Kärlek och äktenskap inom islam och kristendomen

advertisement
Kärlek och äktenskap inom islam och kristendomen
Kärleken vi har idag till kanske en person, en bil eller i princip vad som helst kan se olika ut för oss
i olika religioner. I en viss religion kan familjen ha en otroligt värdefull roll medan en annan lägger
större tonvikt på någonting helt annat, kanske kunskap och vishet eller Gudar. Var man än befinner
sig i världen så ser kärleken annorlunda ut. Kärleken mellan en man och en kvinna är tillåten på de
flesta platser i världen medan kärleken mellan två män eller två kvinnor kan ses som pesten i vissa
delar, att vara homosexuell kan i en del länder ses som en sjukdom som måste utrotas och i värsta
fall med döden. Även kärleken hos de som inte väljer att följa eller tro på en viss religion kan se
olika ut. Nedan kommer jag att fördjupa mig i kärleken inom Islam och Kristendomen.
Bor man idag till exempel i ett muslimskt land, kanske Algeriet, så har familjen och släkten en
mycket stor betydelse, kanske till och med ännu mer än i det flesta andra religioner. Enligt Koranen
ska äktenskapet genomlysas av kärlek, lugn och barmhärtighet. I Koranen står det skrivet att
äktenskapet är ”profeternas väg” och profeten Muhammad själv har sagt att ”äktenskapet är en del
av min sunna (väg), den som avviker från min väg är inte en av oss”. Förpliktelserna inom
äktenskapet i islam ska uppfyllas av både mannen och kvinnan mot varandra och mot Gud. I islam
accepteras inte några före- eller utom äktenskapliga förbindelser. En man och en kvinna som fattat
tycke för varandra kan träffas i sällskap med andra muslimer tills de väljer att ingå i ett äktenskap.
Det är alltså väldigt viktigt att de tar god tid på sig och att de faktiskt anstränger sig för att ta reda på
vem de vill leva resten av sitt liv med. Med denna inställning baseras inte heller äktenskapet på den
fysiska attraktion som annars kan komma att spela en mycket stor roll i andra religioner eller icke
religioner. I Koranen står det, ”Till hans tecken hör också att han skapat hustruar åt er bland er
själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här
finns sannerligen tecken för människor som tänker efter.”
I ett äktenskap har kvinnan och mannen samma normala naturliga livsform. Hustrun i förhållandet
är inte juridiskt skyldig att utföra något arbete i hemmet, men det är mycket vanligt att hon arbetar i
alla fall på grund av till exempel samarbetsvilja och/eller ekonomisk hänsyn osv. Äktenskapet är på
Guds befallning och är därmed heligt men det är också en social institution som avtalas med hjälp
av ett kontrakt. Detta kontrakt kan innehålla olika villkor kring äktenskapet, bland annat kan
kvinnan ställa villkoret att mannen inte får ta sig fler hustrur, och skulle han mot det ändå göra det
har hon rätt att begära skilsmässa. Detta kontrakt fungerar som ett slags avtal mellan mannen och
kvinnan, men det har idag tyvärr blivit ett mer oåterkalleligt dokument där kvinnan förlorat sina
rättigheter. I en del länder får kvinnan inte själv valmöjlighet till äktenskap, utan allt görs upp
mellan familjerna. Detta strider i sig själv helt mot islams principer och Muhammed själv har sagt
att: ”En änka får inte giftas bort innan hon rådfrågats och en jungfru får inte giftas bort utan sin
tillåtelse, folket sade: Hur kan vi veta om hon tillåter det? Han svarade: Hennes tystnad visar hennes
tillåtelse.”
Att vara homosexuell som muslim är inte heller något man skyltar om, att fatta tycke för en person
av samma kön kan till och med straffas med döden. De som är homosexuella kan få vara det, men
de får absolut inte visa sin kärlek öppet på offentliga platser.
Ur kristendomens perspektiv ska man även här ingå i ett heterosexuellt förhållande. Det är så
människan är född och det är på det viset som hon förväntas att föröka sin befolkning. Vi har alla
kommit till jorden av en mamma och en pappa och så tros det alltid att vara, om man inte med hjälp
av forskning i framtiden väljer att trixa med det. Men att vara homosexuell eller bisexuell inom
kristendomens ramar kan både vara helt okej för någon och rent ut sagt skamligt för någon annan.
Att inte vara heterosexuell är att avvika från det ”normala”. Christer Linebäck från Livets ord säger
i en föreläsning ”en man och en kvinna hör ihop för att kunna utöka sin befolkning, men bara för
det så ska man inte trakassera de homosexuella eller bisexuella, de är människor de med, med lika
stort värde som alla andra.”
Kärleken i den kristna tron är väldigt grundläggande och Gud själv beskrivs som kärlek på flera
ställen i Bibeln. Gud älskar sin skapelse (jorden eller universum beroende på hur man ser det), han
älskade sin skapelse så mycket att han klev ner på jorden som människa, som Jesus, för att
människorna skulle få en chans att förstå hur mycket han älskar dem. Kärleken Gud känner för
människorna på vår planet ger dessa människor också ett uppdrag, att älska varandra och vårda hans
skapelse. Hela det första kapitlet i Första Korinthierbrevet, kapitel 13, vers 13 handlar om att
kärleken är den viktigast vägen för en kristen att vandra. Det viktigaste, vackraste och största som
finns är kärleken för en kristen person. Det är kärleken som driver den kristna tron framåt.
”Det finns en tro som leder till himlen och det finns en tro som inte leder till himlen. Den tro som
leder till himlen kommer med visshet. Kärleken i sig verkar visshet i människans hjärta och
människan blir då ett ljus i en mörk värld.”
Källor:
http://www.islamguiden.com/familj1.shtml#.UREntKX2mqQ
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=680490
http://www.qx.se/8138/islam-fordomer-homosexualitet
Download