Pedagogisk planering i engelska för 6A

advertisement
Pedagogisk planering i engelska för 6A
Arbetsområde: Book reading
Tid: Vårterminen 2012, vecka 9-11
Inledning
Under tre veckor ska du få läsa skönlitteratur på engelska. Du kommer att få välja en bok eller
novell du är intresserad av och som är på en nivå som passar dig. När du läser längre texter
behöver du inte förstå alla ord som står, det viktigaste är att du förstår handlingen, vad som
händer i boken och att det blir en läsupplevelse. Du kommer att få läsa på lektionstid och
hemma. Förutom att läsa ska du arbeta med några ord från boken och också visa att du har
förstått innehållet genom att skriva en bokrecension.
Tolkade och konkretiserade mål
När du är klar med det här arbetsområdet ska du:
-Ha läst och förstått det huvudsakliga innehållet i en engelsk bok eller novell.
-Ha valt ord du inte kunde sedan tidigare ur boken och översatt dem till svenska med hjälp av
ordbok.
-Ha arbetat med orden genom att till dem hitta motsatser, synonymer eller förklara vad de
betyder på engelska.
- Ha skrivit en recension där du berättar kort vad boken handlar om, vilka personer som finns
i boken, var handlingen utspelas och vad du tyckte om boken.
-Ha arbetat med att utveckla texten till din bokrecension.
Undervisning
Du kommer att få träna att läsa och förstå engelska samt att berätta skriftligt om vad du läst
och också ge dina egna reflektioner på innehållet.
Du får välja bland böcker jag har med mig eller ta med dig en engelsk bok hemifrån. På
lektionerna får du läsa din bok, ibland berätta om innehållet för en kamrat eller mig, arbeta
med ord och skriva bokrecension. Genom det arbetet kommer du att upptäcka att det går allt
lättare att läsa och förstå.
Vi kommer att ha genomgång av hur man arbetar med ord och prata om hur man kommer
vidare när ett stycke är svårt att förstå. Du använder dig av ordbok när du behöver, frågar en
kamrat eller mig.
När du har skrivit det första utkastet till din recension ska du be en kamrat läsa igenom och ge
tips på hur du kan utveckla innehållet. Sedan lämnar du in utkastet till mig för rättning. Jag
stryker under de fel du har gjort och du får försöka rätta. Till sist skriver du rent din
bokrecension för hand.
Bedömning
När du berättar om innehållet i din bok kan jag bedöma hur mycket du har förstått av
innehållet.
När du lämnar in din ordlista med engelska och svenska ord bedömer jag hur du lyckats hitta i
ordbok.
Ditt arbete med motsatser, synonymer och förklaringar av ord visar din förmåga att använda
dig av strategier för att göra dig förstådd.
I din recension bedömer jag hur du kan skriva och berätta om vad du läst, om läsaren förstår
det du skrivit, om du har flyt och variation i ord och meningar samt hur korrekt din skrivna
engelska är.
När du rättar utkastet till recensionen bedömer jag hur du kan utveckla din text.
Visa kunskaper
Muntligt:
När du läst en bit i din bok kommer du att få berätta på svenska eller engelska för en kamrat
om innehållet innan du läser vidare. Det blir ett sätt för dig att i början av en lektion komma in
i bokens handling igen och samtidigt visar du att du förstått innehållet.
Skriftligt:
Inlämning av ordlista samt arbete med ord.
Inlämning av bokrecension.
Läro- och kursplanemål
Kunskapskrav för betyget E:
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt
tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse
genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i talad engelska och i texter
samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja
och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga
framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och
meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards