höftledsluxation

advertisement
PATIENTINFORMATIONHÖFTLEDSLUXATION
Ortopedkliniken
Länssjukhuset, Halmstad
Hjalmar Thorsteinsson 2010-08-10
035-131255
Information till föräldrar angående barn med höftledsluxation (DDH,
Developmental Dysplasia of the Hip
Vad är höftledsluxation?
Höftledsluxation hos barn betyder att barnet föds med instabil höftled, innebärande att
ledkulan kan komma att hamna eller glida ur ledpannan. Det leder till att lårbenet vilar mot
utsidan av bäckenbenet och efterhand allt mer glider upp mot höftbenet. Tillståndet är
betydligt vanligare hos flickor än hos pojkar.
Ett till två barn per tusen
födda föds med ena eller
båda höfterna ur led.
Hos två till tre per tusen är
leden så instabil att den
lätt kan föras ur sitt läge.
För att därefter
kunna föras tillbaka i sitt
läge igen.
Vid en undersökning
känner man oftast tydligt
hur höftledskulan glider ut
och in i höftleden.
Vad orsakar höftledsluxation hos barn?
Man har identifierat tre orsaker till höftledsluxation, ärftlighet, hormonell samt mekanisk.
Man har påvisat att det föreligger viss ärftlighet för tillståndet.
Den hormonella orsaken härleds till överproduktion av östrogen och relaxin under
graviditetens senare del.
Den mekaniska faktorn representeras bland annat av att barnet föds i sätesbjudning.
Patientinformation
Höftledsluxation
Sidan 1 av 2
Ortopedkliniken
Hur behandlas barn med höftledsluxation?
För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att tillståndet fastställs så snart som möjligt. Om
diagnosen ställs senare eller först då barnet börjat gå blir behandlingen mycket mer
komplicerad och resultatet riskerar att bli sämre. Behandlingen består i att barnet läggs naket
i en Von Rosen skena, på så vis hålls ledhuvudet på plats och kan inte glida ur ledpannan.
Ledpannan tillväxer normalt och mjukdelarna anpassar sig efter det nya, normala läget.
Under behandlingen får barnet bara tas ur skenan av utbildad sjukvårdspersonal. Det görs en
gång i veckan på ortoped mottagningen. I samband med detta besök badas barnet.
von Rosen-skena
Läkaren bestämmer beroende på hur höftleden beter sig om barnet skall ligga 6 v eller 3 mån
i skena.
Läkarkontroll sker vid vecka 1 och 6, samt efter 3 mån och 12 mån då höfterna även röntgas.
Den mängd strålning barnet utsätts under rutinröntgen under första levnadsåret är minimal.
Några riktlinjer för den dagliga skötseln i hemmet är:
1. Tag inte själv barnet ur skenan.
2. Drag eller lyft inte barnet i fötter eller ben.
3. Håll under stjärten när ni lyfter barnet.
4. Huvudkudden bör inte vara tjockare än 2 cm.
5. Barnet får inte under behandlingstid sitta i "baby björn" eller baby sitter.
6. Tvätta barnet i skenan med oparfymerad barntvål, var noga med att torka huden torr.
7. Byt blöjor ofta.
8. Bylta inte på barnet för mycket kläder så det svettas.
9. Använd inte för trånga byxor.
10. Uppkommer sår på huden, tag kontakt med ortoped mottagningen.
Telefonnummer för kontakt med Ortoped mottagningen 035-13 12 55. Skulle det bli några
bekymmer på jourtid är det till Barnakuten man vänder sig 035-13 41 04
Om ni vill söka information på Internet är en bra sida www.growingpeople.se
Sökord:”höftledsluxation”
Patientinformation
Höftledsluxation
Sidan 2 av 2
Ortopedkliniken
Download