Uploaded by Thomas Olsson

Finska polisens flagga

POLISEN I FINLAND FÅR EN RIKSFLAGGA SOM INVIGS I
HELSINGFORS DOMKYRKA 17.8.2000
Den första riksomfattande fanan och flaggan för polisen i Finland invigs
och överlåts till polisen under solenna former torsdagen den 17 augusti
2000 klockan 17.00 i Helsingfors domkyrka.
Flaggan invigs av ärkebiskop Jukka Paarma och överlåts till polisen av
inrikesminister Kari Häkämies. Polisöverdirektör Reijo Naulapää tar
emot flaggan och avger högtidlig försäkran.
Polisens flagga har ritats av grafiker-heraldikter Juhani Vepsäläinen.
Flaggan är försedd med det traditionella polisemblemet på blå botten.
Polisens flagga får användas av alla enheter som tillhör
polisorganisationen. Syftet med flaggan är bland annat att göra
polisens kundtjänstställen mera synliga.