Näthinnan, klinisk bedömning av fynd

Näthinnan, klinisk bedömning av fynd
Som optiker är du den första instansen för ögats hälsa och ska kunna ta ställning
till de fynd ni finner på era kunders/patienters näthinnor. Det är inte alltid lätt
att veta vad man ser och att upptäcka viktiga förändringar och patologier, allt
från AMD och mikroaneurysm vid diabetes till synnervsförändringar. Detta är
idag en av optikerns viktiga kliniska arbetsuppgifter.
Föreläsare
Fredrik Källmark, Med. dr. Universitetslektor, KI
Fredrik undervisar och forskar vid
Optikerutbildningen vid Karolinska
Institutet. Han är kursansvarig för ögats
anatomi och fysiologi och ögats sjukdomar
vid optikerutbildningen samt forskar för
närvarande om antioxidanters inverkan på
näthinnan vid åldersrelaterad
makuladegeneration (AMD).
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla optiker som i sitt
dagliga arbete kommer i kontakt med
patienter/kunder som uppvisar problem
med näthinnan.
Förkunskaper
Baskunskaper om ögats anatomi
Mål och resultat
Kursen ger dig en fördjupad kunskap om
hur sjukliga förändringar i näthinnans
ser ut och hur du gör rätt bedömningar
av fundusbilder, oftalmoskopering och
synfält. För att kunna avgöra om
kunden/patienten ska följas upp eller
remitteras vidare.
Näthinnan, det tunna lager av celler som finns på vår ögonbotten, kan
utsättas för många förändringar och sjukdomstillstånd. Vissa är långsamt
progredierande och andra uppstår akut. Om inte upptäckt i tid kan detta
leda till synnedsättning och grav synskada. Optikern är primärvårdens
vårdgivare inom ögon och syn och som sådan måste vi ha den kunskap
som behövs för att göra rätt bedömningar av vad vi ser på ögonbotten.
Vilka är de förändringar vi ser, hur allvarliga är de, ska de remiteras eller
inte?
I kursen, som baseras på bildbedömning och fall, lär vi oss att
rätt identifiera förändringar vid
diabetes, AMD, glaukom. Vi ger
en introduktion till samt
patogenes (mekanismer som
initierar sjukdomsutvecklingen) och
tecken på näthinneavlossning. Vi går
även igenom läkemedelsinducerade
näthinneskador, ärftliga förändringar och inflammationer i näthinnan.
Ur innehållet
Åldersrelaterad makuladegeneration AMD
Diabetes
Glaukom
Inflammatoriska tillstånd
Systemsjukdomar som drabbar näthinnan
Läkemedelsinducerade sjukdomar
Ärftliga retinala sjukdomar
Näthinneavlossning
Synfält, migrän, ögonmigrän
Tumörer
Synnervssjukdomar
Kursintyg och poäng
Kursen ger kursintyg och 7 st.
efterutbildningspoäng från Optikerförbundet. Ange ditt medlemsnummer
vid anmälan.
Hålltider för kursen
08.30 Kursen inleds
10.00 Förmiddagskaffe
12.00 Lunch
15.00 Eftermiddagskaffe
16.30 Kursen avslutas
Kurstillfällen hösten 2013
20 sept, Stockholm. 27 sept, Lund.
4 okt. Luleå. 18 okt. Västerås. 22
nov. Karlstad. 29 nov. Umeå. 6 dec.
Jönköping. 12 dec. Göteborg.
Deltagaravgift
Deltagaravgiften är 2.800 kronor per
person, inkl lunch, för- och
eftermiddagskaffe.
Moms tillkommer.
Upplysningar om kursinnehåll:
Kontakta Fredrik Källmark 0704- 912 512 eller e-post:[email protected]
Anmälan:
www.efterutbildning.se
[email protected]
[email protected]
Andra frågor: 0707 572259
En del av A2B Education Sweden