Uploaded by sofia.karp

laboration ögon

Kroppen
Varför har vi två ögon?
Vi människor har två ögon som sitter framtill på ansiktet. Det finns djur som har ögon som
sitter på sidan av huvudet. Varför är det skillnader?
Frågeställning
Varför har vi två ögon?
Hypotes
Vilka resultat tror du att du får och varför?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Undersökningsmetod
Riv en liten pappersbit cirka 5x5 mm.
• En av er sätter sig på huk vid en bänk. Ögonen ska vara i höjd med
bänkskivan.
• Den andra släpper pappersbiten på bänken framför den som sitter på huk.
Pappersbiten får inte hamna längre bort än att den på huk når med armen.
• När pappersbiten landat på bänken, försöker den som sitter på huk träffa pappersbiten med
pennas spets. Släpp pappersbiten tio gånger.
• Första omgången får personen på huk använda båda ögonen.
• Andra omgången får personen på huk bara använda ett öga. Personen måste alltså blunda med
ett öga.
• När var träffsäkerheten störst?
• Dra en slutsats av försöket. Finns det några andra fördelar med att ha två
ögon?
Resultat
Försök
Antal träffar
Två ögon
Blunda med ett öga
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Slutsats
Jämför och svara på om din hypotes stämmer med ditt resultat. Tolka resultatet
och resonera om det är rimligt. Försök att dra en slutsats utifrån ditt resultat och
frågeställning.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Har alla djur två ögon?
_____________________________________________________________
Vilka djur har liksom vi ögonen framåtriktade, och vilka djur har ögonen riktade
mot sidorna?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Varför är det så?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________