LEVER På FöRORENAD MARK OCH DRlCKER

advertisement
Folket i Bhopal Indien
Lever på förorenad mark och
dricker förgiftat vatten – sedan 30 år
För 30 år sedan dog över 22 000 personer efter ett giftigt gasutsläpp i Bhopal. Det övergivna fabriksområdet utgör
fortfarande en hälsorisk för lokalbefolkningen. Nu kan du tillsammans med hundratusentals andra över hela världen
kräva rättvisa.
Skriv för frihet på amnesty.se/skriv #SKRIVFÖRFRIHET
Vi önskar att vår
framtid ska bli bättre,
utan föroreningar.”
Safreen Khan
Protestera mot hälso­
katastrofen i Bhopal
1984 orsakade en fabrik i Bhopal, centrala Indien, ett giftigt gasutsläpp. Fabriken tillverkade bekämpnings­
medel och den giftiga gasen resulterade i över 22 000 dödsfall. Än idag utgör föroreningar från kemikalier som
lämnats kvar på det övergivna fabriksområdet allvarliga hälsorisker för lokalbefolkningen.
Många överlevande har drabbats av långvariga och
svåra hälsoproblem, som andningssvårigheter, skador
på inre organ och problem med immunförsvaret. För
kvinnor har katastrofen även inneburit en kraftig ökning
av gynekologiska sjukdomar. Hälsoproblemen anses ha
förvärrats av att dricksvattnet i området är förgiftat.
Efter 30 år kämpar de fortfarande för rättvisa. Amnesty
anser att avtalet om kompensation mellan regeringen och
ansvariga företag varit helt otillräckligt. Det amerikanska
moder­bolaget Union Carbide Corporation har dessutom
vägrat inställa sig i indisk domstol. Företaget ägs numera
av Dow Chemical Company, som enligt Amnesty har det
juridiska ansvaret för katastrofen idag.
Många barn föds med missbildningar
Aktivisterna Rampyari Bai och Safreen Khan har egen
erfarenhet av katastrofens fasansfulla omfattning.
Rampyaris svärdotter var gravid i sjunde månaden när
giftet läckte ut – både hon och barnet dog strax därefter.
Själv drabbades Rampyari av cancer medan Safreens far
har haft hjärtproblem. Många barn i området föds med
handikapp och missbildningar.
Amnesty International kräver
att fabriksområdet saneras och att de drabbade
får kompensation
att de ansvariga för gasutsläppet ställs inför
rätta
Protestera – skriv för frihet
Just nu skriver hundratusentals människor över hela världen brev, vykort och sms för att ge hopp
och skapa förändring i andra människors liv. Alla skriver samtidigt, till samma utvalda personer,
och därför får protesterna stort genomslag. Vårt budskap tar sig fram till de mest svårtillgängliga
makthavare och når in i de mörkaste fängelseceller.
Skriv till den indiska regeringen du också – för att visa att världen ser på och för att försvara
de mänskliga rättigheterna för befolkningen i Bhopal.
amnesty.se/skriv #SKRIVFÖRFRIHET
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards