Uploaded by User1788

Laboration - Biologi labb

Laboration: Faktorer som inverkar på fotosyntesen:
Ljusstyrka och Våglängder
Metod A
Antalet bubblor som produceras av från stjälken är beroende på avståndet från ljuskällan.
Bubblorna i tabellen:
Avstånd
10
(cm)
Antal
155
bubblor
Temperatur 20
(Celsius)
20
30
40
50
60
70
93
89
63
55
39
20
20
20
20
20
20
20
Resultatet visar att ju minder avståndet mellan ljuskällan och stjälken så ökar antalet bubblor
som innehåller bubblor. Detta gå då att visa men hjälp av fotosyntesen:
Energi i form av ljus + 6 CO2 + 6H2O ⟶ C6H12O6 + 6 O2
Fotosyntesen sker alltså då ljuset som är energin i denna reaktion reagerar med koldioxid och
vatten. Detta innebär alltså att så länge det finns koldioxid och vatten kommer reaktionen ske
snabbare beroende på hur nära energikällan alltså ljuset är stjälken. Syret tar sig sedan ut ur
vattnet i form av syre bubblor. Ifall ljuskällan är längre bort minskar antalet bubblor under tre
minuter vilket visar att reaktionen går långsammare.
Metod B
Våglängden på ljuset som lyser på stjälken förändrar antalet bubblor som avges. I tabellen
nedan ser man att antalet bubblor som avges beror på våglängden av ljuset som lyser på
växten.
Färg På Ljus
Antal Bubblor
Temperatur i Celsius
Blå
88
20
Röd
46
20
Grön
15
20
Det blå ljuset gör så att växten avger mest ljus eftersom att det blåa ljuset har minst
våglängd än de andra två vilket leder till att det av ger mest energi. Gröna växter
absorberar blått ljus bättre än de andra två ljus källorna. Växter kan inte absorbera
grönt ljus lika bra som blått ljus vilket leder till att det blir mindre energi så
fotosyntesen sker inte lika snabbt.