Glaskroppsavlossning - Patientinformation
Glaskroppen är en geléartad massa som fyller ut ögat invändigt, och som ligger an mot
näthinnan i ögongloben (se bild baksida). Glaskroppen består av vatten och äggvita. Med
stigande ålder och med början redan i 20-årsåldern sker (som ett led i det naturliga åldrandet)
små sammanklumpningar av äggvita i glaskroppen. Detta kan ibland upplevas som små korn
som kan iakttas mot ljus bakgrund. Vidare kan glaskroppen "skrumpna" till större
sammanklumpningar och lossna från sin bakre vidhäftning mot näthinnan. Detta kan noteras
som "spindelväv", "grodyngel", olikformade prickar eller streck, och kan tidvis även utlösa
ljusblixtfenomen. Ibland kan det i samband med avlossningen från näthinnan också uppstå
små blödningar eller bristningar i näthinnan. En bristning i näthinnan kan leda till
näthinneavlossning.
Om ögonläkaren upptäcker en bristning i näthinnan skall denna "svetsas fast" med laser för att
minska risken för framtida näthinneavlossning.
Om ögonläkaren vid undersökning endast finner glaskroppsskrumpning eller
glaskroppsavlossning och hittillsvarande symtom håller sig oförändrade (vilket de kan
göra under lång tid) får man acceptera obehagen och leva som vanligt.
Glaskroppsavlossning är ofarligt och besvären avklingar sakta "av sig själv".
Om något av följande symtom noteras bör man omgående undersökas på nytt av
ögonläkare:
1. Markant ökande ”figurer” framför ögat.
2. Allt oftare uppträdande ljusblixt-fenomen.
3. Kraftig synförsämring
4. En mörk, ogenomtränglig gardin inskränker synfältet i dess ytterkant åt något håll
Om något av ovanstående symtom uppträder – kontakta din ögonklinik snarast!
USÖ – 019- 602 14 27 (7:30-11:30 talsvar), övrig tid – ring växeln 019-602 10 00 och be att
bli kopplad till ögonmottagningen.
Lindesberg – 0581-85364 eller växeln 0581-85000 och be att bli kopplad till
ögonmottagningen
Karlskoga – 0586-66227 kl 8:00 – 9:30, övrig tid 0586-66000.
Skulle näthinneavlossning konstateras krävs en operation för att fästa näthinnan.