Aktionsfall – Mexico

advertisement
Aktionsfall – Mexico
Vi i Amnestygrupp 45 i Båstad-Ängelholm arbetar med ett
aktionsfall i Mexico. Ett aktionsfall betyder att gruppen
arbetar med påtryckningar främst genom brev till
regeringsmedlemmar och andra personer med makt att
förändra, till stöd och hjälp för enskilda namngivna personer.
Våld mot kvinnor
Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort
problem i Mexico. Särskilt utsatta är kvinnor ur
ursprungsbefolkningen. Uppmärksamheten och
medvetenheten kring våld mot kvinnor har ökat men
åtgärder för att förhindra, förebygga och straffa är helt
otillräckliga.
Inés Fernández Ortega
I mars 2002 trängde soldater in i hennes hem och
anklagade henne för att ha stulit kött. När hon inte
besvarade deras frågor blev hon våldtagen och hennes
man är båda aktiva i en indianorganisation som stöder
deras kamp för rättvisa och upprättelse. Medlemmar i
den aktuella indianorganisationen har flera gånger
blivit hotade och trakasserade, även. Inés Fernández
Ortega och hennes man. Mannens bror, även han aktiv,
kidnappades och hittades sedan mördad.
Valentina Rosendo Cantú
När Valentina var 17 år 2002, uppsöktes hon av
soldater som begärde information om män som påstods
tillhöra en beväpnad oppositionsgrupp. När hon
svarade att hon inte kände till dessa män hotades hon
och två av soldaterna våldtog henne. Efter våldtäkten
nekades hon läkarvård i sin hemby och hon blev så
småningom, efter att hennes man lämnat henne,
tvungen att flytta från byn eftersom hon blev utfrusen
och stämplad som ”the raped woman”.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Amnesty International, Grupp 45 Båstad/Ängelholm
Amnesty International, Grupp 45 Båstad/Ängelholm
Anmälningar
Kulturella, sociala och ekonomiska hinder gör att det är
mycket ovanligt i Mexico att övergrepp mot kvinnor ur
ursprungsbefolkningen anmäls. I båda dessa fall har
dock kvinnorna trots många hinder och svårigheter haft
modet att anmäla övergreppen till myndigheterna.
Fortfarande, sex år efteråt, har dock ingen ställts till
svars och det finns inget som tyder på att utredning
pågår.
När det gäller brott och allvarliga kränkningar mot de
mänskliga rättigheterna har såväl Amnesty som andra
människorättsorganisationer dokumentation som tyder
på att medlemmar ur armén mycket sällan ställs till
svars eller ens att brotten utreds.
Båda våldtäkterna har anmälts till den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Det är
ännu oklart om deras fall kommer att tas upp av
domstolen, Inter-American Court of Human Rights,
som är en motsvarighet till vår Europadomstol.
Vad kan du göra?
Underteckna vårt brev till Mexicos president Felipe
Calderon med krav på att
• de båda fallen överförs från militär till civil
domstol
• förövarna ställs inför rätta
• att åtgärder vidtas för skydd av de båda makarna
som, enligt Amnestys källor, bedöms vara i stor fara
Du kan bli medlem i Amnesty och/eller i grupp 45,
som verkar i Båstad och Ängelholm.
Du kan nå oss i grupp 45 via vår hemsida
www.amnesty.se/bastad eller skicka mail till
[email protected] eller ring 0738-451525
Svenska sektionen av Amnesty International hittar du
på www.amnesty.se
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Amnesty International, Grupp 45 Båstad/Ängelholm
Amnesty International, Grupp 45 Båstad/Ängelholm
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards