Uploaded by kristina.lleshipreci

Skriv ett brev till en politiker

Skriv ett brev till en politiker eller någon annan viktig person så som rektor mm.
Tänk om ett viktigt ämne som rör ditt liv i skolan eller i samhället.
Du är kanske missnöjd eller vill förbättra något som du inte har makten för att göra det själv.
Det kan vara något så som:
-ha längre raster i skolan,
-ha gatubelysning på den gatan som ni bor på,
-ha skyltar om lekande barn eller farthinder på vägen där bilarna kör fortare än vad de borde
köra,
-mer vegetarisk mat på skolan,
-ni kanske vill förstärka lagen om straff mot barnmisshandel
-mm
Tänk igenom varför du tänker som du gör. Det räcker inte med att säga att du har ett jättebra
förslag. Du måste förklara varför det är bra.
Tänk ut flera argument för din åsikt. Välj ut de tre bästa. Börja skriva det näst bästa
argumentet. Ta sedan upp det tredje bästa och avsluta med det allra bästa.
Tänk på att använda att formellt språk.
Du kanske blir så nöjd med ditt brev att du bestämmer dig för att skicka den på riktigt.
Be om hjälp för allt du kan fundera på eller undra över.
Lycka till!