avtal om förfoganderätt över dokumentärfilm

advertisement
AVTAL OM FÖRFOGANDERÄTT ÖVER
DOKUMENTÄRFILM
Jag har som en del i ett filmteam skapat den dokumentärfilm som anges nedan. Filmen är producerad för Angeläget
och dess filmfestival.
När jag skriver på detta avtal överlåter jag till Svenska sektionen av Amnesty International (”Amnesty”) och den
ideella föreningen KulturUngdom en tidsobegränsad, överlåtbar och icke-exklusiv rätt enligt upphovsrättslagen att fritt
förfoga över filmen.
Min överlåtelse betyder att Angelägets huvudmän, precis som jag/filmteamet, har rätt att i alla medier sprida,
visa, ändra, kopiera eller på annat sätt distribuera dokumentärfilmen i såväl icke-kommersiella som kommersiella
sammanhang. Jag är införstådd med att jag inte kan begära ekonomisk ersättning av huvudmännen för förfoganden
eller detta avtal. Som medskapare av filmen behåller jag alltså rätten att tillsammans med övriga medlemmar i filmteamet använda filmen parallellt med Amnesty och KulturUngdom.
***
Har jag skapat filmen? Det är viktigt att arbetet är ditt och filmteamets eget, och inte mer eller mindre en kopia av
någon annans film. Om du funderar på att låna text eller musik är det viktigt att du eller filmteamet först har ordnat
alla tillstånd. I annat fall kan att du eller filmteamet hindras att visa filmen och dessutom kan det uppkomma ett
skadeståndsansvar.
Ingen ersättning? Angeläget och Angelägets filmfestival genomförs utan vinstintresse. Om Amnesty eller
KulturUngdom tar emot pengar från programföretag för visning av filmen i ett kommersiellt sammanhang,
t.ex. på TV, kommer pengarna att förmedlas vidare till filmens upphovsmän.
Gymnasieskola: ___________________________________________________________
Namn på dokumentärfilm: ___________________________________________________
Inspelningsår & datum: _____________________________________________________
Underskrift Namnförtydligande Målsmans underskrift
(samtliga i filmteamet) (om deltagaren är under 18 år)
______________________________ ______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________
När alla deltagare har undertecknat avtalet ska den person som är ansvarig för ert filmteam skicka avtalet till huvudmännen på följande adress: Amnesty, Chalmers Tvärgata 8, 412 58 Göteborg. Märk kuvertet ”Dokumentärfilm
Nationellt”. Ge också en kopia av det undertecknade avtalet till er ansvarige lärare förAngeläget. Han/hon ska se till
att avtalet arkiveras på skolan.
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards