upp
brytningsfelet i ett öga. Dessa apparater kräver dock en god medverkan.
Sammanfattningsvis kan man säga att vid översyntet ser man bättre eller
lättare på långt håll och vid närsynthet ser man bättre på nära håll.
Astigmatism däremot gör att man inte ser riktigt bra på något håll.
Dessa tre synfel kan alla korrigeras med glasögon så man kan se både på långt
och nära håll.
Observera att styrkan på glasen mäts i dioptrier och detta värde är inte detsamma
som synskärpan.
Synskärpan mäter man oftast med en syntavla och bestäms av hur många rader
man kan läsa.
De flesta syntavlor är graderade från 0.1 till 1.0 (10% till 100%). Ser man bara den
översta raden med de största bokstäverna är synskärpan 0.1 och om man ser den
nedersta raden med de minsta bokstäverna är synskärpan 1.0.
Många människor med starka brytningsfel har trots detta full synskärpa när man
provar synen med glasögon.
Det finns också de som har mycket dålig synskärpa trots inget eller mycket litet
brytningsfel. Orsaken till detta kan vara sjukdomar eller skador i ögat och vanliga
glasögon kan då inte ge full synskärpa. I sådana fall kanske synförmågan kan
förbättras med svagsynshjälpmedel som förstoringsglas, luppar, kikare mm.
Ålderssynthet (presbyopi) beror på att ögonlinsen med åldern förlorar sin
elastisitet och detta gör att ögat med åren får allt svårare att fokusera på nära håll.
Närsynta personer kan fortfarande se på nära håll utan sina glasögon.
Ålderssyntheten brukar bli märkbar efter 40 års ålder. Förmågan att med ögats lins
ställa in fokus på nära håll brukar kallas att ackommodera.
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
3
4 (4)
Download