Frågor till Kroppen del 2

Frågor till Kroppen del 2
Läs sidan 32 i Koll på NO
1. Vilka är kroppens två stora reningsverk? Levern och njurarna
2. Varför behöver vi ha dessa reningsverk? Vi behöver dessa två reningsverk för de
bryter ner giftiga och farliga ämnen, så att vi inte blir sjuka.
3. Vad är urin? Urin är smuts som kommer ut från njurarna.
4. Var har vi koldioxid i kroppen och vad gör vi med koldioxiden? Det bildas koldioxid i
våra celler. Blodet transporterar koldioxiden till lungorna och sedan andas vi ut
koldioxid.
5. Var kommer blodet ifrån, som kommer till levern? Blodet kommer från tunntarmen.
6. Fyll i arbetsblad 1, klipp ut och klistra in i ditt skrivhäfte. Se din bok
Läs sidan 33 i Koll på NO
7. Skriv två skillnader mellan en bakterie och ett virus.
a. Samma virus kan man bara en gång. Samma bakterier kan man ha flera
gånger.
b. Bakterier är celler, men det är inte virus.
c. Man kan inte bota virus med medicin, men man kan ta t.ex. penicillin mot
bakterier.
d. Bakterier är större än virus.
e. Det finns bra bakterier, men inga bra virus.
8. Vilka sätt är de två vanligaste att få i sig bakterier? Genom mat och luften.
9. Om man får en bakterie eller ett virus in i kroppen kan olika symptom uppstå. Vilka?
Man kan bli snuvig, få feber och få ont i halsen.
10. Vad är penicillin? medicin
11. Det finns två olika sorters bakterier som är ”bra”? Vilka och berätta även var de
finns? I naturen finns nedbrytningsbakterier och i tarmarna finns bakterier som
hjälper oss att få ut viktiga ämnen ur maten.
12. Vad är en antikropp? En antikropp gör oss immuna mot ett virus.
13. Vad menas med att vara immun? När du har haft ett virus eller blivit vaccinerad, så
bildar kroppen antikroppar. Då kan man inte få det viruset igen och det kallas att
vara immun.
14. Hur går det till när man vaccinerar sig? Man sprutar in döda eller försvagade
bakterier i kroppen. Då bildar kroppen antikroppar och vi blir immuna.
15. Varför vaccinerar vi oss? För att inte få sjukdomar som är farliga.
16. Fyll i arbetsblad 2, klipp ut och klistra in i ditt skrivhäfte. Om du är osäker, sök på
ne.se Se din bok
Läs sidorna 34-35 i Koll på NO.
17. Vad använder musklerna energin till som vi får från maten? Vi kan röra oss, hålla
värmen, orka tänka.
18. Vad är en sena? Senorna sitter fast i skelettet och håller musklerna på plats.
19. Hur arbetar musklerna? Flera muskler jobbar parvis. Den ena spänns och då
slappnar den andra av.
20. Det finns tre olika sorters muskler. Vilka finns och vilka skillnader finns det mellan
dem?
a. Glatta muskler: kan vi inte styra
b. Hjärtmusklen: kan vi inte styra
c. Skelettmuskler: kan vi styra
21. Vad är en muskelfiber? Muskelfiber är tunna trådar som musklerna är uppbyggda
av. De kan bli ca 30 cm långa.
22. Hur får man träningsvärk? Om det inte kommer tillräckligt mycket syre till
musklerna eller om man gör något som kroppen inte är van vid så kan man få
träningsvärk.
23. Vilket är det bästa sättet att bli av med träningsvärk? Det bästa sättet är att göra
samma sak igen.
Läs sidorna 36-39 i Koll på NO
24. Skriv fyra olika saker som vi använder/behöver vårt skelett till.
a. Håller upp kroppen.
b. Skyddar viktiga organ.
c. Gör så att vi kan röra oss.
d. Inuti benen finns benmärg där vita och röda blodkroppar bildas.
25. Vad är kranium? Det är vårt skallben som skyddar vår hjärna.
26. Beskriv en kulled. Det är en led som du kan röra åt alla håll.
27. Ge ett exempel på var vi har en kulled. Höftleden eller axelled
28. Beskriv en gångjärnsled. Det är en led som bara kan böja sig åt ett håll.
29. Ge exempel på var i kroppen vi har gångjärnsleder. Gångjärnsleder finns i fingrarna
och i knäet.
30. Vad är en disk? Det är en skiva av brosk.
31. Var finns diskar i vår kropp? Diskarna finns mellan våra ryggkotor i vår ryggrad.
32. Vilka två ämnen består vårt skelett till största delen av? Kalcium och fosfor.
33. Varför har vi längre fötter än många andra däggdjur? För vi går på två ben och för att
hålla balansen behövs det längre fötter än om man går på fyra ben.
34. Fyll i arbetsblad 3, klipp ut och klistra in i ditt skrivhäfte. Se din bok
35. Fyll i arbetsblad 4, klipp ut och klistra in i ditt skrivhäfte. Se din bok.
Läs sidorna 40-41 i Koll på NO
36. Vad är ett embryo? Slå upp i en ordlista. Det är den första tiden när ett ägg och en
spermie träffas. När de utvecklas kallas det foster.
37. Vad är en cell? Byggstenar som kroppen är uppbyggd av.
38. Skriv fem olika celler vi har i kroppen. Benceller, nervceller, hudceller, blodceller och
muskelceller.
39. Skriv sex olika saker som händer med kroppen när man blir gammal.
a. Grått hår
b. Rynkig hud
c. Kroppen sjunker ihop och blir kortare
d. Orkar inte lika mycket
e. Hörsel och syn blir sämre
f. Närminnet blir sämre.
40. Vad har Wilhelm Conrad Röntgen blivit känd för? Han uppfann röntgenstrålningen.
41. På vilket sätt har Leonardi da Vinci hjälpt oss? Han har gjort bra skisser på hur
människokroppen såg ut inuti.
42. Alexander Fleming har gjort att inte så många människor dör längre. Vad har han
uppfunnit? Han uppfann penicillin som kan bota många bakteriesjukdomar t.ex.
lunginflammation.
Arbetsblad 1
Arbetsblad 2
Arbetsblad 3
Arbetsblad 4