Information angående ögonbottenundersökning av för tidigt födda

Information angående ögonbottenundersökning av för tidigt födda barn
Utvecklingen av näthinnan och dess blodkärl
Den normala utvecklingen av näthinnan och dess blodkärl kan bli störd när
barnet föds för tidigt. Näthinnan, den hinna som täcker ögats insida och som
man ser med, utvecklas under hela graviditeten.
Näthinneförändringarna kallas ROP från engelskans Retinopathy of prematurity. ROP delas in i fem stadier. Cirka 25 % av barn som föds före vecka 32
utvecklar ROP, risken är högre ju tidigare barnet föds. 75 % av förändringarna
går tillbaka spontant. Vid den allvarligaste formen av ROP krävs laserbehandling och/eller operation för att förhindra näthinneavlossning och bestående
synnedsättning.
Undersökningen
Syftet med ögonbottenundersökningen är att hitta de barn som behöver behandlas. Alla barn födda före vecka 31 (till och med vecka 30 + 6 dagar) undersöks från 5:e levnadsveckan med 1-2 veckors mellanrum tills barnet skulle
ha varit fullgånget. Vid ROP-förändringar undersöker man ibland oftare.
Före undersökningen får barnet pupillvidgande droppar för att man ska kunna
se in till näthinnan. Barnet får också bedövningsdroppar som lindrar obehaget
av de små hakar som används för att hålla ögat öppet. Undersökningen tar 510 minuter.
Ögonläkaren använder ett huvudburet instrument med en ljuskälla och en förstorande lins för att se in genom pupillen och bedöma näthinnan. Vid varje
undersökning bedöms graden av ROP och när nästa undersökning ska ske. Om
barnet flyttar till ett annat sjukhus eller åker hem innan kontrollerna är avslutade är det viktigt att ögonmottagningen kontaktas.
Alla barn födda före vecka 31 har en liten ökat risk för skelning och behov av
glasögon varför alla barn, även de som ej haft ROP-förändringar, som är födda
före vecka 31 kallas för undersökning vid cirka 2½ års ålder.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Ögonsjukdomar och synstörningar hos barn
Gregory Olsson-Lalor
Kati Remes
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Patientinformation
CAREINVSOM-3-506
2016-09-19
6.0